Decizia ANRE: majorarea tarifului la apă

Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Regle­men­ta­rea în Ener­ge­ti­că (ANRE) a apro­bat astăzi, 19 mai, majo­ra­rea tari­fu­lui la apa fur­ni­za­tă chi­și­nă­u­ie­ni­lor. Tari­ful va creș­te cu 1 leu și 50 de bani, dar nu cu 2 lei și 56 de bani, cum au cerut cei de la „Apă-Canal”.

Ast­fel, pen­tru con­su­ma­to­rii cas­ni­ci tari­ful pen­tru un metru cub de apă va fi de 10,69 lei, iar pen­tru agen­ții eco­no­mi­ci, 24,46 lei. În pre­zent, locu­i­to­rii capi­ta­lei achi­tă 9 lei și 19 bani pen­tru un metru cub de apă.

Vero­ni­ca Her­ța, direc­toa­rea „Apă-Canal”, a decla­rat că aces­te majo­ră­ri sunt abso­lut nece­sa­re pen­tru moder­ni­za­rea sta­ți­ei de epu­ra­re, dar și repa­ra­ția rețe­le­lor de apă și cana­li­za­re. „Ulti­ma ajus­ta­re a tari­fe­lor a avut loc în sep­tem­brie 2009, iar de atun­ci chel­tu­ie­li­le de pro­du­ce­re au cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv. Cea mai mare par­te din chel­tu­ie­li (până la 30% din veni­tu­ri­le între­prin­de­rii) o repre­zin­tă chel­tu­ie­li­le pen­tru ener­gia elec­tri­că, care s-a scum­pit de mai mul­te ori. Pe par­cur­sul celor 7 ani au avut loc mai mul­te majo­ră­ri sub­stanţi­a­le la com­par­ti­men­te­le de bază a chel­tu­ie­li­lor. Doar la capi­to­lul ener­gie elec­tri­că, majo­ra­rea tari­fu­lui de la 1,1 leu per kw la 1,72 lei, repre­zin­tă o cre­ş­te­re de 56,4%, iar aceas­ta con­sti­tu­ie un sur­plus colo­sal pen­tru ACC. Fur­ni­zo­rul de apă anu­al con­su­mă 84 mil. Kw/h, un sim­plu cal­cul mate­ma­tic demon­strea­ză că vor­bim des­pre un supra­cost de 42 mili­oa­ne lei. Un alt aspect impor­tant este şi sala­ri­za­re, în ulti­mii 7 ani sala­ri­u­lui minim garan­tat de stat în sec­to­rul real a fost modi­fi­cat de 5 ori. Nu putem tre­ce cu vede­rea nici majo­ra­rea preţu­lui car­bu­ranţi­lor, care din 2009 şi până în 2017 a fost una sub­stanţi­a­lă”, a men­țio­nat Her­ța.

Deci­zia va intra în vigoa­re după ce va fi publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *