Deputat: „Mă șochează unii politicieni, judecători, funcționari publici care la întrebarea cum și-au făcut averile răspund că din salariu”

Depu­ta­ta liberal-democrată Maria Cio­ba­nu afir­mă că, în R. Mol­do­va, nu poți acu­mu­la ave­ri impor­tan­te doar din sala­riu, ori­cât de eco­nom ai fi. Tot­o­da­tă, depu­ta­ta se ara­tă șoca­tă de afir­ma­ți­i­le unor func­țio­na­ri care spun că tra­i­ul de lux pe care îl duc se dato­rea­ză în exclu­si­vi­ta­te sala­ri­u­lui pe care îl pri­mesc de la stat.

„Azi am mai mult timp liber și am decis să com­ple­tez decla­ra­ția de venit. Sala­ri­ul îmi este mai mare decât cel de șefă a Direc­ți­ei raio­na­le Edu­ca­ție, func­ție pe care am deținut-o până a acce­de în Par­la­ment. Nu chel­tui bani pe nimi­cu­ri, nu frec­ven­tez cabi­ne­te cos­me­to­lo­gi­ce, săli de for­ță, loca­lu­ri de lux etc. Cu toa­te astea, nu reu­șesc să pun deo­par­te decât foar­te puți­ni bani. Pe peri­oa­da man­da­tu­lui pre­ce­dent toți banii pen­tru con­ce­dii i-am chel­tu­it la reno­va­rea casei părin­tești. De ce spun toa­te aces­tea? Mă șochea­ză unii poli­ti­cie­ni, jude­că­to­ri, func­țio­na­ri publi­ci care la între­ba­rea cum și-au făcut ave­ri­le răs­pund că din sala­riu…”, notea­ză Maria Cio­ba­nu într-o pos­ta­re pe o rețea de soci­a­li­za­re.

Depu­ta­ta a făcut refe­ri­re inclu­siv la une­le arti­co­le din ZdG, care au scos la ive­a­lă ave­ri fabu­loa­se deți­nu­te de unii ale­și ai popo­ru­lui și alți func­țio­na­ri de rang îna­lt. Cele mai recen­te inves­ti­ga­ții des­pre ave­rea dem­ni­ta­ri­lor, rea­li­za­te de ZdG, sunt Ave­rea depu­ta­tu­lui Reşe­t­ni­cov: două case în Chi­şi­nău, apar­ta­ment, spa­ţii comer­ci­a­le, maşi­nă de un mili­on şi o soţie cu afa­ce­ri de suc­ces și Pala­tul de pe tere­nul fir­mei fami­li­ei Voro­nin, gajat la ban­că în decem­brie 2015.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. tarasov ion

    Eu cred ca doam­na depu­tat are drep­ta­te pt,ca nea­vand nici o firma,ea dfi­ind pro­fe­sor este clar ca chiar cu un sala­riu mare ca cel de parlamentar,despre care alt par­la­men­tar zicea ca nu-i ajun­ge nu se pot face case si masi­ni de lux,dar daca nime­ni nu veri­fi­ca totul este posi­bil la noi unde tara este sara­ca este fura­ta si unii ca Voronin,Resetnikov,Filat sau Dra­gu­ta­nu se imbo­ga­tesc pes­te masu­ra intrecandu-se cu Plahotniuk,Shorr sau Usa­tai sau Dodon,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *