Ex-deputat PD reținut pentru spionaj și trădare de patrie

Ex-deputatul  din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat, Iurie Bol­bo­cea­nu, a fost reţi­nut vine­ri, 17 mar­tie, de către orga­ne­le de drept, notea­ză por­ta­lul de şti­ri Newsmaker.md. Aces­ta ar fi învi­nu­it de spi­o­naj şi de tră­da­re de patrie.

Bol­bo­cea­nu a fost reţi­nut după ce la domi­ci­li­ul lui au avut loc per­che­zi­ţii, umă­ri­rea pena­lă pe nume­le depu­ta­tu­lui fiind por­ni­tă încă în 2016, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 337 şi 338 al Codu­lui Penal, „Tră­da­re de patrie” şi „Spi­o­naj”. Din docu­men­te­le cita­te de sur­sa men­țio­na­tă rezul­tă că Bol­bo­cea­nu ar fi avut o rela­ţie cu adjunc­tul ata­şa­tu­lui mili­tar al Amba­sa­dei Rusi­ei la Chi­şi­nău, Ale­xan­dr Gru­din.

În mar­tie 2014, Bol­bo­cea­nu a anu­nţat în şedinţa în plen a Par­la­men­tu­lui, că se retra­ge din gru­pul par­la­men­tar al PD şi  din par­tid. Iurie Bol­bo­cea­nu a figu­rat în  dosa­rul de coru­pe­re a depu­ta­ţi­lor din par­la­men­tul Mol­do­vei.

În 2014, între­bat de ZdG care este, totuși, moti­vul pără­si­rii frac­țiu­nii PD, Bol­do­cea­nu a spus: „voi știți răs­pun­sul mai bine decât mine. Nu am spus totul și clar că viziu­ni­le mele nu s-au schim­bat. Nu am spus totul, dacă va tre­bui o să spun”, a spus fos­tul depu­tat PD, adă­u­gând că va sus­ți­ne sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE.

După pără­si­rea frac­țiu­nii PD, Iurie Bol­bo­cea­nu spu­nea că viziu­ni­le sale nu mai coin­cid cu cele ale frac­țiu­nii și că nu se mai regă­seș­te în acest par­tid. Tot el spu­nea că „eu văd puțin alt­fel diri­ja­rea lucru­ri­lor în R. Mol­do­va. Atun­ci când nu se înde­pli­neș­te nici mini­mul pro­mi­siu­ni­lor elec­to­ra­le, tre­bu­ie să-ți pui un semn de între­ba­re”.

Lide­rul de atun­ci al PD, Mari­an Lupu nu exclu­dea că Bol­bo­cea­nu ar fi fost „cur­tat”. „Aceas­tă deci­zie ne-a sur­prins, dar și nu prea. Ne-a sur­prins pe motiv că pe aceas­tă deci­zie, fos­tul coleg nu a anun­țat con­du­ce­rea par­ti­du­lui, nici con­du­ce­rea frac­țiu­nii par­la­men­ta­re. Nu ne-a sur­prins pen­tru că am pri­mit tot felul de infor­ma­ții cu pri­vi­re la dife­ri­te acțiu­ni de acest fel. Care din aces­te acțiu­ni sunt ade­vă­ra­te, care nu, doar tim­pul va demon­stra”, a men­țio­nat demo­cra­tul după anun­țul lui Bol­bo­cea­nu de a pără­si PD-ul.

Citiți și: 

(DOC) Sen­tin­ța moti­va­tă: coru­pe­rea depu­ta­ți­lor era orga­ni­za­tă de „pri­e­te­nii din Rusia” 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Ion

    Toti la pus­ca­rie. Acum sa vedem si noi ca nu mai con­tea­za cine esti si din ce par­tid vii.

  2. Iachim

    Mai este ex depu­tat nu ? plus las­ta caca­ea raz­ni­ța din cepar­tid esti, esti ifrac­tor la pus­ca­rie și punct!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *