Incident în Londra: un mort și opt răniți

Un om a murit și alți opt sunt răniți după ce o camio­ne­tă a intrat într-un grup de pie­toni, în apro­pi­e­rea unei mos­chei din regiu­nea de nord a Lon­drei. Inci­den­tul s-a pro­dus la mie­zul nop­ții.

Pre­mi­e­rul bri­ta­nic The­re­sa May a decla­rat că poli­ția cer­ce­tea­ză inci­den­tul drept un „atac tero­rist”, rela­tea­ză BBC News.

Mar­to­rii sus­țin că tirul se îndrep­ta direct spre pie­toni. Ulte­ri­or, șofe­rul camio­ne­tei ar fi încer­cat să fugă, stri­gând „Voiam să-i ucid pe musul­mani”. Mar­to­rii ocu­lari au decla­rat că sus­pec­tul a fost reţi­nut de oame­nii pre­zenţi la faţa locu­lui până la sosi­rea poli­ți­ei. Pre­su­pu­sul ata­ca­tor este un băr­bat de 48 de ani.

„Poli­ţia Metro­po­li­ta­nă a inter­ve­nit în cazul unui atac tero­rist groaz­nic asu­pra oame­ni­lor nevi­no­va­ţi afla­ţi în Fin­sbu­ry Park. Gân­du­ri­le şi rugă­ciu­ni­le mele se îndreap­tă către per­soa­ne­le afec­ta­te. Nu cunoa­ş­tem încă toa­te deta­li­i­le, dar este în mod cert un atac deli­be­rat asu­pra lon­do­ne­zi­lor nevi­no­va­ţi, mulţi din­tre ei care şi-au înche­iat rugă­ciu­ni­le în luna sfân­tă a Rama­da­nu­lui. Deşi pare a fi un atac asu­pra unei anu­mi­te comu­ni­tă­ţi, este şi un atac asu­pra tutu­ror valo­ri­lor comu­ne pri­vind tole­ranţa, liber­ta­tea şi res­pec­tul, la fel ca în cazul ata­cu­ri­lor de la Man­ches­ter, West­min­ster şi Podul Lon­drei”, a spus Sadiq Khan, pri­ma­rul ora­șu­lui Lon­dra, prin inter­me­di­ul con­tu­lui său de Face­bo­ok, scrie Medi­a­fax.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *