Candu despre dezbaterile de ieri din Parlamentul european: Maia Sandu și Andrei Năstase și-ar fi dorit ca Parlamentul european să aprobe și o rezoluție împotriva R. Moldova

Mar­ți, 16 mai, în Par­la­men­tul euro­pean a avut loc o dez­ba­te­re pe mar­gi­nea subiec­tu­lui R. Mol­do­va. Ast­fel, euro­pe­nii au dis­cu­tat des­pre acor­dul pen­tru o asis­ten­ța finan­ci­a­ră în valoa­re de 100 de mili­oa­ne de euro pro­mi­să Mol­do­vei. În final,  aceștia au decis să amâ­ne aju­to­rul de 100 mili­oa­ne de euro pen­tru R. Mol­do­va până la pro­nun­ța­rea ver­dic­tu­lui Comi­si­ei de la Veneţia în pri­vin­ța schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral. Astăzi, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du a ținut o con­fe­rin­ță de pre­să în care s-a refe­rit la aceas­tă dez­ba­te­re și la dis­cur­su­ri­le ros­ti­te în cadrul aces­te­ia. Can­du a dat vina pe Maia San­du și Andrei Năs­ta­se pen­tru cri­ti­ci­le adu­se guver­nă­rii de către euro­par­la­men­ta­ri. 

“Cri­ti­ci­le, une­le au fost fun­damen­ta­te, alte­le, din lip­să de infor­ma­ții,…  dar aici e și pro­ble­ma noas­tră că nu comu­ni­căm atât de bine cum ar fi tre­bu­it, se pare că unii se infor­mea­ză doar din une­le sur­se îngus­te. (…)

În Par­la­men­tul euro­pean sunt par­ti­de care coo­pe­rea­ză cu par­ti­de­le din R. Mol­do­va. Nu ascund și vă spun sin­cer, exis­tă par­ti­de de opo­zi­ție în R. Mol­do­va care cola­bo­rea­ză cu Par­ti­dul Popu­lar Euro­pean și, nu e secret, e vor­ba de par­ti­dul Maiei San­du, e vor­ba și de  Plat­for­ma DA, care au încer­cat să influ­en­țe­ze PPE, care a încer­cat la rân­dul lui, să influ­en­țe­ze UE să înce­te­ze finan­ța­rea sau coo­pe­ra­rea  cu R. Mol­do­va. Maia San­du și Andrei Năs­ta­se și-ar fi dorit ca ieri, Par­la­men­tul euro­pean să apro­be și o rezo­lu­ție împo­tri­va R. Mol­do­va, împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, vro­iau să lase R. Mol­do­va fără finan­ța­re. Noi ne dorim schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral și nu exis­tă nicio înțe­le­ge­re între Dodon și Pla­ho­t­niuc, între Can­du și alții. Sin­gu­ra înțe­le­ge­re a fost acel vot de com­pro­mis al sis­te­mu­lui mixt. Ori­ce altă înțe­le­ge­re nu exis­tă”, a spus Can­du.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Andrian

    Cum poti sa dis­cu­ti cu euro­par­la­men­ta­rii sa opreas­ca finan­ta­rea tarii, Maia si Nas­ta­se sunt ade­va­ra­ti dus­ma­ni ai popo­ru­lui.

  2. ivancelgroaznic

    Mai bine batut clo­po­te mai devre­me, dekit dupe che totu so fakut skrum . Dac o facut ashe zhes­tu­ri shi akt­siu­ni, maia shi nas­ta­se sint nish­te tra­da­to­ri, alt­fel nu se poa­te spu­ne de oame­ni cari nu doresk bine­le pro­pri­ei tsa­ri. Sau, poat skot ei bani din buzu­na­ru lor pen­tru Mol­do­va?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *