Tag: Procuratura Anticorupție

Ce spune președintele CSP despre numirea lui Șaptefraț în funcția de șef adjunct la Procuratura Anticorupție

Solicitat de ZdG, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, Mir­cea Roşi­oru s-a exprimat cu privire la desem­narea de înving­ă­tor al con­cur­su­lui pen­tru una din­tre func­ți­ile de șef-adjunct al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție al şefului inte­ri­mar la Pro­cu­ra­tura de Trans­port,…

Un procuror cu casă de milioane, firme nedeclarate, care a plecat de două ori din Procuratură, după scandaluri, numit șef adjunct la Procuratura Anticorupție

Ştefan Şaptefraţ, şef interimar la Procuratura de Transport, a fost desemnat învingător al concursului pentru una dintre funcțiile de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, în urma deciziei Consiliului Superior al Procurorilor din 14 iulie. Șaptefraț a candidat inițial…