[FOTO] „Blitz peste timp” la București

Bucu­reş­te­nii îndo­li­a­ţi au căzut morţi la pământ pen­tru a rea­min­ti tutu­ror româ­ni­lor de ziua ocu­pa­ţi­ei sovi­e­ti­ce a Basa­ra­biei, nor­du­lui Buco­vi­nei şi Tinu­tu­lui Herţa. Este sce­na­ri­ul unui flash-mob care a avut loc pe 28 iunie, în Pia­ţa Revo­lu­ţi­ei de la Bucu­rești sub gene­ri­cul „Blitz pes­te timp”.

Acțiu­nea a înce­put cu un moment de recu­le­ge­re şi a bene­fi­ci­at de acom­pa­ni­a­ment sonor, prin inter­pre­ta­rea unei pie­se fune­ra­re de către un stu­dent la Con­ser­va­tor.

„Pe 28 iunie, pro­fi­tând de izo­la­rea în care se afla Româ­nia, Rusia a tre­cut Nis­trul şi a ocu­pat par­tea de Est a Româ­ni­ei. Ne aflăm astăzi aici pen­tru că popo­rul român nici­o­da­tă nu a accep­tat acest rapt, care, din punc­tul nos­tru de vede­re, este inva­lid”, a men­țio­nat Mari­us Lulea, co-preşedintele Plat­for­mei Civi­ce Acţiu­nea 2012.

IMG_0643 IMG_0645

 

 

 

 

 

 

 

La fina­lul eve­ni­men­tu­lui, toţi cei pre­zenţi au stri­gat ,,Adu­cem Basa­ra­bia aca­să!” şi s-au răs­pân­dit spre 20 de sta­ţii de metrou, unde au strâns sem­nă­tu­ri pen­tru aceas­tă cam­pa­nie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *