ACŢIUNEA 2012: 1 Decembrie la Alba Iulia şi Chişinău

Pes­te 400 de volun­ta­ri ai Plat­for­mei civi­ce Acțiu­nea 2012 vor săr­bă­to­ri Marea Uni­re pe stră­zi­le Cetă­ții din Alba Iulia. Un număr simi­lar de tine­ri va cere uni­rea la Chi­și­nău, pe bd Ște­fan cel Mare și în fața Amba­sa­dei Româ­ni­ei.  Un tri­co­lor for­mat din fumi­ge­ne, stea­gu­ri îna­l­te de 5 metri cu ste­me­le pro­vin­ci­i­lor isto­ri­ce româ­nești pre­cum și “1918” scris din oame­ni sunt core­gra­fii de la Ceta­tea Uni­rii, în afa­ra pro­gra­mu­lui ofi­ci­al. La Chi­și­nău, pe lân­gă deja tra­di­țio­na­lul marș pe bule­var­dul Ște­fan cel Mare, care va înce­pe la ora 16.00 de la Aca­de­mia de Ști­in­țe a Mol­do­vei (lân­gă hote­lul Națio­nal), coloa­na de mani­fes­tan­ți va ajun­ge în fața amba­sa­dei româ­ne, unde e pre­gă­tit un moment de ima­gi­ne: jurământ ros­tit față de Patrie, urmat de into­na­rea imnu­lui Deșteaptă-te Româ­ne.

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012 este o coa­li­ţie for­ma­tă din pes­te 30 de orga­ni­za­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care susţin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia şi mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ţi­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te şi vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­ia­şi stat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. vlad

  Ast­fel de mate­ri­a­le astept sa fie publi­ca­te in toa­te gaze­te­le cu spi­rit romanesc.Si de la pos­tu­ri­le TV astept o ase­me­nea orientare.E de dorit sa se uite de gurau sau grau, s-o litro­sim pe lagu­ta, caci,la urma urmei,si FABRICA nata­li­ei mora­ri ar putea sa-si amin­teas­ca ca tra­ies­te pe pamant roma­ne­sc.

 2. ARMINDEN

  Aten­tie Mare:
  Blo­gu­ri­le lui Ana­tol Petren­cu si a Vita­li­ei Pav­li­cen­cu
  sunt iara­si BLOCATE !
  Caci aces­te doua blo­gu­ri publi­ca in aces­te zile dez­ba­te­ri impor­tan­te des­pre pro­ble­ma­ti­ca RE-Unirii cu Româ­nia
  si pro­pu­ne­ri con­cre­te cum sa cele­bram
  Ziua Noas­tra Natio­na­la – de 1 Decem­brie..
  Raz­bo­i­ul ocu­pan­ti­lor con­tra noas­tra con­ti­nua !

 3. roman pina la moarte

  FRATI ROMANII BASARABENI MINE 1 DECEMBRIE 2011 E MARE SATBATOARE ,E ZIUA NATIONALA A PATRIEI NOASTRE ROMANIA ,ESITI CU TOTI IN STADA SI PIETE CU DRAPELE TRICOLORE S-A SARBATORIM , E DREPTUL SI DATORIA NOASTRA MORALA SI ISTORICA S-A SARBATORIM TARA MAMA ROMANIA ,REUNIREA BASARABIEI LA PATRIA MAMA VA FI ULTIMUL PAS PENTRU A NE INDEPLINI VISUL TUTUROR ROMANILOR DE LA NISTRU PIN LA TISA , UN SINGUR POPOR ROMANESC ,O SINGURA TARA ROMANIA ,DESTEAPTA-TE ROMANE DIN SOMNUL CEL DE MOARTE , SI DOAMNE AJUTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *