50 000 de semnături în 1,5 luni

50.000 de româ­ni au sem­nat până în acest moment pen­tru sus­ți­ne­rea unui pro­iect legi­sla­tiv care vizea­ză apro­pi­e­rea defi­ni­ti­vă a Basa­ra­biei de Româ­nia. Volun­ta­rii cam­pa­niei au reu­șit să strân­gă pes­te 50 000 de sem­nă­tu­ri pe par­cur­sul unei luni și jumă­ta­te din majo­ri­ta­tea jude­țe­lor din Româ­nia, dar și din dias­po­ră. Obiec­ti­vul final al aces­tui demers este colec­ta­rea a cel puțin 100.000 de sem­nă­tu­ri care să spri­ji­ne în Par­la­men­tul Româ­ni­ei ini­ția­ti­va legi­sla­ti­vă cetă­țe­neas­că.

Faci­li­ta­rea pro­ce­su­lui de obți­ne­re a vize­lor pen­tru româ­nii de pes­te Prut, recu­noaș­te­rea cetă­țe­ni­ei româ­ne, cre­a­rea unor insti­tu­ții care să se ocu­pe strict de rela­ți­i­le cu Repu­bli­ca Mol­do­va, dar și o serie de regle­men­tă­ri a căror scop va fi apro­pi­e­rea celor două malu­ri de Prut și rupe­rea cor­ti­ne­lor care des­part în con­ti­nu­a­re cele două sta­te româ­nești repre­zin­tă aspec­te ale pache­tu­lui legi­sla­tiv.

Cam­pa­nia de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor este orga­ni­za­tă de către Plat­for­ma Civi­că Acțiu­nea 2012, o coa­li­ție de orga­ni­za­ții non-guvernamentale și gru­pu­ri de ini­ția­ti­vă care mili­tea­ză pen­tru uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *