Ajutorul social, un prim pas pentru binele familiei tale!

DRAGI CITITORI,
Ajutorul social este un ajutor financiar, plătit în fiecare lună familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate: aţi pierdut locul de muncă, nu aveţi deloc venituri sau nu sunt suficiente pentru îngrijirea membrilor familiei.Acest ajutor financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă, pentru că este acordat luând în considerare numărul de persoane care trăiesc împreună în aceeaşi gospodărie şi au un buget comun.

264-buligaAjutorul social face viaţa mai uşoară! Pentru cine şi pentru cât timp?

Pentru familia şi copiii dvs., mergeţi la primărie şi cereţi ajutorul social! Atenţie, este un ajutor lunar, pe care Statul Vi-l acordă pe o perioadă de 6 luni! La final, puteţi depune o nouă cerere pentru încă 6 luni!

După un an de la adoptarea legii, 33000 de familii, adică 130 000 de persoane, au fost ajutate! Jumătate dintre acestea sunt copii! În fiecare lună, pentru 20 000 de familii Statul plăteşte ajutor social.

Ajutorul social este acordat oricărei persoane tinere sau vârstnice, aptă de muncă  sau cu o dizabilitate, ori care îngrijeşte de un copil mai mic de 3 ani, de o persoană cu dizabilitate sau de o persoană vârstnică de peste 75 de ani.

Mai multe persoane pot cere ajutor social începând cu ianuarie 2010!

Modificările efectuate de Guvern cu privire la ajutorul social vin în sprijinul populaţiei de la începutul anului 2010.
Mai multe familii cu venituri mici, deci mai multe persoane, pot avea dreptul la ajutor social pentru că pragul veniturilor a crescut cu 100 de lei. Cei care sunt deja beneficiari vor primi mai mult! Veniturile agricole nu vor mai fi luate în considerare pentru familiile cu teren agricol în care nici un membru adult nu este apt de muncă sau în care persoana pensionară are mai mult de 75 de ani.

Pentru salariaţi 60 de lei din salariu nu vor fi calculaţi în veniturile familiei. Această măsură este binevenită pentru a încuraja cetăţenii să-şi continue activitatea, chiar dacă primesc ajutorul social.

Ajutorul social te ajută numai dacă tu te ajuţi pe tine!

Atenţie, trebuie respectată o condiţie importantă din legea ajutorului social! Dacă sunteţi apt de muncă şi nu aveţi un loc de muncă, trebuie să vă înscrieţi la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca şomer. Pentru a demonstra că sunteţi în căutarea unui loc de muncă, trebuie să vă prezentaţi lunar la agenţie şi să nu refuzaţi un loc de muncă sau un program de formare profesională pe care agenţia vi-l oferă în acord cu competenţele Dvs.

Ajutorul social te ajută numai dacă tu doreşti!
Cum procedezi ca să obţii ajutorul social?

Depuneţi o cerere de ajutor social. Asistentul social vă ajută în obţinerea tuturor documentelor necesare! Dacă faceţi parte dintr-o familie cu şomeri sau salariaţi cu venituri mici, cu persoane cu dizabilităţi, dacă îngrijiţi de un copil cu vârsta de pănă la 3 ani sau de persoane vârstnice de peste 75 de ani, contactaţi asistentul social din primăria localităţii în care aveţi viza de reşedinţă.

Împreună cu cererea, documentele obligatorii sunt certificatul privind componenţa familiei şi actele de identitate ale tuturor membrilor familiei.

Asistentul social vă va indica alte documente de care aveţi nevoie în funcţie de situaţia particulară a fiecărei familii:

 • certificatul de salariu de la locul de muncă;
 • copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
 • copia deciziei de plasament în instituţie;
 • certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
 • confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;
 • certificatul privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen;
 • certificat confirmativ de la organele abilitate sau copia actelor de proprietate privind terenurile agricole de pe lângă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
 • copia contractului de arendă, locaţiune.

Tot asistentul social vă va informa despre decizia Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia familiei de a vă acorda sau nu ajutorul social şi despre obligaţiile dumneavoastră în calitate de beneficiar de ajutor social.
Nu uitaţi că orice obligaţie nerespectată de către dumneavoastră atrage sancţiuni. Principala sancţiune este restituirea sumelor plătite necuvenit în urma unei declaraţii false asupra veniturilor şi bunurilor din gospodărie.

Ajutorul social – cu câteva condiţii!

În primul rând, în calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a cererii şi pentru restituirea sumelor necuvenite. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţii complete şi corecte.
Comunicaţi în scris asistentului social în termen de 10 zile de la data la care a intervenit orice modificare în declaraţia dumneavoastră.

