CRONOGRAF & MUSIC – seri cu muzică și film pe strada pietonală

Timp de patru seri, în peri­oa­da 26-29 mai, Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Docu­men­tar CRONOGRAF vine cu muzi­că bună și docu­men­ta­re de ulti­mă oră într-un eve­ni­ment în pre­mie­ră pen­tru fes­ti­val, CRONOGRAF&MUSIC.

CRONOGRAF vine cu o dimen­siu­ne nouă și ori­gi­na­lă pe har­ta cul­tu­ra­lă a Chișinăului- CRO­NO­GRA­FΜ­sic, unul din eve­ni­men­te­le de nera­tat a aces­tei edi­ții a fes­ti­va­lu­lui. CRONOGRAF&MUSIC va adu­na lao­lal­tă iubi­to­rii de film docu­men­tar și iubi­to­rii de muzi­că, adu­când show live cu tru­pe tine­re din comu­ni­ta­tea POT Music, urmat de pro­iec­ții de fil­me docu­men­ta­re cu tema­ti­că muzi­ca­lă și Q&A cu echi­pe­le de pro­duc­ție, invi­ta­te a FIFD CRONOFRAF. Eve­ni­men­te­le vor avea loc pe stra­da pie­to­na­lă Eugen Doga din Chi­și­nău.

Tru­pe­le care vor evo­lua pe sce­na CRONOGRAF&MUSIC sunt:
 – The Coc­k­ta­ils (Alter­na­ti­ve rock și Grun­ge)
– Via Dacă (Folk alter­na­tiv)
– Lab­ba Triss­ta (Punk, Blu­es)
– Fla­sh­Blood (Rock)
– Claps (Pop, Funk, Rock)
– Sil­la­ge (Rock)
– PLUMBUM (Rock alter­na­tiv)
– The Glimp­se (Pop punk)

Fil­me­le docu­men­ta­re cu tema­ti­că muzi­ca­lă care vor fi pro­iec­ta­te la CRONOGRAF&MUSIC sunt:
Beats of Freedom/ Rit­mul liber­tă­ții (Polo­nia) pre­zin­tă un timp excep­țio­nal în Polo­nia, când roc­kul alter­na­tiv a explo­dat cu o for­ță nemai­vă­zu­tă în blo­cul soci­a­list, a schim­bat un sis­tem poli­tic și a res­ta­u­rat liber­tă­ți per­so­na­le.

Own Voice/ Pro­pria voce (Ucrai­na) este un docu­men­tar des­pre cura­jul unei tru­pe din epo­ca soci­a­lis­tă de a urma pro­pri­ul stil de muzi­că.

100 Raisings/ 100 de movi­le (R. Mol­do­va) este un film des­pre muzi­ca fol­clori­că din spa­ți­ul româ­ne­sc.

Tuning peo­ple, bir­ds and flowers/Acordând oame­ni, păsă­ri și flo­ri (R. Mol­do­va) vor­beș­te des­pre tera­pia prin muzi­că.

FIFD CRONOGRAF, cel mai mare eve­ni­ment cine­ma­to­gra­fic din țară și unul de reper în cir­cu­i­tul fes­ti­va­lu­ri­lor din Euro­pa de Est, este orga­ni­zat din 2001 de către OWH Stu­dio.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *