Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română !

Ziua de 24 ianu­a­rie, cunos­cu­tă drept Mica Uni­re, va fi mar­ca­tă la Chi­şi­nău printr-un flash-mob. Volun­ta­rii Plat­for­mei Civi­ce Acţiu­nea 2012 vor încin­ge joi, la ora 17:30, o horă în Pia­ţa Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor, afla­tă la inter­se­cţa stră­zi­lor Ion Cre­an­gă şi Alba Iulia din Chi­şi­nău.

Prin inter­me­di­ul aces­tui flash-mob va fi rea­min­ti­tă sem­ni­fi­ca­ţia Uni­rii din 1859 şi sem­na­la­tă nece­si­ta­tea reîn­tre­gi­rii naţio­na­le, prin uni­rea Româ­ni­ei cu R. Mol­do­va.

Tot­o­da­tă, acţiu­nea dedi­ca­tă zilei se va desfă­şu­ra şi în vede­rea atra­ge­rii atenţi­ei orga­ne­lor abi­li­ta­te asu­pra nece­si­tă­ții de a reno­va spa­ți­ul denu­mit „Pia­ța Uni­rii
Prin­ci­pa­te­lor” din Chi­și­nău, aflat în pre­zent într-o sta­re deplo­ra­bi­lă.

În comu­ni­ca­tul Acţiu­nii 2012 se mai anu­nţă că susţi­nă­to­rii uni­rii Româ­ni­ei cu R. Mol­do­va vor orga­ni­za eve­ni­men­te simi­la­re cu oca­zia zilei de 24 ianu­a­rie în
mai mul­te ora­şe, inclu­siv în Bucu­reş­ti.

Amin­tim că la 5 ianu­a­rie 1859, Ale­xan­dru Ioan Cuza a fost ales domn al Mol­do­vei, iar la 24 ianu­a­rie 1859 și al Țării Româ­nești, înfăptuindu-se ast­fel uni­rea celor doua
prin­ci­pa­te româ­ne.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. vlad

    LA 17.30. amur­geş­te. Ş-apoi de ce la Buiucani,dar nu in Pia­ta Marii Adu­na­ri Naţio­na­le… Sa nu uitam – DIN CAUZA FRICOŞILOR UNEORI SUFERA SI CEI INDRAZNETI

  2. nicu

    Pia­ţa Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor se afla in sec­to­rul Buiu­ca­ni chiar e asa de greu de inte­les!!!

  3. Sandu

    MIca Uni­re care a pre­ce­dat Marea Uni­re!… Trai­sca si-nfloreasca Mare Uni­re – cea care urmea­za! Ulti­ma, Indis­pen­sa­bi­la si Puru­ri Ves­ni­ca Uni­re din­tre Fra­ti!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *