Ministerul Agriculturii despre pagubele produse de ninsoare din aceste zile

Comi­sia de moni­to­ri­za­re și docu­men­ta­re, cre­a­tă de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re  (MAIA) la 20 apri­lie 2017, printr-un Ordin emis de vice­mi­nis­trul Iurie Ușu­re­lu exa­mi­nea­ză și eva­lu­ea­ză în măsu­ra posi­bi­li­tă­ți­lor, gradul de afec­ta­re a cul­tu­ri­lor agri­co­le, în baza infor­ma­ți­i­lor pre­zen­ta­te de către Direc­ți­i­le Raio­na­le Agri­cul­tu­ră și Ali­men­ta­ție, se spu­ne într-un comu­ni­cat de pre­să al MAIA.

S-a con­stat că, la moment, în agri­cul­tu­ră nu sunt pagu­be majo­re. În Centru-Nord nu s-au înre­gis­trat tem­pe­ra­tu­ri mai mici de 0 +1  gra­de Cel­si­us, ast­fel cul­tu­ri­le din zona res­pec­ti­vă nu vor fi afec­ta­te major.

Zona Centru-Sud se con­frun­tă cu o situ­a­ție mai rea.  Aici, în deni­ve­lă­ri de tere­nu­ri agri­co­le, s-au înre­gis­trat tem­pe­ra­tu­ri de până la -3 gra­de Cel­si­us (Cahul, UTA Găgă­u­zia).

Pre­ci­pi­ta­ții atmosfe­ri­ce sub for­mă de nin­soa­re s-au înre­gis­trat în zona de Cen­tru și Sud. În zona cen­tra­lă au căzut mai mul­te pre­ci­pi­ta­ții, for­mând un strat de zăpa­dă de la 60-80 cm, în une­le locu­ri chiar și 1 m, în timp ce în zona de Sud stra­tul de zăpa­dă a atins 50-60 cm gro­si­me. În acest con­di­ții, ar putea sufe­ri plan­ta­ți­i­le pomi­co­le tine­re, mai ales cul­tu­ri­le de alun, a căror supra­fa­ță foli­a­ră este dezvol­ta­tă până la 40%. De ase­me­nea, s-ar putea înre­gis­tra dau­ne la plan­ta­ți­i­le de cireș, vișin și cais. În une­le zone din văi, plan­ta­ți­i­le de nuc au înghe­țat.

Din cau­za zăpe­zii masi­ve în câte­va loca­li­tă­ți s-au iden­ti­fi­cat dis­tru­ge­ri de sere, con­stru­i­te neco­res­pun­ză­tor. În cazul în care pe teri­to­rul Repu­bli­cii Mol­do­va se vor înre­gis­tra tem­pe­ra­tu­ri mai mici de -4 -5 gra­de C, atun­ci pagu­be­le vor creș­te, anun­ță MAIA.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *