Atenție: Mitropolia solicită ca de Paștile Blajinilor să se săvârșească pomeniri în biserici și nu la cimitire

„Cir­ca 600 de loca­li­tă­ți au rămas fără ener­gie elc­tri­că, iar acce­sul spre une­le insti­tu­ții este para­li­zat. Via­ța mul­tor oame­ni este în peri­col, unii deja au nevo­ie de aju­tor. În aces­te cli­pe, de grea încer­ca­re pen­tru atâ­tea loca­li­tă­ți și sufle­te, să ne mobi­li­zăm dând o mână de aju­tor celor din jur. Să ne unim efor­tu­ri­le pen­tru a ieși din năme­ți și să ne rugăm pen­tru con­te­ni­rea nin­so­rii”, anun­ță Mitro­po­lia Mol­do­vei, într-un comu­ni­cat de pre­să.

„De Paș­ti­le Bla­ji­ni­lor reco­man­dăm ca în zone­le unde nu este acces spre cimi­ti­re și este impo­si­bi­lă ofi­ci­e­rea ser­vi­ci­i­lor divi­ne pen­tru cei ador­miți direct la mor­min­te, rugă­ciu­ni­lie să fie înăl­ța­te în sfin­te­le loca­șe și așe­ză­min­te. Paș­ti­le Bla­ji­ni­lor este un obi­cei local de pome­ni­re a celor ador­miți, înră­dă­ci­nat în con­ști­in­ța cre­din­cio­și­lor, iar slu­j­be­le și acte­le de milos­te­nie pen­tru aceștia pot fi săvâr­și­te în bise­ri­ci și în alte locu­ri decât la cimi­ti­re. Cre­din­cio­șii care cin­stesc acest Paști al Bla­ji­ni­lor și obiș­nu­iesc să se depla­se­ze în alte zone și loca­li­tă­ți pen­tru a ajun­ge la mor­min­te­le rude­lor și celor dra­gi, sunt ruga­ți să fie pru­den­ți și să se limi­te­ze la pome­ni­ri în bise­ri­ci­le din veci­nă­ta­te. Tot­o­da­tă, după poto­li­rea nin­so­rii și deză­pe­zi­re, vă îndem­năm să adu­ceți în ordi­ne mor­min­te­le, la care ulte­ri­or să fie ofi­ci­a­te slu­j­be”, mai anun­ță Mitro­po­lia.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *