O nouă rundă de privatizări. Tutun-CTC, Barza Albă, Fabrica de sticlă, scoase la vânzare

O nouă rundă de privatizări. 12 întreprinderi de stat, trei societăți pe acțiuni și două cinematografe au fost scoase repetat la vânzare de către Agenția Proprietății Publice. Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la prețul inițial de vânzare al bunurilor expuse la licitație este de peste un miliard de lei.

Pentru perioada 12 octombrie – 15 noiembrie este anunțat concursul pentru privatizarea a cinci întreprinderi de stat și două cinematografe:
– Cinematograful „Patria”, or. Leova – prețul inițial de vânzare 761 mii de lei;
– Cinemtograful „Prut”, or. Fălești – 954 mii de lei;
– Î.S. „Energoreparații” – 15,9 milioane lei;
– Î.S. „Tipografia Academiei de Științe a Moldovei” – 10,9 milioane lei;
– Î.S. Centrul de Instruire „Inmaconm-Didactic” – 8,6 milioane lei;
– Î.S. „Detașamentul de Pază Paramiliară” – 6,8 milioane lei;
– S.A. „Barza Albă” – 329,4 milioane lei;

Pentru perioada 12 octombrie – 12 decembrie este anunțat concursul pentru alte 6 întreprinderi și două societăți:
– Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” – 231,6 milioane lei;
– Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” – 124, 2 milioane lei;
– Î. S. Hotelul „Zarea” – 29,5 milioane lei;
– Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală” – 25,9 milioane lei;
– Întreprinderea afiliată Sanatoriul „Moldova” – 25,5 milioane lei;
– Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” – 20,4 milioane lei;
– S.A. „Tutun – CTC” – 167,7 milioane lei;
– S.C. „Gara Nord” S.A – 18,3 milioane lei.

Conform Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorii achită impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea de achiziție a bunului. La concurs pot participat persoanele fizice și juridice din R. Moldova și persoanele fizice și juridice străine cu capital social integral privat.

Foto: Facebook/Alina Zotea