Despre indemnizaţiile pentru părinţi

Apariţia unui copil este, probabil, unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa unei familii. Este acea etapă a vieţii în care îţi schimbi priorităţile, se dublează responsabilităţile, apar griji nebănuite, dar şi emoţii noi, puternice, care depăşesc limita oricărei aşteptări. Dar este şi o altă parte a monedei. Banii! Fără resurse financiare este practic imposibil să creşti un copil. De cele mai multe ori, sumele necesare pentru creşterea unui copil sunt enorme.
Cunoaşteţi, probabil, că statul încurajează familiile să aibă cât mai mulţi copii, pentru a creşte natalitatea în ţară. Astfel, sunt create „mecanisme” prin care părinţii sunt încurajaţi şi ajutaţi. Mecanisme numite indemnizaţii, care vin să-i ajute câtuşi de puţin financiar.

Ce tipuri de indemnizaţii sunt oferite părinţilor în R. Moldova?

 • Indemnizaţia de maternitate (graviditate şi naştere );
 • Indemnizaţia unică la naşterea copilului;
 • Indemnizaţia lunară de întreţinere / educare a copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate.

Să le luăm pe rând.

Indemnizaţia de maternitate – este o plată unică pe întreaga perioadă a concediului de maternitate.

Este necesar să deschidem câteva paranteze şi la capitolul concediu de maternitate. Astfel, de acest tip de concediu pot beneficia angajatele înainte şi după naştere, în condiţiile în care au contribuit la fondul naţional de asigurări sociale, cu plata unei indemnizaţii aferente.

Orice femeie însărcinată are dreptul la concediu medical de maternitate. El se acordă începând cu săptămâna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice (ceva mai mult de 4 luni), sau de 70 de zile – prenatal şi 56 de zile – postnatal; iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 zile calendaristice (conform art. 16 (2), Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară  de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale).

Cu modificările din 2014, începând cu 1.04.2014 în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal (112 zile) şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal (70 de zile) în baza unei cereri scrise.

Precum am spus, indemnizaţia de maternitate se acordă persoanelor asigurate. Prin termenul de persoană asigurată, se înţelege acea persoană fizică aptă de muncă, rezident permanent sau temporar în Republica Moldova, care plăteşte contribuţiile de asigurări sociale.

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical.

Dacă femeia însărcinată lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, indemnizaţia de maternitate se va calcula din salariile acumulate la toate locurile de muncă (de bază şi prin cumul). Iar dacă femeia însărcinată nu lucrează, ea are dreptul la indemnizaţia de maternitate calculată din venitul oficial al soţului angajat.

Conform legii, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat în următoarele situaţii:

 • Pe parcursul a 9 luni consecutive, premergătoare lunii obţinerii concediului de maternitate, soţia nu a activat nicăieri sau veniturile ei anuale nu erau mai mari de 4 salarii medii pe economie;
 • Dacă în această perioadă (enunţată mai sus) soţia a pierdut statutul de persoană asigurată din motive ce nu depind de ea;
 • Soţul are un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare primei zile de concediu.

* * *

Pentru stabilirea îndemnizaţiei de maternitate, femeia însărcinată prezintă certificatul de concediu medical la locul de muncă de bază (sau la locul de muncă de bază al soţului) pentru a fi înregistrate datele necesare de către angajator.

Ulterior, se adresează la CTAS (Casa Teritorială de Asigurări Sociale) din raza domiciliului său şi, pentru a putea beneficia de indemnizaţia de maternitate, depune următorul set de acte:

 • Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate (se completează pe loc);
 • Certificatul de concediu medical, original şi în copie (eliberat de medicul la care femeia stă la evidenţă);
 • Buletinul de identitate al femeii asigurate;
 • Declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de muncă de bază şi de la locul de muncă prin cumul (certificatul pe venit, care se solicită de la contabilitate);

Indemnizaţia unică la naştere – este o plată unică care se acordă pentru fiecare copil născut viu. Această sumă se stabileşte anual prin Hotărâre de Guvern. Având în vedere că noul guvern abia a fost investit, încă se aplică prevederile din 2014. Astfel, în anul 2014 indemnizaţia la naşterea primului copil a constituit 3 100 de lei, iar la naşterea fiecărui copil următor – 3400 de lei.

* * *

Pentru indemnizaţia unică la naştere, femeia trebuie să prezinte următoarele acte:

 1. buletinul de identitate al unuia dintre soţi pe numele căruia va fi înregistrată indemnizaţia (original şi copie);
 2. adeverinţa de naştere a copilului, în caz de necesitate şi adeverinţa de naştere a copilului precedent (original şi copie).

Persoanele neantrenate în câmpul muncii trebuie să mai prezinte:

 • documente ce confirmă faptul că persoana nu este angajată în câmpul muncii: originalul şi copia cărţii de muncă, certificat de la instituţia de învăţământ, certificat eliberat de agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă (în caz de necesitate);
 • în cazul în care persoana nu poate demonstra că, într-adevăr, nu este antrenată în câmpul muncii, ea scrie o declaraţie pe propria sa răspundere, prin care confirmă faptul că nu lucrează nicăieri.

Persoanele angajate vor trebui să prezinte:

 • cartea de muncă (original şi copie) sau un certificat ce confirmă faptul că persoana este angajată.

Indemnizaţia lunară de întreţinere/educare a copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate. Această formă de indemnizaţie se achită lunar timp de 3 ani femeilor cu venit asigurat şi timp de 1,5 ani femeilor care, până la naştere, nu au fost antrenate în câmpul muncii.
Mărimea indemnizaţiei lunare constituie 30% din baza de calcul (venitul mediul lunar pentru ultimele 12 luni calendaristice până la ieşirea în concediu), dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.

Adică, dacă în ultimele 12 luni salariul mediu lunar al dumneavoastră a fost de 4 000 de lei, atunci indemnizaţia pentru îngrijirea copilului va fi de 1 200 de lei (4000 de lei * 30 %). Dacă nu aţi lucrat deloc, atunci veţi primi lunar suma minimă de 400 de lei. Dar, dacă sunteţi o persoană asigurată (adică aţi achitat şi achitaţi contribuţiile de asigurări sociale) şi aţi lucrat la două sau mai multe întreprinderi, aveţi dreptul de a cere de la toate locurile de muncă să vi se plătească indemnizaţia de îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani a micuţului.

Totuşi, în cazul în care decideţi să vă reîntoarceţi la muncă până la împlinirea a 3 ani a copilului, având un program redus (mai puţin de 40 de ore săptămânal), indemnizaţia nu încetează să se acorde.

* * *

Pentru indemnizaţia lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, persoanele asigurate trebuie să prezinte următoarele acte:

 1. buletinul de identitate al persoanei pe numele căreia va fi înregistrată indemnizaţia (original şi copie) – care deja a fost prezentat şi se află la casa teritorială de asigurare socială în pachetul de documente pentru acordarea indemnizaţiei unice la naştere;
 2. adeverinţa de naştere a copilului, în caz de necesitate şi adeverinţa de naştere a copilului precedent (original şi copie) – de asemenea, prezentate anterior;
 3. extras din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, de la toate întreprinderile la care este angajat solicitantul (original);
 4. cartea de muncă (original şi copie) sau certificat care să confirme faptul că persoana este angajată;
 5. declaraţia persoanei asigurate pentru achitarea asigurării sociale (forma REV-5) pentru trimestrul curent, dacă informaţia cu privire la venitul asigurat lipseşte din

Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale – în două exemplare (original).

* * *
Pentru indemnizaţia lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de 1,5 ani, persoanele trebuie să prezinte următoarele acte:

 1. buletinul de identitate al persoanei pe numele căreia va fi înregistrată indemnizaţia (original şi copie);
 2. adeverinţa de naştere a copilului, în caz de necesitate şi adeverinţa de naştere a copilului precedent (original şi copie) – de asemenea, prezentate anterior;
 3. documente ce confirmă faptul că persoana nu este angajată în câmpul muncii: originalul şi copia cărţii de muncă, certificat de la instituţia de învăţământ, certificat eliberat de agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă (în caz de necesitate);
 4. în cazul în care persoana nu poate demonstra că, într-adevăr, nu este antrenată în câmpul muncii, ea scrie o declaraţie pe propria sa răspundere, prin care confirmă faptul că nu lucrează nicăieri.

Dacă din anumite motive beneficiarul nu s-a adresat un timp îndelungat pentru primirea indemnizaţiei, poate solicita indemnizaţia neprimită?

Dacă indemnizaţiile adresate familiilor cu copii nu au fost primite la timp de beneficiari în decursul a 3 luni consecutive, Banca de Economii S.A. le restituie la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Sumele indemnizaţiilor stabilite, neprimite de către beneficiari în termenele prevăzute şi rambursate pe contul CNAS, pot fi solicitate de către beneficiari în baza unei cereri depuse la Casa teritorială de asigurări sociale sau prin telefon, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

Sistemul asigurărilor sociale în R. Moldova are multe lacune. Deseori vă veţi confrunta cu formalităţi birocratice, revendicând aceşti bani. Deşi indemnizaţiile sunt modeste şi e imposibil să creşti un copil sau mai mulţi cu aceşti bani, asta e singura pârghie pe care o oferă statul familiilor cu copii. Nu mai deschidem alte paranteze!

Corina Oprea, juristă

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. viorica

  buna ziua , spuneti-mi va rog frumos dar daca sotia nu a lucrat deloc si sotul lucreaza legal in firma si primeste 5000 mii de lei atunci sotia cit o sa primeasca indemnizatia pe nastere si crestere a copilului timp de 3 ani?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *