Campania “AICI E ROMÂNIA” la final

Cam­pa­nia Plat­for­mei Civi­ce ACŢIUNEA 2012, ,,AICI e ROMÂNIA”, a ajuns la final. În urma aces­tei cam­pa­nii de pro­mo­va­re a ade­vă­ru­lui isto­ric prin lipi­rea abţi­bil­du­ri­lor cu mesa­jul ,,Aici e Româ­nia”, toa­te rai­oa­ne­le şi muni­ci­pi­i­le Repu­bli­cii Mol­do­va au fost aco­pe­ri­te inte­gral.   Pes­te 300 sute de volun­ta­ri din Ane­nii Noi, Basa­ra­beas­ca, Bri­ce­ni, Bălţi, Cahul, Can­te­mir, Chi­şi­nău, Cimi­ş­lia, Comrat, Cri­u­le­ni, Călă­ra­şi, Cău­şe­ni, Don­du­şe­ni, Dro­chia, Dubă­sa­ri, Edi­neţ, Flo­reş­ti, Făleş­ti, Glo­de­ni, Hân­ceş­ti, Ialo­ve­ni, Leo­va, Nis­po­re­ni, Ocni­ţa, Orhei, Râş­ca­ni, Rezi­na, Sân­ge­rei, Soro­ca, Stră­şe­ni, Tara­clia, Tele­neş­ti, Tighi­na, Tiras­pol, Unghe­ni, Şol­dă­neş­ti și Şte­fan Vodă s-au impli­cat în dis­tri­bu­i­rea mesa­ju­lui ,,Aici e Româ­nia” şi şi-au mani­fes­tat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a par­ti­ci­pa la vii­toa­re acţiu­ni ale Plat­for­mei Civi­ce. Foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te de aceş­tia, cu mesa­jul cam­pa­niei, pot fi acce­sa­te la adre­sa web http://actiunea2012.ro/rm/ .   Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 con­ti­nuă seria cam­pa­ni­i­lor asu­pra isto­ri­ei și vii­to­ru­lui comun a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui, ast­fel că va lan­sa în aceas­tă două noi acțiu­ni care vor impli­ca popu­la­ţia Repu­bli­cii Mol­do­va: ,,Fula­rul tri­co­lor” şi ,,Eu vreau”.   Plat­for­ma Civi­că este o coa­li­ţie de orga­ni­za­ţii non-guvernamentale şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care susţin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia şi mili­tea­ză pen­tru ide­a­lul regă­si­rii româ­ni­lor de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­ia­şi stat. Anul aces­ta se împli­ne­sc 200 de ani de la ane­xa­rea Basa­ra­biei de către Impe­ri­ul Rus.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. roman pina la moarte

    AICI E ROMANIA ,BASARABIA PAMINT ROMANESC,FURAT DE RUSIA ,TRIASCA ROMANIA MARE TARA ROMANILOR DE LA NISTRU PIN LA TISA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *