Dosarul ANSA: şase persoane reţinute pentru escrocherii la exportarea merelor în Federaţia Rusă

Patru anga­ja­ţi ai Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor (ANSA) şi doi oame­ni de afa­ce­ri au fost reţi­nu­ţi astăzi, 19 mai, de Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie şi Ser­vi­ci­ul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te. Aceş­tia sunt bănu­i­ţi de depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu şi escro­che­rie, fapt ce a cau­zat dau­ne în pro­porţii deo­se­bit de mari buge­tu­lui de stat, anun­ță CNA într-un comu­ni­cat de pre­să.

Prin­tre reţi­nu­ţi sunt şeful Dire­cţi­ei con­tro­lul pro­du­se­lor de uz fito­sa­ni­tar şi fer­ti­li­zanţi din cadrul ANSA şi 3 anga­ja­ţi ai sub­di­vi­ziu­ni­lor teri­to­ri­a­le Ialo­ve­ni, Dro­chia şi Dubă­sa­ri, iar oame­nii de afa­ce­ri, reţi­nu­ţi în ace­la­şi dosar, sunt bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­i­lor fun­cţio­na­ri­lor menţio­na­ţi.

În fapt, anga­ja­ţii ANSA sunt sus­pec­ta­ţi că ar fi eli­be­rat cer­ti­fi­ca­te fito­sa­ni­ta­re naţio­na­le unor agenţi eco­no­mi­ci pen­tru expor­ta­rea mere­lor în Fede­ra­ţia Rusă. De fac­to, agenţii eco­no­mi­ci au expor­tat mere din Polo­nia în Rusia prin Bela­rus, fără a tra­ver­sa fron­ti­e­ra Repu­bli­cii Mol­do­va. Ca rezul­tat, în febru­a­rie 2016, insti­tu­ţi­i­le din Fede­ra­ţia Rusă au pus inter­di­cţie expor­tu­lui de mere prin Bela­rus, ast­fel cau­zând pre­ju­di­cii gra­ve inte­re­se­lor publi­ce şi ima­gi­nii Repu­bli­cii Mol­do­va pe plan inter­na­ţio­nal.

Pe acest caz, pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie au ini­ţi­at o urmă­ri­re pena­lă, în 2016, pe fap­tul depă­şi­rii atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu de către anga­ja­ţi ai ANSA, iar o altă cau­ză pena­lă a fost por­ni­tă în mai 2017 pen­tru escro­che­rie – ambe­le dosa­re fiind con­e­xa­te într-o pro­ce­du­ră comu­nă. În cadrul urmă­ri­rii pena­le, s-a con­sta­tat că doar în anul 2016, agenţii eco­no­mi­ci viza­ţi şi-ar fi însu­şit ile­gal de la buge­tul de stat 260 000 de lei, în cali­ta­te de TVA, în urma pre­zen­tă­rii docu­men­te­lor fic­ti­ve la orga­ne­le fis­ca­le cu pri­vi­re la expor­tu­ri­le efec­tu­a­te.

Men­țio­năm că astăzi, pro­cu­ro­rii în comun cu ofi­ţe­rii SIS şi CNA au efec­tu­at mai mul­te per­che­zi­ţii la ANSA şi agenţii eco­no­mi­ci, care au bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le fun­cţio­na­ri­lor, pen­tru a for­ti­fi­ca pro­ba­to­ri­ul. În pre­zent, toa­te 6 per­soa­ne sunt reţi­nu­te pen­tru 72 de ore, iar dacă vor fi găsi­ţi vino­va­te, aces­tea ris­că pedep­se de până la 10 ani de închi­soa­re pen­tru depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu şi până la 15 ani de detenţie pen­tru escro­che­rie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *