Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (VIDEO) Judecători vizați în articolele…

(VIDEO) Judecători vizați în articolele ZdG, discutați la ședinta CSM

Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) a sesi­zat Inspec­ția Judi­ci­ară din sub­or­di­nea CSM în pri­vința jude­că­to­ri­lor vizați în două arti­cole publi­cate în Zia­rul de Gardă. Este vorba despre magis­tra­ți­i Ala Malîi și Oleg Ster­ni­oală, care au intrat în vizo­rul ZdG cu dife­rite pro­pri­e­tăți de lux nede­cla­rate.

Sursa Video: www.ZdG.md

În ședința din 21 iunie 2016, CSM a examinat demersul Ministerului Justiției, referitor la articolele publicate în ediția săptămînală Ziarul de Gardă din 26 mai și 02 iunie 2016, care îi au ca protagoniști pe judecătorii Ala Malîi de la Judecătoria Ciocana și Oleg Sternioală de la Judecătoria Buiucani din Chișinău. În urma deliberării, Consiliul a decis să fie sesizată Inspecția Judiciară pentru a fi cercetate aceste informații difuzate de mass-madia.

Articolele „Judecătorul Sternioală şi-a ascuns casa de lux” și „Judecătoare cu imobil de lux vinde maşini cu 10 mii de lei” difuzate de Ziarul de Gardă arată că magistrații dețin proprietăți care costă mult peste veniturile declarate legal, iar unele imobile și bunuri nici nu sunt declarate sau nu sunt declarate la valoarea reală.

Ion Guzun, con­si­lier juri­dic la Cen­trul de Resurse Juri­dice din Mol­dova s-a arătat nedumerit de decizia CSM, care nu a acceptat demersul ministrului justiției pentru sesizarea Comisia Națională de Integritate (CNI) despre averile unor judecători.  „Un membru al CSM a menționat că nu se poate de sesizat CNI, deoarece in baza art. 8 alin. (2) al Legii CSM, Consiliul poate sesiza Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul. Totuși, cum rămâne cu prevederile art. 4 lit. e) și f) al aceleiași legi? Să înțelegem că CSM nu poate să sesizeze nici o instituție în stat despre declarațiile pe avere și proprietate ale judecătorilor?, întreabă Ion Guzun. 

Extras din LEGEA cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii:

  • Art. 4 alin. 3 lit. e) solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor;
  • Art. 4 alin. 3 lit. f) solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor

Vezi mai multe articole cu privire la AVERILE NEDECLARATE ale magistraților