Dosarul de contrabandă cu alcool prin intermediul magazinelor Duty-Free ale lui Șor a ajuns pe masa magistraţilor

Pro­cu­ra­tu­ra muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău a fina­li­zat urmă­ri­rea pena­lă şi a expe­di­at în instanţa de jude­ca­tă, cau­za pena­lă de învi­nu­i­re a patru per­soa­ne, acu­za­te de săvârşi­rea con­tra­ban­dei cu bău­tu­ri alco­o­li­ce în pro­porţii deo­se­bit de mari, anun­ță Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă.

Din actul de învi­nu­i­re întoc­mit de pro­cu­ro­ri reie­se că, pe par­cur­sul anu­lui tre­cut, trei băr­ba­ţi, prin inter­me­di­ul unui inspec­tor al ser­vi­ci­u­lui de secu­ri­ta­te al com­pa­niei „Avia Invest”, care avea acces în zona de con­trol vamal „Aero­port Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău”, au pro­cu­rat din maga­zi­ne­le Duty-Free care apar­țin lui Ilan Șor bău­tu­ri alco­o­li­ce. Ast­fel, prin elu­da­rea con­tro­lu­lui vamal, ei au intro­dus în R. Mol­do­va prin con­tra­ban­dă 3585 de sti­cle de alco­ol, valoa­rea căro­ra con­sti­tu­ie apro­xi­ma­tiv 1,5 mili­oa­ne lei.

În cadrul per­che­zi­ţi­i­lor, efec­tu­a­te în locu­inţe­le învi­nui­ţi­lor au fost depis­ta­te şi ridi­ca­te cele 3585 de sti­cle cu bău­tu­ră alco­o­li­că, pre­cum şi mij­loa­ce băneş­ti, pro­ve­ni­ţi din acti­vi­ta­tea cri­mi­na­lă, toa­te fiind puse sub seches­tru în vede­rea con­fis­că­rii spe­ci­a­le.

Incul­pa­ţii, cu vâr­ste­le cuprin­se între 36 şi 50 de ani, au măsu­ra pre­ven­ti­vă – obli­ga­rea de a nu pără­si ţara, iar dacă vor fi recu­nos­cu­ţi vino­va­ţi de cele incri­mi­na­te aceş­tia risc pedep­se de până la 10 ani închi­soa­re.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *