Plecări în lanț: șase judecători au demisionat din funcție

Șase judecători au demisionat. Astăzi, 22 noiembrie, în cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost discutate cererile de demisie a șase judecători. „În cadrul ședinței au fost acceptate toate cererile de demisie din funcție”, a menționat Carolina Mangîr, purtător de cuvânt CSM.

Printre cei șase judecători sunt: Dina Rotarciuc, de la Curtea de Apel Chișinău, și Eduard Ababei, de la Curtea de Apel Bălți.

Amintim că, la mijlocul lunii septembrie 2016, Dina Rotar­ciuc, jude­că­toa­rea Cur­ții de Apel Chi­și­nău, s-a arătat nemul­țu­mi­tă de pen­sia care i-a fost sta­bi­li­tă de Casa Națio­na­lă de Asi­gu­ră­ri Soci­a­le (CNAS). Magis­tra­ta a ata­cat în jude­ca­tă deci­zia prin care CNAS a hotă­rât să îi cal­cu­le­ze pen­sia din sala­ri­ul de jude­că­toa­re a Cur­ții de Apel, în valoa­re de 14.534 de lei, fără a ține cont de fap­tul că magis­tra­ta a deți­nut, în peri­oa­da 2009-2013, man­dat de mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii.

Edu­ard Aba­bei este năs­cut pe 2 mai 1968. Exer­ci­tă fun­cţia de jude­că­tor de pe 25 apri­lie 1995. Aces­ta a fost numit jude­că­tor la Cur­tea de Apel Bălţi în anul 2005 de către Vla­di­mir Voro­nin, printr-un decret sem­nat pe 17 iunie ace­la­şi an. Decre­tul a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al R. Mol­do­va pe 24 iunie 2005. „În teme­iul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Con­sti­tu­ţia R. Mol­do­va şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu pri­vi­re la sta­tu­tul jude­că­to­ru­lui, preşe­din­te­le R. Mol­do­va decre­tea­ză: Edu­ard Aba­bei se numeş­te, prin trans­fer, în fun­cţia de jude­că­tor la Cur­tea de Apel Bălţi. Ulte­ri­or, în 2008, aces­ta şi-a depus can­di­da­tu­ra la fun­cţia de vice­preşe­din­te al CAB, fiind ales în aceas­tă funţie în ace­la­şi an. În 2010, la invi­ta­ţia îna­l­tu­lui Comi­sa­ri­at al Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Refu­gi­a­ţi, Aba­bei a fost selec­tat de către Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) pen­tru a par­ti­ci­pa la  un semi­nar de instru­i­re  pen­tru jude­că­to­rii  impli­ca­ţi în exa­mi­na­rea dosa­re­lor ce vizea­ză soli­ci­tanţii de azil şi refu­gi­a­ţii, care a avut loc în Ucrai­na.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *