Cine este Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare

Vea­ce­slav Pla­ton a fost con­dam­nat câte­va cli­pe în urmă la 18 ani de închi­soa­re într-un dosar de escro­che­rie și spă­la­re de bani.

Vea­ce­slav Pla­ton, năs­cut la 24 ianu­a­rie 1973, la Cău­şe­ni, a fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va între anii 2009-2010, pe lis­te­le Ali­anţei Mol­do­va Noas­tră, fiind con­si­de­rat unul din­tre cei mai boga­ţi cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni.  Ante­ri­or, în 1998, a fost ales mem­bru al Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău pe lis­te­le blo­cu­lui elec­to­ral al agra­rie­ni­lor. În 1994 a deve­nit vice­pre­șe­din­te al con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re al băn­cii „Mol­dind­con­bank”, apoi și vice­pre­șe­din­te al con­si­li­u­lui băn­cii „Inves­tpri­va­tbank”. A avut afa­ce­ri în dome­ni­ul zahă­ru­lui în R. Mol­do­va apoi în dome­ni­ul atomo-energetic din Ucrai­na. De-a lun­gul ani­lor, aces­ta a fost acu­zat de par­ti­ci­pa­rea la diver­se sche­me dubi­oa­se, fiind pore­clit „rai­de­rul nr. 1 din CSI”.  În spe­cial prin inter­me­di­a­ri, Pla­ton deţi­ne afa­ce­ri în R. Mol­do­va, Ucrai­na şi Rusia.

Pla­ton este vizat şi în dosa­rul „spă­lă­to­ria ruseas­că”. Prin inter­me­di­ul sis­te­mu­lui jude­că­to­resc din R. Mol­do­va au fost scoa­se din Fede­ra­ția Rusă 22 de mili­ar­de de dola­ri, timp de patru ani. Banii au ajuns în con­tu­ri­le a pes­te cin­ci mii de com­pa­nii din 96 de țări.

Citiți și: Miliardul lui Platon


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. AlexV

    Tare inte­re­san­ta per­soa­na, cel mai mult m-a amu­zat cand a spus ca a fost con­dam­na­ta toa­ta Mol­do­va in per­soa­na lui, ce a facut el pen­tru Mol­do­va ca sa spu­na asta, bun ce a facut?

  2. Hariton

    Păcat că nu avem legi mai dure și mai dras­ti­ce față de cei care fură banul public. De ce n-am apli­ca în Mol­do­va mode­lul chi­nez sau ame­ri­can de com­ba­te­re a corup­ți­ei? În Chi­na se împuș­că pen­tru corup­ție, iar la ame­ri­ca­ni se dau vreo două sen­tin­țe cu via­ță. Pe urmă stai și te întrebi, cum nai­ba omul să-și ispă­șeas­că în puș­că­rie cele două sen­tin­țe pe via­ță ) În ori­ce caz, con­dam­na­rea lui Pla­ton la 18 ani de închi­soa­re este salu­ta­bi­lă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *