Ora 17.00. În Chișinău viața revine la normalitate

 Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău infor­mea­ză că la ora 17.00 toa­te stră­zi­le prin­ci­pa­le din oraş, pe unde cir­cu­lă trans­por­tul public, au fost deblo­ca­te.

Pri­mă­ria mai anun­ță că la tra­seu au ieşit 3 rute de tro­lei­buz: nr. 22, nr. 24 şi nr. 5, însă aces­tea cir­cu­lă con­form unor iti­ne­ra­rii modi­fi­ca­te şi mai scur­te. Ruta nr. 5: Calea Ieşi­lor (Par­cul „Alu­ne­lul”) – Gara Fero­vi­a­ră; Ruta nr. 24: bd. Mir­cea cel Bătrân – bd. Rena­ş­te­rii Naţio­na­le („Cir­cul”); Ruta nr. 22: Calea Ieşi­lor (Res­ta­u­ran­tul „Buto­iaş”) – bd. Con­stan­tin Negru­z­zi (Gara Fero­vi­a­ră).  La tra­seu au ieşit mai mul­te rute de auto­buz, şi anu­me: ruta nr. 5, ruta nr. 23, ruta nr. 26,  ruta nr. 19 şi ruta nr. 122. Până la aceas­tă oră, pes­te 270 de blo­cu­ri de locu­inţă au fost reco­nec­ta­te la reţea­ua cen­tra­li­za­tă de încă­l­zi­re. Res­pon­sa­bi­lii din cadrul SA „Ter­mo­e­lec­tri­ca” se află în teri­to­riu, pen­tru a acor­da suport ges­tio­na­ri­lor fon­du­lui loca­tiv la reco­nec­ta­rea blo­cu­ri­lor de locu­inţă.

Pri­mă­ria pre­ci­zea­ză că, la moment, în teren acţio­nea­ză toa­te echi­pe­le de inter­ven­ție din cadrul Î.M. „Aso­ci­a­ţia de gos­po­dă­ri­re a spa­ți­i­lor ver­zi”, ÎM „Exdru­po”, Direc­ți­ei situ­a­ții excep­țio­na­le a muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, ÎM „Lum­teh”, RED Union Feno­sa, ale pre­tu­ri­lor de sec­tor, între­prin­de­ri­lor muni­ci­pa­le de ges­tio­na­re a fon­du­lui loca­tiv şi între­prin­de­ri­lor pen­tru ser­vi­cii loca­ti­ve, inclu­siv cu toa­te uni­tă­ţi­le de trans­port din dota­re.   La lichi­da­rea con­se­cinţe­lor intem­pe­ri­ei inter­vin cara­bi­ni­e­rii şi Forţe­le Arma­te. Con­form deci­zi­ei Comi­si­ei muni­ci­pa­le pen­tru situ­a­ţii exce­pţio­na­le, acti­vi­tă­ţi­le de inter­venţie vor con­ti­nua în regim non-stop, inclu­siv în zile­le de Paş­te­le Bla­ji­ni­lor, dumi­ni­că şi luni.  ÎM „Com­bi­na­tul Ser­vi­cii Fune­ra­re” a mobi­li­zat toa­te ser­vi­ci­i­le muni­ci­pa­le, ast­fel ca până sâm­bă­tă sea­ra, să asi­gu­re cură­ţa­rea teri­to­ri­i­lor cimi­ti­re­lor, anun­ță Pri­mă­ria.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *