Compania „Teleradio-Moldova” a desemnat fundația lui Vlad Plahotniuc „fundația anului”. Cum argumentează directoarea TRM

Insti­tu­ţia Publi­că Naţio­na­lă a Audi­o­vi­zu­a­lu­lui (IPNA) Com­pa­nia „Teleradio-Moldova” a ofe­rit fun­da­ți­ei lui Vlad Pla­ho­t­niuc, „Ede­lwe­i­ss”  o diplo­mă cu titlu ono­ri­fic pen­tru „Renaș­te Mol­do­va” – Cabi­net pedia­tric mobil, cea mai efi­cien­tă cam­pa­nie de ocro­ti­re a sănă­tă­ții copi­i­lor din medi­ul rural des­fă­șu­ra­tă vreo­da­tă în R. Mol­do­va” în cadrul Galei Pre­mi­i­lor TRM 2016. 

Am contactat-o pe preşe­din­ta  IPNA „Teleradio-Moldova”, Olga Bor­de­ia­nu pen­tru a pre­ci­za pe baza căror cri­te­rii a fost alea­să anu­me fun­da­ția lui Vlad Pla­ho­t­niuc  pen­tru a fi dis­tin­să cu aceas­tă diplo­mă.

– Eu nu am ast­fel de infor­ma­ții. Deci a înmâ­nat niș­te diplo­me o com­pa­nie, da? Care este între­ba­rea dvs.?
 – De ce anu­me aceas­tă com­pa­nie (n.r. Ede­lwe­i­ss)?
 – Așa a decis com­pa­nia (TRM).
 – A exis­tat un con­curs, ce alte enti­tă­ți au con­cu­rat?
 – De ce dvs. con­si­de­ra­ți că ar tre­bui să exis­te un con­curs?
 – A ales TRM, așa, pur și sim­plu?
 – Da, pur și sim­plu. Deci da, com­pa­nia Tele­ra­dio Mol­do­va a ales o lis­tă de par­te­ne­ri sau o lis­tă care a considerat-o ok pen­tru emi­siu­nea dată. Nu înțe­leg între­ba­rea dvs.
 – Întreb dacă a exis­tat o lis­tă de alte enti­tă­ți și pe ce cri­te­rii a fost alea­să fun­da­ția Ede­lwe­i­ss?
 – A fost o lis­tă și, după câte eu știu, pe diplo­mă scrie con­cret pen­tru ce ea a fost înmâ­na­tă. Deci eve­ni­men­tul, sau pozi­ția, sau mai știu eu ce. Deci, este un text care este prin­tat și pe care pute­ți să citiți răs­pun­sul la între­ba­rea dvs.

Olga Bor­de­ia­nu a pre­ci­zat că  pro­du­că­to­rii emi­siu­nii cunosc mai mul­te și că va reve­ni ulte­ri­or cu deta­lii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Grigore Petrov

  7800 – asta este numă­rul de copii care au bene­fi­ci­at de con­sul­ta­ții medi­ca­le GRATIS și PROFESIONISTE! iar cei de la zdg sar cu atac pen­tru că a pri­mit o buca­tă de car­ton pen­tru asta… Voi sune­ți sănă­to­și? Ori v-au sărit banii în ochi și nu vede­ți nik legat cu rea­li­ta­tea?

  • Dracon

   Daca sa luam numa­rul total de per­soa­ne care a fost aju­ta­ta de Ede­lwe­i­ss, pai ea ajun­ge la cate­va sute de mii de per­soa­ne. Cred ca ea ar tre­bui sa pri­meas­ca o dim­plo­ma in gene­re pen­tru acti­vi­ta­tea sa in intre­gi­me, indi­fe­rent de cine este fon­da­da­to­rul aces­te­ia.

 2. Stefan Moldovan

  Mol­do­va ar fi mai fru­mo­sa daca ar mai exis­ta macar inca doua-trei fun­da­tii la fel de pro­fi­li­fi­ce ca Ede­lwe­i­ss 🙂

 3. Patrick

  Sunt invi­di­o­și. Ei nu pot să recu­noas­că că Pla­ha este nr.1 la capito!ul caritate,și sim­gur chiar nu o dată a spus, pen­tru el banii sunt un instru­ment care îi per­mit să adu­că zîm­be­tul pe fața copi­i­lor. Sti­mez așa per­soa­nă, și sunt banii lui, îi chel­tu­ie cum vrea. Ar fi bine să ne bucu­răm. Să fim mai bune. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *