Platon rămâne fără apartamente, acțiuni și afaceri

Pe lân­gă pedeap­sa cu închi­soa­rea, prin sen­tin­ța din 20 apri­lie în dosa­rul Pla­ton, magis­tra­ții Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău au dis­pus înca­sa­rea în folo­sul Băn­cii de Eco­no­mii a mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re în sumă de 869 224 839 de lei din valoa­rea bunu­ri­lor ce apar­țin omu­lui de afa­ce­ri Vea­ce­slav Pla­ton, drept pre­ju­di­ciu adus insti­u­ti­ți­ei ban­ca­re.

Res­pec­tiv, instan­ța a apli­cat seches­tru pe acti­ve­le ban­ca­re, dar și bunu­ri­le mate­ri­a­le deți­nu­te de Pla­ton, care urmea­ză a fi înstră­i­na­te:

 • 63,89% din acțiu­ni­le „Mol­din­con­bank” SA, deți­nu­te de Pla­ton;
 • două apar­ta­men­te situ­a­te pe bl. Dece­bal asu­pra căro­ra a fost apli­cat seches­tru, unul de 81,4 m.p., iar altul de 66,3 m.p.;
 • 83,12% din acțiu­ni­le „Asi­to” SA;
 • 87,27% din acțiu­ni­le „Alli­an­ce Insu­ran­ce Gro­up” SA și bunu­ri­le imo­bi­le ale com­pa­niei;
 • 100% din acțiu­ni­le S.C. BROKER M-D S.A;
 • 100% din acțiu­ni­le Asi­toBro­kerS.A;
 • 3 683 651 lei ale „Mol­da­sig” SA afla­te pe con­tul de depo­zit ban­car la Mol­do­va Agro­in­d­bank;
 • 170 de mii euro din valoa­rea bunu­ri­lor sub for­mă de plă­ci cera­mi­ce gla­zu­ra­te;
 • mij­loa­ce finan­ci­a­re din valoa­rea bunu­ri­lor a trei fir­me cu capi­tal stră­in;
 • mij­loa­ce finan­ci­a­re din valoa­rea bunu­ri­lor Între­prin­de­rii Cu Capi­tal Stră­in Stock-Trading SRL;
 • mij­loa­ce finan­ci­a­re din valoa­rea bunu­ri­lor Între­prin­de­rii Cu Capi­tal Stră­in Total Inter­na­tio­nal SRL.

Tot­o­da­tă, jude­că­to­rii au ridi­cat seches­tru de pe 70,06%  acțiu­ni deți­nu­te de Pla­ton la  „Mol­din­con­bank” SA și de pe bunu­ri­le aces­te­ia.

Vea­ce­slav Pla­ton urmea­ză să achi­te în buge­tul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le 85 810 lei drept chel­tu­ie­li de jude­ca­tă, iar în buge­tul Cen­tru­lui națio­nal Anti­co­rup­ție – 217 758 de lei.

Hotă­rârea este cu drept de atac în ter­men de 15 zile la Cur­tea de Apel. Sen­tin­ța moti­va­tă va fi citi­tă la 15 mai.

După 31 de ședin­țe de jude­ca­tă, la 20 apri­lie, magis­tra­ții de la Jude­că­to­ria Chi­și­nău l-au con­dam­nat pe Vea­ce­salv Pla­ton la 18 de ani de închi­soa­re într-un peni­ten­ci­ar de tip închis în dosa­rul de escro­che­rie și spă­la­re de bani în pro­por­ții deo­se­bit de mari.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. AlexV

  I-au gasit 16 pasa­poar­te fal­se, ori­cum a scris mul­te lucru­ri si pe rude, sotie. Hotii de nive­lul lui nu sunt asa pros­ti.

 2. Hariton

  Păcat că nu avem legi mai dure și mai dras­ti­ce față de cei care fură banul public. De ce n-am apli­ca în Mol­do­va mode­lul chi­nez sau ame­ri­can de com­ba­te­re a corup­ți­ei? În Chi­na se împuș­că pen­tru corup­ție, iar la ame­ri­ca­ni se dau vreo două sen­tin­țe cu via­ță. Pe urmă stai și te întrebi, cum nai­ba omul să-și ispă­șeas­că în puș­că­rie cele două sen­tin­țe pe via­ță ) În ori­ce caz, con­dam­na­rea lui Pla­ton la 18 ani de închi­soa­re este salu­ta­bi­lă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *