Vindecare prin Unire. Proteste la Ambasada Rusiei

Sute de oame­ni s-au adu­nat să pro­tes­te­ze în faţa Amba­sa­dei Rusi­ei din Chi­şi­nău pen­tru a come­mo­ra ziua de 28 iunie-ocupaţia Basa­ra­biei de către URSS. Pro­tes­tanţii s-au împă­rţit în două tabe­re, pen­tru unii 28 iunie repre­zin­tă o zi tra­gi­că, pen­tru alţii este o săr­bă­toa­re de eli­be­ra­re de Româ­nia.
De ziua ocu­pa­ţi­ei sovi­e­ti­ce, mani­fes­tanţii scan­dau „ Tră­i­as­că, tră­i­as­că şi-nflorească, Mol­do­va, Arde­a­lul şi Ţara Româneasccă.Unire” , „ Lim­ba română,unica stă­pâ­nă” , „Afa­ră, afa­ră arma­ta rusă din ţară” , „ Basarabia- pământ româ­ne­sc” , „Rusia,nu uita,Basarabia nu-i a ta” .

„Ţara noas­tră e Româ­nia, aceas­ta a fost demon­stra­tă nu numai o dată în istorie.Ozi grea în care am fost des­pă­rţi­ţi de cei apro­pi­a­ţi” , a decla­rat Nina Dimov, locu­i­toa­re a ora­şu­lui Chi­şi­nău.

„E o zi nea­gră, Basa­ra­bia a fost rup­tă dfe la mama patrie.Este o ruşi­ne a nemu­lui nos­tru că-i răb­dăm     pe ruşi de atîţi ani. Să ple­ce la ei aca­să” , susţi­ne Dumi­tru Popa, fost deţi­nut poli­tic.

Mani­fes­tanţii, în frun­te cu miş­ca­rea „ Acţiu­nea 2012” s-au îndrep­tat spre monu­men­tul lui Şte­fan cel Mare şi Sfînt, unde cu toţi au înge­nun­che­at şi au ţinut un moment de recu­le­ge­re, după care a urmat un dis­curs de come­mo­ra­re.

„Popo­rul Român a fost supus unui geno­cid con­ti­nuu, care este pre­zent si pînă astăzi. Pînă acum ne aflăm sub ocu­pa­ţie, de ace­ea e nevo­ie de pozi­ţia nosas­tră ver­ti­ca­lă naţio­na­lă, de a ple­da pen­tru ide­ea uni­tă­ţii naţio­na­le, pen­tru a fi libe­ri „ , a decla­rat Vita­lia Pav­li­cen­co, preşe­din­te­le PNL.

Potri­vit scri­i­to­ru­lui Nico­lae Dabi­ja „ Toa­te rele­le noas­tre vin de la anul 1812, depor­tă­ri­le, geno­ci­dul masa­crul, iar anul 1940 vine ca o con­se­cinţă a ace­lei date tris­te” .

O ase­me­nea mani­fes­ta­re a avut loc şi la Bucu­reş­ti.

Pe 28 iunie, tru­pe­le sovi­e­ti­ce au ocu­pat Basa­ra­bia și Buco­vi­na de Nord, teri­to­rii pe care Româ­nia s-a văzut obli­ga­tă să le cede­ze ca urma­re a unui ulti­ma­tum.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. Arghire

  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA
  CU MOLDOVA DE EST SI BUCOVINA DE NORD
  RE-VENITE LA TARA-MAMA !

 2. Alexei

  Pro-rusilor,stiti voi oare vre-o tza­ra ocu­pa­ta de rusi,sau toa­te tza­ri­le pe unde a cal­cat cizma rusa au fost ,,eli­be­ra­te”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *