Noul ministru al Transporturilor, naşul fiicei lui Valeriu Guma şi vânător în Pădurea Domnească

Vasi­le Bot­na­ri, depu­tat PD, va fi noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor.  Bot­na­ri, un finanţa­tor al PD este naşul Danie­lei Guma şi a lui Ana­to­lie Moruz, fii­ca şi res­pec­tiv gine­re­le depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma.

În penul­ti­ma zi a anu­lui 2012, după inci­den­tul cu Sorin Paciu din «Pădu­rea Domneas­că» Vasi­le Bot­na­ri a par­ti­ci­pat la vână­toa­re anu­me în Pădu­rea Domneas­că, ală­tu­ri de alte nume impor­tan­te.

Con­form lis­tei pre­zen­ta­te ante­ri­or de ZdG, la acea vână­toa­re au par­ti­ci­pat 17 per­soa­ne, toa­te cu car­ne­te de vână­tor. Prin­tre par­ti­ci­panţi des­co­pe­rim mai mul­te nume impor­tan­te: Vla­di­mir Ţur­can, fost depu­tat şi fost minis­tru de Inter­ne, Vita­lie Apos­tu, fost adjunct al pro­cu­ro­ru­lui de Chi­şi­nău, Vale­riu Guma, depu­tat PD, dar şi Vla­di­mir Coles­ni­cen­co, om de afa­ce­ri, cunos­cut în cali­ta­te de admi­nis­tra­tor al afa­ce­ri­lor con­tro­ver­sa­tu­lui Boris Bir­ste­in în R. Mol­do­va şi, tot­o­da­tă, preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Pre­sei Spor­ti­ve din Mol­do­va (APSM).

În lis­ta deţi­nu­tă de ZdG mai apar câte­va nume inte­re­san­te, deşi mai puţin cunos­cu­te. Ast­fel, la acea vână­toa­re a par­ti­ci­pat şi omul de afa­ce­ri Ana­to­lie Moruz, gine­re­le depu­ta­tu­lui PD Vale­riu Guma, Vasi­le Bot­na­ri, naşul lui Moruz, Igor Tca­cen­co, con­si­li­er PD în satul Slo­bo­zia, dar şi alţi câţi­va oame­ni de afa­ce­ri.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. ALA

  Nu glu­mi­ti asa.Sper ca gresiti.Noi vrem dru­mu­ri euro­pe­ne le vom avia cu asa indi­vid?

 2. Ion

  Vasi­le Bot­na­ri e unul res­pon­sa­bil si omul din dome­niu ,dea­ce­ea cu sigu­ran­ta va fi inre­gis­tra­te suc­ce­se ine­di­te in dome­ni­ul dru­mu­ri­lor.

 3. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Pai PD si Guma tre­bu­ie sa aibă si in guvern oame­ni sigu­ri, pt a fi infor­ma­ți si apa­ra­ti, in caz ca pro­cu­ro­rul nou ales nu va avea posi­bi­li­ta­tea sa-i ape­re!
  EPIGRAMA, P.CARARE : MEDITATIA UNEI URNE.
  Dar cum sa fac aici, la voi,
  Spre pro­pa­si­re sal­tul?
  Când dat afa­ra un gunoi ,
  E- nlo­cu­it cu altul!

 4. Magda

  Degea­ba scri­e­ti toa­te aces­te infor­ma­tii adevarate,caci “poli­ti­cie­nii” isi rezol­va pro­ble­me­le lor”de familie”.Intr-o tara nor­ma­la asa ceva este exclus sa se intam­ple.

 5. Leon

  Oare nu-i acel Vasea Bot­na­ri, care umbla cu tor­ba pe la antre­pre­no­rii “Moldtelecom”-ului stran­gand ciu­bu­cu­ri­le p/u Papu­sar?

 6. Ion

  Si ce daca a par­ti­ci­pat la vina­toa­re in ulti­ma zi a anu­lui 2012? Doar se spu­ne clar ca are car­net de vina­tor. Nu tre­bu­ie sa cri­ti­cam aiu­rea. Cel mai bine este sa astep­tam o 100 de zile sa vedem cum se va mani­fes­ta dum­ne­a­lui. Dupa cite stiu, din­sul este o per­soa­na cu expe­rien­ta in dome­ni­ul mana­ge­men­tu­lui. A acti­vat in mai mul­te com­pa­nii euro­pe­ne ca con­sul­tat. Si cu expe­rien­ta pe care o are sper ca va face trea­ba la minis­ter. UN bun minis­tru tre­bu­ie sa fie in ace­la­si timp si un bun mana­ger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *