Principală  —  Advertoriale  —  Anunțuri   —   Moldelectrica: Anunț Public privind consultarea…

Moldelectrica: Anunț Public privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbateri publice

Î.S. MOLDELECTRICA, cu sediul pe str. V. Alecsandri nr. 78, mun. Chișinău, MD-2012, în calitate de inițiator al proiectului „Interconectarea sistemelor electroenergetice al Republicii Moldova și al României”, Componenta B: Stația Back to Back (BtB) Bălți și LEA 400 kV Bălți – Suceava, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT

despre posibilitatea consultării conținutului documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru amplasarea proiectului „Interconectarea sistemelor electroenergetice al Republicii Moldova și al României”, Componenta B: Stația Back to Back (BtB) Bălți și LEA 400 kV Bălți – Suceava, pe teritoriul administrativ al administrațiilor publice locale menționate în tabelul de mai jos.

Tabel 1 – Administrații publice locale care pun la dispoziția cetățenilor, spre consultare, conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului

Nr. crt.Raion / MunicipiuLocalități convocateAdrese poștale și electronice – pagini de internet
1.Municipiul Bălțiorașul BălțiSediul Primăriei Orașului BălțiPiața Independenței nr.1, mun. Bălți, MD-3100web: https://balti.md/email: primaria@balti.md
2.Municipiul Bălțis. SadovoeSediul Primăriei Sadovoestr. Independenței nr.6, s. Sadovoe, MD-4930web: https://www.facebook.com/primariasadovoe/email: primariasadovoe@mail.ru
3.Raion Rîșcanis. CorlăteniSediul Primăriei Corlățenistr. Centrală nr.95, s. Corlățeni, MD-5616web: http://corlateni.sat.md/email: primariacorlateni@mail.ru
4.Raion Făleștis. PîrlițaSediul Primăriei Pîrlița, MD-3641web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065016963797email: pirlitaprimaria@gmail.com primariapirlita@mail.md
5.Raion Făleștiorașul FăleștiSediul Consiliului Raional Făleștistr. Ștefan cel Mare nr. 50, or. Fălești, r. Fălești, MD-5902web: www.cr-falesti.md; https://falesti.md/email: info@cr-falesti.md, crfalesti@gmail.com, primaria@falesti.md
6.Raion Făleștic. Obreja VecheSediul Primăriei Obreja Veche, MD-5938web: https://primariaobrejaveche.home.blog/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100067417076258email: primaria.obreja.veche@gmail.com
7.Raion Făleștic. HiliuțiSediul Primăriei Hiliuți, MD-5925web: https://www.facebook.com/primaria.hiliuti.9
8.Raion Glodenis. Limbenii NoiSediul Primăriei Limbenii NoiStr. Moldova 70, Limbenii Noi, r. Glodeni, MD-4926web: https://www.facebook.com/limbeniinoi.pimariaemail: primlimbeniinoi@gmail.com
9.Raion Glodenis. Limbenii VechiSediul Primăriei Limbenii Vechi, MD-4927web: https://www.facebook.com/primaria.limbeniivechi.3email: primarialv@gmail.com, primari.lv@mail.ru
10.Raion Glodenis. Fundurii VechiSediul Primăriei Fundurii Vechi, MD-4923web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066422845356email: primfunduri@inbox.ru, primfunduri@mail.ru
11.Raion GlodeniOrașul GlodeniConsiliul Raional Glodenistr. Suveranității nr. 2, or. Glodeni, r. Glodeni, MD-4901web: http://www.glodeni.md/, http://primaria-glodeni.md/ro/page/primariaemail: consiliu@glodeni.md, primaria_glodeni@mail.md
12.Raion Glodenis. DușmaniSediul Primăriei Dușmani,  MD-4921web: https://www.facebook.com/satDusmani/email: primariasatdusmani@gmail.com
13.Raion Glodenic. CuhneștiSediul Primăriei Cuhneștic. Cuhnești, r. Glodeni, MD-4919web: https://www.facebook.com/comunaCuhnestiemail: primariacuhnesti@mail.ru
14.Raion Glodenis. CiuciuleaSediul Primăriei Ciuciuleastr. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.109, MD-4916web: https://ciuciulea.eu/, https://www.facebook.com/primariaciuciulea/email: primaria@inbox.ru
15.Raion GlodeniComuna BalatinaSediul Primăriei Balatinac. Balatina, r. Glodeni, MD-4911web: https://www.facebook.com/primaria.balatinaemail: primariabalatina4811@gmail.com

