Rețineri CNA: Șeful Catedrei Militare și un profesor, bănuiți de acte de corupție

Șeful Cate­drei Mili­ta­re de pe lân­gă Uni­ver­si­ta­tea de Stat „Bogdan Petri­cei­cu Haş­deu” din Cahul și un pro­fe­sor la ace­iași cate­dră au fost reți­nuți de ofi­țe­rii DGT Sud a CNA și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție cu puțin timp în urmă. Cei doi func­țio­nari sunt bănu­iți de coru­pe­re pasi­vă și abuz de ser­vi­ciu. Bănu­i­ții ar fi pus la cale o sche­mă de eli­be­ra­re a ade­ve­rin­țe­lor mili­ta­re în lip­sa frec­ven­tă­rii de către stu­denți a cur­su­ri­lor de instru­i­re.

Potri­vit date­lor pre­li­mi­na­re ale anche­tei, cei doi sus­pecți ar fi extorcat și pri­mit sis­te­ma­tic bani de la cur­sanți pen­tru a le asi­gu­ra obți­ne­rea cer­ti­fi­ca­te­lor de absol­vi­re a cate­drei cu acor­da­rea gra­de­lor mili­ta­re și depu­ne­rea jurămân­tu­lui, în timp ce aceștia nu se pre­zen­tau la ore­le de curs și la exa­me­ne sau se aflau pes­te hota­re­le țării. În baza ade­ve­rin­țe­lor de absol­vi­re, stu­den­ții puteau pri­mi livre­te mili­ta­re pen­tru a acce­de ulte­ri­or în func­ții cu sta­tut spe­cial mili­tar.

După pri­mi­rea bani­lor și eli­be­ra­rea unui cer­ti­fi­cat pro­mis, șeful Cate­drei și pro­fe­so­rul au fost recu­nos­cuți în cali­ta­te de bănu­iți și reți­nuți pe un ter­men de 72 de ore.

Pe acest caz, au fost por­ni­te două cau­ze pena­le pe coru­pe­re pasi­vă și abuz de ser­vi­ciu, fiind apoi con­e­xa­te într-una sin­gu­ră.

Dacă vor fi găsiți vino­vați, bănu­i­ții ris­că o pedeap­să cu închi­soa­re de până la 10 ani cu amen­dă în mări­me de până la 8000 uni­tăți con­ven­țio­na­le şi cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te func­ții publi­ce sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de la 2 la 10 ani.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivancelgroaznic

    “aceștia nu se pre­zen­tau la ore­le de curs și la exa­me­ne sau se aflau pes­te hota­re­le țării. În baza ade­ve­rin­țe­lor de absol­vi­re, stu­den­ții puteau pri­mi livre­te mili­ta­re”

    de par­ka numa la cate­dra mili­ta­ra se dau ade­ve­rint­se pe bani. In toa­ta uni­ver­si­ta­tea se pra­k­ti­ka sis­te­mu corupt. Shi de ce sa fie aku­zat numa voen­ru­ku, cind shi deka­nu shi rek­to­ru fac par­te din cea gash­ka cari ia bani? sau aish­te au pro­tect­sie mai mare? sa fie crer­ce­ta­ta toa­ta ret­sea­ua de la inin­ce­put la sfir­shit, asa cum face DNA la romini. sau se teme ca se rami­ne fara das­kali la uni­ver­si­ta­te?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *