Principală  —  Blog   —   Cititorul de gardă/ Persoanele cu…

Cititorul de gardă Persoanele cu grad de dizabilitate plătesc pentru polița de asigurare medicală? Dar dacă sunt angajate în câmpul muncii? 

Un cititor al ZdG cu grad de dizabilitate, angajat în câmpul muncii, ne-a scris indignat de faptul că a înțeles că i se opresc taxe pentru plata poliței de asigurare medicală, atât din pensia de dizabilitate, cât și din salariul pe care-l primește în calitate de angajat. Cititorul ZdG ne-a spus că în situația lui ar fi mai multe persoane și ne-a rugat să analizăm problema. 

ZdG i-a contactat pe Silvia Munteanu de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) și pe deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Ambii, cu referire la legislația în vigoare, au precizat că persoanele cu grad de dizabilitate NU achită costul poliței de asigurare medicală. Dar, în cazul în care sunt angajate în câmpul muncii, ele sunt impozitate la fel ca și ceilalți contribuabili. 

În Republica Moldova, prima reglementare a obligației persoanelor angajate să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală este prevăzută în Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală. Totodată, legiuitorul a stabilit la momentul adoptării acestei legi, menținând și până în prezent norma juridică de la art. 4, calitatea de neangajat pentru persoanele în cazul cărora Guvernul are calitatea de asigurat.

Menționăm că de la momentul implementării sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) și până în prezent, persoanele care fac parte din categoriile de cetățeni pentru care Guvernul are calitatea de asigurat achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din salariu în cazul angajării în câmpul muncii, dat fiind faptul că la baza sistemului în cauză se află și principiul solidarității, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare contribuie la constituirea fondurilor AOAM în funcție de venit și beneficiază în funcție de necesități”, a explicat Silvia Munteanu.

„Cu referire la afirmația că pensionarul este impozitat atât din pensie, cât și din salariu,  pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală, precizăm că art. 17 din actul normativ sus-menționat stabilește că prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuție procentuală din salariu şi alte recompense. În contextul celor expuse, conchidem că veniturile salariale constituie o bază de calcul pentru prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, iar în cazul persoanelor neangajate care sunt menționate la art. 4, alin.(4) din Legea nr. 1585/1998, din care fac parte și persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii, asigurarea obligatorie de asistență medicală se realizează din contul bugetului de stat”, precizează specialista.

Contactat telefonic, și deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, ne-a explicat că o persoană cu dizabilitate achită impozit pentru polița de asigurare medicală doar în cazul în care este angajat.
„Persoanele cu dizabilitate nu sunt impozitate când vine vorba de asigurarea medicală. În general, nu există o legătură între asigurarea medicală și prestațiile sociale, gen pensii sau alocații sociale. Nu există nicio corelație între una și alta. Dar, ca și celelalte persoane salariate, în momentul în care lucrează, plătesc contribuții inclusiv de asigurare medicală, într-o manieră solidară cu toți ceilalți cetățeni ai R. Moldova. Nu există o excepție în raport cu ei față de alte categorii, pentru că este un sistem medical la care toată lumea contribuie, în momentul în care lucrează. Persoana, ca și oricare alta, din salariu achită 9 la sută la CNAM. Nu i se ia nimic nici din pensie, nici din alocație. La noi nu există contribuții aferente plăților medicale sau sociale”,  ne-a informat  Dan Perciun.