Dacă la finalul celor 6 luni nu a intervenit nici o modificare, comunicaţi în scris asistentului social despre faptul că de la solicitare nu au intervenit schimbări cu privire la componenţa familiei, venituri sau bunuri. Numai aşa Secţia de asistenţă socială şi protecţia familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar acesta încetează.

Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a vă ajuta şi nu pentru a vă sancţiona! În caz de refuz al anchetei sociale, Secţia de asistenţă socială şi protecţia familiei are obligaţia să înceteze plata!

Asistentul social din primărie îţi vine în ajutor!

Din numeroase motive este dificil de a difuza informaţia despre venitul minim garantat persoanelor care nu au întotdeauna acces la informaţie. De aceea, fiecare familie va primi direct de la poştaş o notă de informare despre ajutorul social, cu care se poate prezenta la primărie în următoarele localităţi:

 • municipiul Bălţi (microraioanele Pământeni, Slobozia, Centru)
 • raioanele Rezina (localităţile Meşeni, Solonceni, Ţareuca), Criuleni (Corjova, Zăicana, Jăvreni), Cimişlia (Grădişte, Satul Nou, Ivanovca Nouă), Drochia (Sofia, Zguriţa, Pelinia), Ocniţa (Ocniţa, Frunză, Mihălăşeni), Sângerei (Sângereii Noi, Chişcăreni, Alexandreni), Ceadâr-Lunga (Beşghioz, Tomai, Copceac), Ştefan-Vodă (Antoneşti, Talmaza, Popeasca), Taraclia (Tvardiţa, Budăi).

Aceste autorităţi trebuie să se mobilizeze pentru a permite asistentului social de a contacta persoanele şi familiile social vulnerabile. Mobilizarea autorităţilor locale este o necesitate, având în vedere contextul economic şi social pe care îl traversează toate statele din regiune. Societatea noastră trebuie să fie solidară şi să ajute cetăţenii săraci şi vulnerabili.

Asistenţii sociali sunt persoane profesioniste, care nu trebuie să aştepte ca persoanele în dificultate să vină la ei, dar să ia iniţiativa de a merge ei înşişi la domiciliul acestora, atunci când au cunoştinţă despre asemenea familii sărace sau când o instituţie, o persoană le transmite această informaţie.

Ajutorul social ajută pe toţi cei în dificultate!

În momentul de faţă, datoria Statului faţă de săraci este de a-i proteja atunci când sunt în nevoie. Iată de ce noi avem nevoie să lucrăm împreună cu autorităţile locale, în particular primăriile din fiecare oraş, sector, sat, cu ONG-urile şi cu toate persoanele susceptibile de a cunoaşte familiile în dificultate, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi.

Scopul final al ajutorului social este de a ajuta toate persoanele, mai ales pe cele apte de muncă, să se integreze în societate şi să-şi regăsească un loc de muncă. Acest drept social este complex, întrucât nu trebuie să stimuleze pasivitatea, renunţarea la a mai căuta un loc de muncă sau ascunderea veniturilor. Prin această lege, persoana este monitorizată să accepte programele de formare profesională sau locul de muncă ce i se oferă.  Este complex şi pentru că, odată beneficiar, legea oferă acces la asistenţă medicală gratuită tuturor acestor persoane acceptate şi membrilor familiei lor.

În acelaşi timp, Guvernul are nevoie să asigure eficienţa şi sustenabilitatea sistemului, să facă faţă presiunilor sociale ale populaţiei, de aceea lansăm un apel către autorităţile locale, către secţiile de asistenţă socială şi consiliile raionale să răspundă corect solicitărilor cetăţenilor.

Bineînţeles că nu este vorba de a ajuta toate aceste persoane fără a controla realitatea situaţiei lor. Acest ajutor financiar este temporar  (acordat pe o perioadă de maximum 6 luni, iar apoi dreptul se redeschide dacă persoana sau familia depune un nou dosar).

De aceea, cooperăm cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu Casa Naţională pentru Asigurări Sociale pentru a obţine date despre persoanele şomere şi beneficiare de alocaţii de şomaj sau care refuză un program de formare profesională sau un loc de muncă oferit de această agenţie şi pentru a putea verifica în baza de date a acestora corectitudinea prestaţiilor sociale declarate, alocaţiile de şomaj, pensiile, toate celelalte alocaţii şi compensaţii plătite din bugetul Statului.

Cum se calculează ajutorul social?

Ajutorul financiar plătit lunar este diferenţa dintre venitul minim fixat prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

Venitul minim garantat fixat prin lege este compus din:

 • 530 lei pentru persoana solicitantă;
 • 371 lei pentru fiecare alt membru adult al familiei;
 • 265 lei pentru fiecare copil;
 • 159 lei pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate;
 • la acesta se adaugă  265 lei pentru fiecare copil invalid şi 53 lei dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie. Din suma acestora se scade totalul veniturilor familiei.

Nu se ia în considerare orice plată unică sub formă  de ajutor financiar plătit de Stat sau de autorităţile locale: ajutor material, ajutor de deces, ajutor pentru calamităţi, alte ajutoare de urgenţă sau alocaţii care se acordă o singură dată.
Pentru a sprijini persoanele cu un venit din muncă, din fiecare salariu declarat se scade suma de 60 lei.

Familiilor formate doar din membri inapţi de muncă (copii, persoane invalide, persoane peste 75 de ani) nu li se calculează venitul din activitatea agricolă şi nici pensia de întreţinere.

Când poate înceta plata ajutorului social?

Plata ajutorului social încetează în următoarele situaţii:

 • când familia nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea ajutorului social;
 • când familia care primeşte ajutor social îşi schimbă locul de trai în alt raion. În acest caz, e nevoie de o nouă cerere;
 • când persoana solitară a decedat sau a fost declarată dispărută fără veste, a fost sancţionată cu privaţiune de libertate, a trecut la întreţinere de stat sau a fost înrolată pentru satisfacerea serviciului militar în termen;
 • când familia a refuzat efectuarea anchetei sociale.

Pentru aceasta, veţi primi acasă o decizie a şefului Secţiei de asistenţă socială şi protecţia familiei.

Fac apel încă o dată către cei responsabili din raioane să acorde tot sprijinul persoanelor care doresc să depună o cerere pentru ajutorul social.

Să nu mai vorbim despre persoane defavorizate, ci despre persoane care trebuie favorizate!

Valentina Buliga,
ministra Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. lu

  Ce vorbiti! L a noi [RAIONUL SOROCA]au scris cerere pentru a primi ajutor social persoane care dispun de case mari ,euro la procente in banca, mai pe scurt au de toate ,dar oficial nu au cote de pamint ,serviciu si primesc acest ajutor .Eu lucrez deridicatoare ,muncesc din greu si primesc mai putin ca <> ca lor nu le ajunge de cosmetica sau bautura.De ce nu se face o ancheta la domiciliu,de ce se cheltuie atitea bani,pentru niste minciunosi ,care rid de noi acei care muncim .Multa lume este indignata de acest lucru ,se pregatesc sa scrie plingeri,oare sa fie asta o spalare de bani ?, ori o noua gresala a actualului guvern?,sau o politica de descreditare a guvernarii curente?

 2. rodica

  Buna ziua as dori sa intreb daca scrii o cerere la cita vreme se aproba pentru ca eu am pe data de 18 o luna de cind am scris si numi vine nici un raspuns dar noi traim foarte greu eu nu lucrez ca stau acasa cu fatita de 2 ani pina in luna iulie am lucrat la un proprietar simi platia foarte putin si deacea am lepadat siacuma stau cu fetita ca numai o duc la gradinita si cind o caut e racita si mai am o fetita in clasa a 3-a stam fara un perete la casa usa care intrem in casa dama nui in calidor ce ii afara nii greu de focul degrabal terminam cai frig in casa vine frig de peste tot locul lumina trebuie platita telefonul si nustim cum o sane discurcam sunt divortata cu primul barbat traesc cu al doilia sot dar acesta se gindeste numai la baut tot ii fara lucru cit ne mai ajuta mama mia dar si ea cit o sa ne dee ca si ea ii la grupa ajutatima varog ce sa fac cit sa mai astept raspuns

 3. AVRAAM

  Credite..Procente..Minteala..Kidaneala..Gata! Nu va bagati in “latul” si “capcana” propusa de banci cu credite.Creditul de la banca e UMBRELA.Banca iti da umbrela cand e soare,si ti-o ia cand ploua!E biznes!

 4. PETRU MAGLA

  BUNA ZIUA AS DORI SA AFLU UNDEI DREPTU OMULUI INV/GR 1 SAI STOPEZE AJUTORU PE SEZONU RECE . AS DORI SA MA AJUTATI EU MAMA CUCOPIL MIC DE 2 ANI STAU ACASA SI AM GRIJA DE PERSOANA INV DE GR1 SI NU IMI PRIMESTE CEREREA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *