Prisăcaru-Maria-Ciobanu-2

Deputat: „Mă șochează unii politicieni, judecători, funcționari publici care la întrebarea cum și-au făcut averile răspund că din salariu”

Depu­tata liberal-democrată Maria Cio­banu afirmă că, în R. Mol­dova, nu poți acu­mula averi impor­tante doar din sala­riu, ori­cât de eco­nom ai fi. Tot­o­dată, depu­tata se arată șocată de afir­ma­ți­ile unor func­țio­nari care spun că tra­iul de lux pe care îl duc se dato­rează în exclu­si­vi­tate sala­ri­u­lui pe care îl pri­mesc de la stat.

„Azi am mai mult timp liber și am decis să com­ple­tez decla­ra­ția de venit. Sala­riul îmi este mai mare decât cel de șefă a Direc­ției raio­nale Edu­ca­ție, func­ție pe care am deținut-o până a accede în Par­la­ment. Nu chel­tui bani pe nimi­curi, nu frec­ven­tez cabi­nete cos­me­to­lo­gice, săli de forță, loca­luri de lux etc. Cu toate astea, nu reu­șesc să pun deo­parte decât foarte puțini bani. Pe peri­oada man­da­tu­lui pre­ce­dent toți banii pen­tru con­ce­dii i-am chel­tuit la reno­va­rea casei părin­tești. De ce spun toate aces­tea? Mă șochează unii poli­ti­cieni, jude­că­tori, func­țio­nari publici care la între­ba­rea cum și-au făcut ave­rile răs­pund că din sala­riu…”, notează Maria Cio­banu într-o pos­tare pe o rețea de soci­a­li­zare.

Depu­tata a făcut refe­rire inclu­siv la unele arti­cole din ZdG, care au scos la ive­ală averi fabu­loase deți­nute de unii aleși ai popo­ru­lui și alți func­țio­nari de rang înalt. Cele mai recente inves­ti­ga­ții des­pre ave­rea dem­ni­ta­ri­lor, rea­li­zate de ZdG, sunt Ave­rea depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov: două case în Chi­şi­nău, apar­ta­ment, spa­ţii comer­ci­ale, maşină de un milion şi o soţie cu afa­ceri de suc­ces și Pala­tul de pe tere­nul fir­mei fami­liei Voro­nin, gajat la bancă în decem­brie 2015.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • tara­sov ion

    Eu cred ca doamna depu­tat are drep­tate pt,ca nea­vand nici o firma,ea dfi­ind pro­fe­sor este clar ca chiar cu un sala­riu mare ca cel de parlamentar,despre care alt par­la­men­tar zicea ca nu-i ajunge nu se pot face case si masini de lux,dar daca nimeni nu veri­fica totul este posi­bil la noi unde tara este saraca este furata si unii ca Voronin,Resetnikov,Filat sau Dra­gu­tanu se imbo­ga­tesc peste masura intrecandu-se cu Plahotniuk,Shorr sau Usa­tai sau Dodon,,,