Documentația este elaborată de către Î.S. MOLDELECTRICA, cu sediul pe str. V. Alecsandri nr. 78, mun. Chișinău, MD-2012, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr.10/685/2023 din 17.07.2023, de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de către Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia, poate fi consultată, pe suport de hârtie, la adresele administrațiilor publice locale din Tabelul 1, precum și la următoarele adrese:

  • sediul Agenției de Mediu, din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, din str. Albișoara nr.38, mun. Chișinău, MD-2005;
  • sediul Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție în cadrul Agenției de Mediu), din str. Boris Glăvan nr.5, mun. Bălți, MD-3114; 
  • sediul Î.S. MOLDELECTRICA, din str. V. Alecsandri nr.78, mun. Chișinău, MD-2012;
  • sediul RETI Nord (Filiala Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord, aparținând Î.S. MOLDELECTRICA), din str. Ștefan cel Mare nr.180, mun. Bălți, MD-3121, în zilele de luni, marți, miercuri și joi; între orele 10.00-14.00.

Documentele menționate sunt disponibile și în format electronic, atât la adresele paginilor de internet prezentate în Tabelul 1, cât și la această adresă web: https://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_project aparținând ÎS MOLDELECTRICA.

Dezbaterile publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului vor avea loc la sediile administrațiilor publice locale/regionale, în datele calendaristice și intervalele orare prezentate în Tabelul 2, de mai jos.

Tabel 2 – Sediul administrațiilor publice locale/regionale unde vor avea loc dezbaterile publice

Nr. crt.Raion / MunicipiuLocalități convocateAdreseData propusă pentru ședința de consultare publicăInterval orar
1.Municipiul Bălțiorașul Bălți
s. Sadovoe
Sediul Primăriei Orașului Bălți
Piața Independenței nr.1, mun. Bălți, MD-3100
Luni16/10/2310.00-12.00
Raion Rîșcanis. Corlățeni
2.Raion Făleștis. PârlițaSediul Primăriei Pârlița, MD-364113.30-15.30
3.Raion FăleștiOrașul Fălești
c. Obreja Veche c. Hiliuți
Consiliul Raional Fălești
str. Ștefan cel Mare nr. 50, or. Fălești, r. Fălești, MD-5902
Marți17/10/2310.00-12.00
4.Raion Glodenis. Limbenii Noi
s. Limbenii Vechi
s. Fundurii Vechi
Sediul Primăriei Limbenii Noi
Str. Moldova 70, Limbenii Noi, r. Glodeni, MD-4926
13.30-15.30
5.Raion GlodeniOrașul Glodeni
s. Dușmani
Consiliul Raional Glodeni
str. Suveranității nr. 2, or. Glodeni, r. Glodeni, MD-4901
Miercuri 18/10/2311.00-13.00
6.Raion Glodenic. Cuhnești
s. Ciuciulea
Sediul Primăriei Cuhnești
c. Cuhnești, r. Godeni, MD-4919
14.00-16.00
7.Raion GlodeniComuna BalatinaSediul Primăriei Balatina
c. Balatina, r. Glodeni, MD-4911
Joi19/10/2311.00-13.00

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, în format hârtie sau format electronic (la adresele poștale sau de email menționate mai sus în Tabelul 1), sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.