Citiți acum în ZdG

În pri­mul număr ZdG din acest an, citiți pro­nos­ti­cu­ri­le exper­ți­lor din dome­ni­ul finan­ci­ar, juri­dic, eco­no­mic, soci­al, poli­tic pen­tru anul 2017. Tot în acest număr, găsi­ți rapor­tul de acti­vi­ta­te al ZdG pen­tru anul tre­cut  și topul arti­co­le­lor pe care le-ați citit în număr mare în 2016. 

La rubri­ca „Actu­al” citiți ce se întâm­plă când un acti­vist se con­frun­tă cu un pro­cu­ror și cum (nu) argu­men­tea­ză con­du­ce­rea TRM acor­da­rea unui titlu ono­ri­fic fun­da­ți­ei lui Vlad Pla­ho­t­niuc. 

Pen­tru „Dosar”,  ZdG a ana­li­zat sute de docu­men­te și vine cu deta­lii din culi­se­le business-ului cu came­re video de pe tra­se­e­le națio­na­le, rui­nat de inte­re­se, nego­ci­e­ri poli­ti­ce, lob­by, dosa­re pena­le dubi­oa­se și iden­ti­tă­ți fal­se.

Actu­al: Un acti­vist împo­tri­va unui pro­cu­ror

Fără con­curs și fără argu­men­te: Com­pa­nia „Teleradio-Moldova” a desem­nat fun­da­ția lui Vlad Pla­ho­t­niuc „fun­da­ția anu­lui”

Exclu­siv: Abo­na­ții ZdG în 2017: Mai mul­ți ca ori­când

Dosar: Came­re­le din tra­fic, un pro­iect ucis de inte­re­se

Repor­ter spe­cial: ZdG 2016: Raport de acti­vi­ta­te

Tră­ind de gar­dă: Mihai Moroşa­nu: Sibe­ria din amin­ti­ri

La mar­gi­nea Euro­pei: De ce spor­ti­vii stră­i­ni aleg să repre­zin­te R. Mol­do­va în com­pe­ti­ții inter­națio­na­le?

Via­ța redac­ți­ei: Ioa­na Sprân­cea­nă: „Copi­lul tre­bu­ie cres­cut cu dra­gos­te pen­tru car­te”

Circ în tram­vai: De ce a ales Dodon zăpa­da de la Soci?

Dias­po­ra: De la adop­tă un vot la adop­tă un zâm­bet
Tele­thon pen­tru Mol­do­va

Stop Fals: Mani­pu­la­rea – între dra­mă și artă
Embar­go­ul și isto­ria

 

Edi­to­ri­al: 

Ali­na Radu: Copi­ii bol­na­vi și Par­la­men­tul cu gea­mu­ri anti­glonț

Ane­ta Gro­su: Pre­șe­din­ți la înce­put de an nou

Pe site-ul www.zdg.md, nu apar toa­te arti­co­le­le din edi­ția tipă­ri­tă. Pen­tru a citi pri­mul infor­ma­ți­i­le din Zia­rul de Gar­dă, vă pute­ți abo­na la edi­ția pdf a zia­ru­lui, sau la cea tipă­ri­tă, onli­ne, accesând link-ul http://www.zdg.md/pay .


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *