Direcţiile Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău ies la raport

Direcţiile Educaţie, Tineret şi Sport din sectoarele capitalei vor trebui să explice detaliat cum au fost cheltuiţi banii publici în anul 2009. Aceasta pentru că, în urma raportului de audit intern pentru anul 2009, au fost depistate nereguli serioase privind achiziţiile publice.

Achiziţii publice neanunţate

În raport se menţionează că nu se asigură publicarea anunţurilor de intenţie privind achiziţiile preconizate în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web. a Primăriei municipiului Chişinău, conform prevederilor art. 19 alin (1) din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XI din 13.04.2007 şi pct.27 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 1404 din 10.12.2008.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de licitaţie, Direcţia de Audit Intern a propus să fie numită o persoană responsabilă din cadrul grupului de lucru, care va avea atribuţii clare privind solicitarea ofertelor de la instituţiile din subordine, verificarea conformităţii, sistematizarea şi prioritizarea acestora pentru elaborarea planului anual de achiziţii. După cum se specifică aici, majoritatea Direcţiilor de Educaţie din Chişinău nu anunţau despre aceste licitaţii. Drept urmare, la concurs veneau puţini agenţi economici. Pentru a înlătura această lacună, Direcţia Audit Intern a capitalei a propus ca planul de achiziţie să fie reactualizat trimestrial în funcţie de aprobarea modificărilor în planul de finanţare.

Unde este imparţialitatea grupului de lucru?

Nereguli s-au depistat şi în activitatea grupurilor de lucru. “În cadrul DETS Râşcani nu s-au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii grupului de lucru, cu toate că au fost evaluate 32 de proceduri; la 7 dosare din 21evaluate în cadrul evaluării DETS Centru, au fost anexate declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; iar la Direcţia de Educaţie Botanica s-au admis cazuri de nesemnare a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către 1-2 membri ai grupului de lucru pentru circa 10% din 30 de proceduri evaluate”. Potrivit grupului de audit, aceste nereguli duc la incompatibilitate între membrii comisiei grupului de lucru şi ofertanţi. Ca urmare, la atribuirea contractelor sunt favorizaţi unii ofertanţi.

În procesul desfăşurării achiziţiilor publice, potrivit acestui raport, în cadrul Direcţiilor de Educaţie din Chişinău în anul 2009 nu s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei cu privire la crearea grupurilor de lucru. Tot aici se menţionează că în cadrul structurilor auditate nu au fost specificate clar şi deplin funcţiile şi atribuţiile membrilor grupului de lucru. “În caz de absenţă motivată a acestora, ei nu sunt înlocuiţi cu alte persoane, precum este prevăzut în pct.5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1380 din10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”.

De vină sunt caietele de sarcini

Analiza modului de întocmire de către structurile auditate a caietelor de sarcini şi a documentelor de licitaţie a arătat că, în lipsa unui control intern eficace asupra procedurii respective, acestea nu specificau toate caracteristicile relevante ale obiectului achiziţiei, după cum este prevăzut de art.16, 27 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.

Caietele de sarcini nu includeau caracteristicile tehnice ale lucrărilor solicitate de investitor, care conform pct. 155 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 15.09.2003, trebuie să reprezinte o descriere exactă şi completă a obiectivului achiziţiei. În raport se specifică: “Caietele de sarcini întocmite în cadrul DETS Ciocana conţineau doar lista lucrărilor necesare a fi executate, fără solicitarea criteriilor de calificare cum ar fi situaţia financiară, dotarea tehnică, asigurarea cu personal calificat (contractele nr. 23 din 04.02.2009 şi nr. 24 din 09.02.2009)”.

În raport se arată că lista lucrărilor solicitate anexată la caietul de sarcini întocmit în cadrul DETS Botanica nu specifică simbolurile lucrărilor şi codul resurselor (COP pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a pardoselilor şi schimbarea ferestrelor din 06.08.09).

“În cadrul DETS Râşcani se întocmeau suplimentar acte de înlocuire a lucrărilor, care excludeau o parte din lucrările prevăzute iniţial şi adăugau altele (contractele nr. 62 din 10.07.2009, încheiat cu SRL “Acont”; 53 şi 55 din 01.07.2009, încheiate cu SRL “Fascons Plus”, şi nr. 58 din 02.07.2009, încheiat cu SRL “Hadron”)”.
Această atitudine iresponsabilă duce la efectuarea unor cheltuieli mai mari, încălcându-se principiul utilizării eficiente a finanţelor publice.

Potenţialii ofertanţi erau prost informaţi

La această concluzie a ajuns grupul de audit intern după ce a sesizat că nu erau utilizate toate instrumentele publicitare posibile privind desfăşurarea achiziţiilor publice. Potrivit aceluiaşi raport, invitaţiile de participare nu conţineau toate datele relevante cu privire la această procedură. S-a descoperit că nu exista un Registru de evidenţă a invitaţiilor (invitaţiilor remise nu le era atribuit numărul şi data de înregistrare) sau a scrisorilor de solicitare privind publicarea anunţului prin intermediul paginilor web.

Reprezentanţii direcţiilor (DETS Botanica, DETS Râşcani) au motivat că invitaţiile de participare la concursurile prin cererea ofertelor de preţuri se întocmesc în foarte puţine cazuri din motiv că anunţul este publicat pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău.

Tot în acest raport se menţionează că la mai multe licitaţii participă puţini agenţi economici. Din “cele 439 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri desfăşurate în cadrul structurilor auditate în anul 2009, la 291 (66%) dintre ele au participat doar câte 3 operatori economici: DGETS – 62 de concursuri organizate şi 38 (61,2 %) dintre ele cu 3 participanţi; DETS s. Centru – 113 concursuri organizate şi 95 (84,1%) dintre ele cu 3 participanţi; DETS s. Botanica – 95 de concursuri organizate şi 55 (57,9%) dintre ele cu 3 participanţi; DETS s. Ciocana – 59 de concursuri organizate şi 42 (71,2%) dintre ele cu 3 participanţi; DETS s. Râşcani – 76 de concursuri organizate şi 45 (59,2%) dintre ele cu 3 participanţi; DETS s. Buiucani – 34 de concursuri organizate şi 16 (47 ,0%) dintre ele cu 3 participanţi”.

Raisa Cotorobai, Şefa Direcţiei Audit Intern din cadrul Primăriei Chişinău, spune că în urma misiunii de audit au fost formulate constatări şi recomandări în scopul ameliorării situaţiei: “După ce a fost efectuat auditul, s-a revenit peste jumătate de an pentru a vedea dacă au fost puse în practică recomandările făcute şi s-a observat că aproape 90 la sută dintre ele au fost respectate”.

Directorii DETS sectoriale urmează să explice cauza neregulilor în gestionarea banilor publici, prezentând note de serviciu pe marginea încălcărilor comise. În urma anchetelor de serviciu, vor fi luate decizii privind aplicarea sancţiunilor în funcţie de gravitatea încălcării.

În nr. următor citiţi despre alte nereguli menţionate în raport.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *