Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Cetățenii R. Moldova cheltuie mai…

Cetățenii R. Moldova cheltuie mai mult decât câștigă. Care sunt principalele surse de venit

Foto: seenews.com

Cea mai importantă sursă de venit a cetățenilor din R. Moldova este salariul, urmat de prestațiile sociale și transferurile din afara țării. În trimestrul III din 2018 venitul mediu lunar al populației a constituit 2 412 lei per persoană, iar cheltuielile medii lunare au constituit 2 438 lei per persoană, informează Biroul Național de Statistică.

În funcție de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din orașe au fost în medie cu 687 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din sate. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 59,4% din total venituri şi prestațiile sociale – 21,7%.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora fiind de 19,9% faţă de 7,2% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 28,3%, comparativ cu 21,7% în mediul urban.

În trimestrul III din 2018 veniturile disponibile ale populației au constituit în medie 2 412 lei per persoană, fiind în creștere cu 5,6% față de aceeași perioadă a anului precedent (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2018 au constituit în medie pe o persoană 2 438 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3% față de trimestrul III din 2017 (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum).

Cetățenii cheltuie cei mai mulți bani pe consumul alimentar – 43,4%. Pentru întreținerea locuinței o persoană a alocat în medie 18,8% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi încălțăminte – 11,0%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru comunicații – 4,7%,  sănătate – 4,2%, dotarea locuinței – 4,0%, transport – 3,9%, învățământ – 0,4%, etc.

Sursa: BNS

În medie, cheltuielile de consum ale populației din mediul urban au constituit 2 890 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 807 lei sau de 1,4 ori mai mult față de mediul rural.