“Direcţia 5” la 95 de ani a Unirii

La 95 de ani de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Țara, Plat­for­ma Civi­că „Acțiu­nea 2012” în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român orga­ni­zea­ză o serie de mani­fes­ta­ții pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui.

Plat­for­ma Civi­că Acțiu­nea 2012 în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român orga­ni­zea­ză o serie de spec­ta­co­le pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui pen­tru a mar­ca 95 de ani de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia.

Mani­fes­ta­ţi­i­le vor debu­ta în Repu­bli­ca Mol­do­va la 26 mar­tie, printr-un con­cert extra­or­di­nar al tru­pei Dire­cţia 5 la Cahul. Eve­ni­men­tul va avea loc în incin­ta Pala­tu­lui de Cul­tu­ră, de la ora 19:00.

Dire­cţia 5 va ajun­ge şi la Chi­şi­nău, pe 27 mar­tie, la Tea­trul „Eugen Ione­s­co”. Con­cer­tul va înce­pe la ora 19:00, iar în des­chi­de­re va încă­l­zi atmosfe­ra Para­le­la 47.

Tea­trul Naţio­nal ,,Vasi­le Alec­san­dri” din Bălţi va găz­dui la 29 mar­tie pie­sa de tea­tru ,,Podu’”,  a îndră­gi­tu­lui actor şi regi­zor Hora­ţiu Mălăe­le.

Apo­ge­ul eve­ni­men­te­lor îl repre­zin­tă spec­ta­co­lul ine­dit ,,LECȚIA DE ISTORIE: DACII ȘI ROMANII”, care se va desfă­şu­ra la Chi­şi­nău, pe 30 mar­tie, în Scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră şi Balet, de la ora 14:00. Aso­ci­a­ţia Ter­ra Daci­ca Aeter­na va recon­sti­tui, cu aceas­tă oca­zie, o pagi­nă de isto­rie vie, lup­ta care a sta­bi­lit gene­za popo­ru­lui nos­tru.

Intra­rea la toa­te eve­ni­men­te­le este libe­ră.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *