Mobilizarea! ZdG oferă premii celor care se implică la eliminarea consecinţelor ninsorii din aprilie 2017

Prog­no­ze­le meteo spun că în câte­va ore nin­soa­re se va dimi­nua, iar spre sea­ră se va opri defi­ni­tiv. Ora­şul Chi­şi­nău, dar şi alte sute de loca­li­tă­ţi sunt într-o sta­re de cri­ză. Ser­vi­ci­i­le spe­cia­li­za­te sunt soli­ci­ta­te la maxim şi ori­ce aju­tor este bine­ve­nit. ZdG ofe­ră pre­mii celor care vor ieşi să par­ti­ci­ple la mun­ci­le de deblo­ca­re.Un abo­na­ment pe 3 luni la edi­ţia tipă­ri­tă a ZdG este ofe­rit ori­că­rui cetă­ţean care va pre­zen­ta ima­gi­ni ce pro­bea­ză că:

  • a ieşit în pre­a­j­ma zonei în care locu­ieş­te şi a cură­ţat zăpa­da, cren­gi­le, aju­tând la deblo­ca­rea stră­zi­lor şi dru­mu­ri­lor.
  • a mobi­li­zat alţi veci­ni, cole­gi, pri­e­te­ni să par­ti­ci­ple la cură­ţi­rea zone­lor ambien­te.
  • a ofe­rit ceai fier­bin­te sau alt spri­jin moral şi logis­tic echi­pe­lor impli­ca­te la deblo­ca­rea zone­lor afec­ta­te.

Poze­le şi comen­ta­ri­i­le (cu deta­lii pri­vind loca­li­ta­tea şi ora) vor fi pos­ta­te pe pagi­na web şi pagi­na de Face­bo­ok a ZdG, iar auto­rii ima­gi­ni­lor care vor lua cele mai mul­te apre­ci­e­ri, vor pri­mi, pe lân­gă abo­na­men­te, obiec­te de uz per­so­nal cu însem­ne­le ZdG. Poze­le pot fi tri­mi­se la adre­sa de e-mail zdg.redactia@gmail.com sau prin mesaj către pagi­na de Face­bo­ok a ZdG 

Exem­plul bun meri­tă lău­dat public. Aştep­tăm ima­gi­ni!

Gepla­at­st door Zia­rul de Gar­dă op vrij­dag 21 april 2017

Rugăm cetă­ţe­nii să fie atenţi la ori­ce fel de ris­cu­ri, cum ar fi posi­bi­le căde­ri de copa­ci sau cablu­ri elec­tri­ce dete­ri­o­ra­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *