Situație alarmantă în Capitală. Peste 3 mii de copaci au fost rupți, iar numărul lor continuă să crească

De la înce­pu­tul nin­so­rii, din dimi­nea­ţa zilei de ieri, doar în ora­şul Chi­şi­nău  au fost dobo­râţi pes­te 3 mii de copa­ci, pe străzi şi în inte­ri­o­rul curţi­lor blo­cu­ri­lor loca­ti­ve. De ase­me­nea, au fost rupţi pes­te 1000 de copa­ci de pe teri­to­ri­ul insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ. Ser­vi­ci­i­le muni­ci­pa­le nu au eva­lu­at încă situ­a­ţia din par­cu­ri, pădurile-parc şi zone­le ver­zi ale ora­şu­lui, anun­ță Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău des­pre situ­a­ţia în oraş, la ora 11.00, ca urma­re a con­di­ţi­i­lor meteo.

Pri­mă­ria pre­ci­zea­ză că numă­rul copa­ci­lor dobo­râţi cre­ş­te în per­ma­nenţă, iar la ora actu­a­lă la nive­lul ora­şu­lui sunt mai mul­te străzi blo­ca­te. De ase­me­nea, este blo­cat acce­sul către mai mul­te curţi de blo­cu­ri de locu­inţă şi une­le loca­li­tă­ţi subu­r­ba­ne.  Trans­por­tul public nu cir­cu­lă, cu exce­pţia a 5 uni­tă­ţi de trans­port de pe ruta de auto­buz nr. 23, dar şi ruta de auto­buz nr. 122.  În mod pri­o­ri­tar, echi­pe­le de inter­venţie acţio­nea­ză la deblo­ca­rea stră­zi­lor prin­ci­pa­le, a intră­ri­lor în Chi­şi­nău şi a arte­re­lor pe care cir­cu­lă trans­por­tul public. Ser­vi­ci­i­le muni­ci­pa­le au soli­ci­tat unor agenţi eco­no­mi­ci să pună la dis­po­zi­ţie teh­ni­că spe­cia­li­za­tă, care este antre­na­tă la lichi­da­rea con­se­cinţe­lor intem­pe­ri­ei. În teren sunt mobi­li­za­te toa­te echi­pe­le de inter­ven­ție din cadrul ser­vi­ci­i­lor muni­ci­pa­le, cara­bi­ni­e­rii şi Arma­ta Naţio­na­lă! Pe întreg teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău se acţio­nea­ză în con­ti­nu­a­re, pen­tru lichi­da­rea trep­ta­tă a con­se­cinţe­lor nin­so­rii.

 

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *