Oameni subjugaţi de “seceră”

La 3 aprilie, echipa ZdG s-a deplasat la Costeşti, Ialoveni. Am plecat încolo nu pentru că acesta e satul de baştină al unuia dintre liderii comunişti, Victor Stepaniuc, pasionat de falsuri istorice, ci pentru că, de la 1 septembrie 2008, la şcoala din acest sat, în clasa a 6-a, îşi face studiile o bună prietenă a ZdG. Lilia Diaconu. Ea este fetiţa care, acum câţiva ani, şi-a pierdut mama, dar şi trei frăţiori şi surioare, într-un grav accident rutier, pe un drum din Vulcăneşti. Era luna iunie, veneau de la cules cireşe. Într-o clipă, viaţa acestei familii s-a făcut ţăndări. Din septembrie, Lilia, împreună cu tăticul său, s-au transferat de la Vulcăneşti la Costeşti, în satul de baştină al lui Ion Diaconu.

Vizita la Costeşti am anunţat-o încă la 1 martie, când ZdG a organizat o acţiune de caritate cu genericul «Un Mărţişor pentru o carte». În acea zi au fost colectate manuale, volume de poezie, proză şi poveşti, toate destinate şcolii din satul Costeşti, unde acum învaţă Lilia Diaconu.

Când am ajuns, lecţiile se terminaseră. În curte – copii jucându-se sau făcând curăţenie în curte. În şcoală, directoarea, Parascovia Levinte, a primit donaţiile cititorilor noştri şi ne-a povestit despre Lilia. «Am ore în clasa ei. Este o elevă care se străduie sa fie bine pregătită întotdeauna şi să răspundă frumos la lecţii. Am impresia că evită ca această grea tragedie din familia sa, să-şi lase amprenta asupra atitudinii profesorilor faţă de ea», ne-a spus Parascovia Levinte. Directoarea a confirmat că biblioteca şcolii are mare nevoie de literatură şi că, dacă ar avea mai multe cărţi, elevii ar fi, totuşi, mai pasionaţi de lecturi. «Chiar dacă sunt pasionaţi de internet, cărţile aduc cunoştinţe mai temeinice. Noi ar trebui să-i readucem pe tineri la carte», spune profesoara.

Acasă, la bunica

În acea zi, tatăl Lilicăi nu era acsă. El ieşise pentru prima dată la noul său loc de muncă, pe care l-a găsit cu sprijinul Oficiului de încadrare în câmpul muncii din Ialoveni. «Lucrurile se aşează. Este adevărat că, acasă, şi pereţii te vindecă», ne spunea, cu o zi mai devreme, Ion Diaconu.

Pe Lilia am găsit-o acasă, la bunica. Mama lui Ion Diaconu suferă de o maladie grea şi este ţintuită la pat. Lilia ne-a spus că a venit de la ore ceva mai devreme. «Vineri avem doar 4 lecţii», ne-a spus ea. Lilia este bucuroasă că a trecut cu traiul la bunica. «Aici am mai multe rude, colegii de clasă sunt mai prietenoşi», explică aceasta.

ZdG a vrut ca darurile de Paşti, transmise cu ocazia vizitei la Costeşti, să-i facă o zi de bucurie Liliei şi familiei sale. Sperăm că am reuşit.

Mulţumiri, din partea Liliei Diaconu, tuturor cititorilor ZdG care au avut grijă ca, în acest an, Paştele să fie unul special pentru ea.

Spre Chişinău

De la Costeşti până la Chişinău e un drum nu prea lung. Deoarece era ajun de alegeri, încercam să observăm ce se întâmplă în acest sat din apropierea capitalei R. Moldova. Câteva afişe electorale, plasate la întâmplare. Pe străzi, oameni număraţi. Din om în om, constatăm destulă lume dezinformată. La o intersecţie, aproape de ieşirea din sat, suntem rugaţi de o bătrână să o ajutăm, ca să ajungă mai repede până la vie. Se sprijinea într-un baston, dar nu ceda, pentru că via nu aşteaptă timpuri mai bune. A urcat cu noi şi am început a discuta despre alegeri. Ştia de «seceră» şi era sigură că alte partide, demne pentru votul său, nu mai există. Întreba în disperare care ar mai fi alţi concurenţi electorali. Explicaţiile nu aveau rost, pentru că concluzia rămânea aceeaşi – secera.

O întrebăm despre viaţă, despre familia sa şi despre aceea că a ajuns la cei aproape 80 de ani să meargă în baston la curăţat vie. Ea ne spune că a avut 4 copii. A rămas vădană la 45 de ani. «A fost greu», spune ea, «dar şi mai greu e acum».

Fiica i-a decedat de cancer, iar un fecior, fiind reţinut de poliţie pentru că a fost suspectat de o infracţiune, a fost bătut la comisariat până, în scurt timp, a decedat. «Am rămas fără ei. E tare greu să-ţi duci pe ultimul drum copiii», ne spune femeia.

O întrebăm cum trăieşte, dacă îi ajunge pensia. Se supără. «Cum să-mi ajungă? Aproape că nu mai mănânc. De leacuri nu mai vorbesc. Dacă mi-ar ajunge, a-şi chema pe cineva să-mi ajute la vie. Aşa muncesc singură. La anii mei, e tare greu», spune bătrâna. O întrebăm de ce, în aceste condiţii, votează, totuşi, «secera»? Ea spune că habar nu are că ar fi şi alte semne electorale. «Sunt şi altele?», ne întreabă.

La o intersecţie de drumuri, oprim. Cu mult greu, iese din automobil. O urmărim mergând spre vie. Obosită, chinuită, flămândă, dar, cu gândul la «seceră». Vă vorbisem despre Anastasia Budeanu, din Costeşti, Ialoveni.

EdG

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. Gabriela

  On April 3, the team traveled to ZdG Costesti, Ialoveni. I went away not because it’s home village of one of communist leaders, Victor Stepaniuc, a passion for historical forgery, but that, from 1 September 2008, at the village school, in class 6th, its studies a good friend ZdG. Lilia Diaconu. She is the daughter who, some years ago, he lost his mother, and brother and three measures in a serious car accident on a road in Vulcanesti. It was June, came from picking cherries. In an instant, this family life was Ţăndărei. Since September, Lilia with his Daddy, were transferred from the Vulcanesti Costesti, in the village home of Ion Diaconu.

  Visit to Costesti we announced it yet on March 1, when ZdG organized a charity with the generic “A Mărţişor for a book.” On that day they were collected books, poetry, prose and stories, all intended Costesti village school, now teaches where Lilia Diaconu.

  When I arrived, the lessons are terminaseră. In the yard – the children playing or by cleaning the yard. In school, the principal, Parascovia Levinte, received donations and our readers told us about Lilia. “We have them in class hours. It is a schoolgirl who strive to be always prepared to respond well to lessons. I think that avoids this difficult tragedy in his family to leave their imprint on the teachers’ attitude towards her “, said Parascovia Levinte. Director confirmed that the school library has great need of literature and that, if he had more books, students would, however, more passionate reading. “Even if you are passionate internet, books get thorough knowledge in May. November should bring back the young and the book “says the teacher.
  Home to grandma

  On that day, the father was not Lilicăi ACSA. He quit for the first time in his new job, which he found to support the Office of employment in the labor Ialoveni. “Things are placed. It is true that, at home, and you cure the walls “, said, one day earlier, Ion Diaconu.

  Lilia on I found it at home, Grandma. Ion Diaconu’s mother suffers from a disease is difficult and bedridden. Lilia said that came from some hours earlier. “Friday we have only 4 lessons”, he told her. Lilia is happy that life has passed from my grandmother. “Here we have more relatives, their classmates are more friendly”, explains this.

  ZdG wanted gifts for Easter, transmitted during the visit to Costesti, and to make a day of joy Lili and his family. We hope we succeeded.

  Thanks, from Lili Diaconu, ZdG all readers who have cared for this year, Easter is one especially for her.
  To Chisinau

  From Costesti to Chisinau is a road not too long. Since it was election eve, trying to see what happens in this village near the capital of Moldova. A few election posters, placed at random. On the streets, people count. Since humans humans find enough misinformed world. At an intersection near the exit of the village, we asked an old woman to help, to get faster to life. Support in a stick, but not surrender, because life is not waiting for better times. He boarded with us and we began to discuss the election. He knew of “sickle” and was confident that other parties, to vote its worth, no longer exists. Ask the despair that would be other candidates. Explanations were not pointless, because the conclusion remained the same – cut.

  A question about life, about his family and that has reached the almost 80 years to go in to bat clean living. It tells us that he had 4 children. He remained vădană in 45 years. “It was tough”, she says, “but also more difficult now.”

  Daughter has died of cancer, and a son, being detained by police because he was suspected of a crime, was beaten up at the station, in a short time, died. “I left without them. It’s very hard to go on your way past the kids “, says the woman.

  I wonder how he lives, if they get a pension. Minds. «How do I get? Almost no longer eat. For leacuri not speak. If I could reach, and to call someone to help me live. That work alone. In my years, it’s hard hard “, says old. I ask why, under these circumstances, vote, however, “cut”? She says that idea is not to have signs and other election. “There are others?” We ask.

  At an intersection of roads, stop. With much difficulty, leaving the car. A walking track to life. Tired, tormented, hungry, but think of “sickle”. We talk about Anastasia Budeanu of Costesti, Ialoveni.
  EdG

 2. KodrutZ

  Gabriela, traducerea e facuta cumva cu vreo unealta automata? Fiindca sper ca nu exista o persoana care sa poata traduce in halul asta…

 3. COSTIN

  INTRE P.COMUNISTILOR DIN MOLDOVA SI TINERETUL REPUBLICII S-A CASCAT O PRAPASTIE IMENSA . ACESTE GUNOAIE ALE ISTORIEI NU MAI POT OFERI NIMIC TINEREI GENERATII .NUMAI VORBARIE GOALA SI SPERANTE DESARTE INTR-O INTEGRARE VIITOARE .PESTE 30 DE ANI , DACA PCRM-UL RAMANE LA PUTERE .IN SCHIMB VEDEM ,PCRM-UL TRIMITAND HAIDAMACII PRIN SCOLI SI UNIVERSITATI , TINAND USILE CLASELOR DE ELEVI INCHISE – INCREDIBIL !- TORTURAND SI INTEROGAND SUTE DE TINERI NEVINOVATI . EXPLOZIA NEMULTUMIRILOR CELOR TINERI , A DESCHIS OCHII INTREGII SOCIETATI MOLDOVENESTI . IN LOC SA LE OFERE UN VIITOR LUMINOS SI IMPLINIT ,COMUNISTII FASCISTOIZI AI LUI VORONIN LE INDEASA CIOMEGE PE SPINARE . IN LOCUL UNEI DEZBATERI NATIONALE MEDIATICE ,IN CARE AMBELE PARTI SA-SI SPUNA PARERILE ,CANALUL TV PUBLIC TRANSMITE DESENE ANIMATE CU VEVERITE ,DANSURI SCOLARESTI SI ALTE LUCRURI FARA NOIMA , IAR ZIARISTII SUNT BATUTI CU SALBATICIE DE PARCA L-AR FI IMPUSCAT PE STALIN . CRED CA SI CEI MAI MARI SUSTINATORI AI PCRM-LUI , AU FOST OBLIGATI SA-SI PUNA INTREBARI IN MINTILE LOR MANCURTIZATE DE ERA SOVIETICA .CE FACEM CU TINERETUL ? CE VIITOR LE ASIGURAM ? BULANE PE SPINARE ? PCRM-UL NU MAI ARE CE DA ,CE OFERI NIMIC SI NIMANUI .CU PCRM-UL LA PUTERE , MOARE SI SPERANTA IN R.MOLDOVA , STAT “INDEPENDENT,SUVERAN SI NEUTRU ” FATA DE NORMALITATEA STATELOR UNIUNII EUROPENE !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *