[GALERIE FOTO] După două mii de ani, dacii şi romanii s-au întâlnit la Chişinău

După două mii de ani, dacii şi roma­nii şi-au dat întâl­ni­re din nou, în după ami­a­za zilei de ieri, în scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră şi Balet din Chi­şi­nău. De data aceas­ta, însă, micul răz­boi însce­nat a fost câş­ti­gat  de daci.

Chi­şi­nă­u­ie­nii au putut vedea nu doar lup­te­le corp la corp, dar şi o demon­stra­ţie de cos­tu­me, dra­pe­le de lup­tă si arme geto-dace. Spec­ta­to­rii au rămas fas­ci­na­ţi de recon­sti­tu­i­rea isto­ri­că, atât a vieţii coti­die­ne a stră­moşi­lor nea­mu­lui româ­ne­sc, cât şi aven­tu­ra răz­bo­i­ni­ci­lor sar­ma­ţi şi a cuce­ri­to­ri­lor roma­ni.

Repre­zen­ta­ţia a fost pre­gă­tit de către Aso­ci­a­ţia “Ter­ra Daci­ca Aeter­na” din Cluj-Napoca, Româ­nia.

Acţiu­nea a fost dedi­ca­tă împli­ni­rii a 95-a de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia şi a fost orga­ni­za­tă de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român în cola­bo­ra­re cu Plat­for­ma Civi­că “Acţiu­nea 2012”.

Foto: Nicolae CUŞCHEVICI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. sergiu

  foar­te fru­mos spec­ta­col. Mul­tu­mesc pen­tru inte­re­san­ta lec­tie de isto­rie facu­ta de Ter­ra Daci­ca Aeter­na!

 2. Sakartvelo

  Cam puti­ni spec­ta­to­ri in jur.
  Publi­ci­ta­tea in pre­a­la­bil din zia­re
  nu a fost la nivel !

 3. adi

  Spe­ram ca asta sa fie doar un ince­put.
  Sakar­tve­lo – te cred ca n-a fost publi­ci­ta­te, ce te astep­tai de la mass-media con­tro­la­ta de rusii lui Voro­nin? fara supa­ra­re..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *