Îndemnul autorităților: Toți să rămână acasă!

Nin­so­ri­le și vân­tul puter­nic din aceas­tă noap­te au para­li­zat muni­ci­pi­ul Chi­și­nău. Sute de copa­ci s-au pră­bu­șit sub gre­u­ta­tea zăpe­zii, iar dru­mu­ri­le sunt blo­ca­te ast­fel încât nici măcar trans­por­tul public prac­tic nu cir­cu­lă. Pri­ma­rul Capi­ta­lei reco­man­dă chi­și­nă­u­ie­ni­lor să rămâ­nă în case și să evi­te depla­sa­rea pe sub copa­ci atât pe jos, cât și cu auto­mo­bi­lul.

“Situ­a­tia excep­tio­na­la se extin­de pe intreg muni­ci­pi­ul Chi­si­nau.
Deci­zia de a rama­ne aca­sa pen­tru toti (copii si matu­ri) este con­fir­ma­ta si de Depar­ta­men­tul Situ­a­tii Excep­tio­na­le al RM.
Situ­a­tia, 21 apri­lie, ora 6:
– inca 400-500 de copa­ci pra­bu­si­ti si 20 de pilo­ni pra­bu­si­ti, de ase­me­nea
– 60 rup­tu­ri de fire elec­tri­ce, 315 deco­nen­ta­ri de la curen­tul elec­tric, linii de con­tact ale tro­lei­bu­ze­lor ava­ri­a­te.
– dru­mu­ri blo­ca­te atat in oras (str. Mun­ces­ti, Bucu­res­ti, V. Lupu,  Gh. Asa­chi etc) cat si dru­mu­ri­le spre subu­r­bii
– trans­por­tul public nu cir­cu­la atat din cau­za arbo­ri­lor pra­bu­si­ti dar si a stra­tu­lui de zapa­da, tro­lei­bu­ze­ie nu pot iesi la linie, cu excep­tia a 6 uni­ta­ti din par­cul nr. 3, dar care s-au blo­cat in apro­pi­e­re. Auto­bu­ze­le nu au putut ajun­ge in subu­r­bii.
Ser­vi­ci­i­le vor actio­na in ordi­ne pen­tru in inal­tu­ra­rea arbo­ri­lor pra­bu­si­ti, deblo­ca­rea prin­ci­pa­le­lor arte­re, reco­nec­ta­rea la retea­ua elec­tri­ca, res­ta­bi­li­rea cir­cu­la­ti­ei trans­por­tu­lui public.
Informati-va veci­nii, rude­le, pri­e­te­nii des­pre cele men­tio­na­te mai sus”, a scris pri­ma­rul capi­ta­lei, Dorin Chir­toa­că, la ora 6 dimi­nea­ța.
Chir­toa­că a mai îndem­nat locu­i­to­rii Capi­ta­lei să des­ză­pe­zeas­că cur­ți­le blo­cu­ri­lor în care locu­iesc si sa inla­tu­re cren­gi­le rup­te pana la pri­mul drum public.
Mete­o­ro­lo­gii prog­no­zea­ză că nin­soa­rea  va con­ti­nua pe par­cur­sul pri­mei jumă­tă­ți zilei de astăzi și va înce­ta în a doua jumă­ta­te.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *