În 2009, Statul a primit 37 000 de petiţii de la cetăţeni

296-transpartCe ar trebui să întreprindă cetăţeanul căruia îi sunt lezate drepturile garantate de Constituţie? De obicei, pesimistul se resemnează, iar optimistul informat încearcă să obţină respectarea drepturilor sale prin folosirea unui alt drept garantat de lege – dreptul la petiţionare.

Acest drept este garantat de Constituţie şi de multe ori poate fi o salvare. Deşi dreptul la petiţionare vizează în special cetăţenii şi face parte din categoria drepturilor ce se referă direct la relaţia cetăţeanului cu autorităţile publice, tocmai cu acest drept, de regulă, cetăţeanul este familiarizat superficial.

Precum afirmă Efim Obreja, expert Transparency International Moldova, acest drept ar trebui perceput la justa valoare, pentru că în spatele lui stau alte numeroase drepturi fundamentale ale persoanei: dreptul la proprietate, dreptul la educaţie etc.

Legea privind petiţionarea oferă cetățenilor dreptul de a adresa reclamaţii, sesizări, propuneri, prin care să semnaleze abuzuri, încălcarea drepturilor, să avertizeze asupra unor probleme, situaţii critice și altele.

Adresări incorecte

Mai mulţi funcţionari spun că cetățenii de multe ori formulează neclar petiţiile, nu le adresează instituțiilor după competenţă și deseori se arată nemulțumiţi de faptul că problema reclamată nu a fost soluţionată imediat. Angela Starinschi, ofițer de presă la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, spune că în șase luni ale anului curent cetățenii au depus la CCCEC 1276 de petiţii, dintre acestea un număr foarte mic au fost adresate corect și pot fi soluţionate.

Potrivit Angelei Starinschi, din 1276 de petiţii, 500 au fost remise altor instituţii pentru examinare, alte 88 de petiţii nu au putut fi examinate, nu s-au confirmat 152 de plângeri. În 55 de cazuri s-a remis un răspuns petiţionarilor. Au fost și cereri care au ajuns în Direcția Generală Urmărire Penală pentru inițierea unor proceduri penale și propuneri de neîncepere a urmăririi penale în 13 cazuri. Au fost și cereri retrase de către petiţionarii înșiși. Acum sunt 368 de petiţii de la cetățeni care se află în proces de examinare.

Efim Obreja, expert Transparency International Moldova, afirmă că sistemul de petiţionare este de multe ori ineficient și pentru că nu are un mecanism de examinare bine pus la punct, dar și de responsabilizare a instituțiilor publice și a funcționarilor. De cele mai multe ori petițiile care trebuie să fie soluționate la nivel local ajung în gestiunea autorităţilor de nivel național, care, la rândul lor, le trimit înapoi.

Tot el spune că, chiar dacă vine un răspuns pozitiv din Centru, “observăm că petiţionarii se plâng că, oricum, autorităţile sau instituțiile locale nu vor să le rezolve. Noi nu avem nevoie să depunem zeci de mii de petiții, noi avem nevoie ca prin intermediul petiţiilor să se rezolve problemele. Și dacă problemele se rezolvă, numărul petițiilor se diminuează. Persoanele fie că au deja o altă atitudine, fie că problemele lor s-au rezolvat. Iată ce ar însemna sistemul de petiționare”.

15 instituţii monitorizate

Transparency International-Moldova a lansat publicația Sistemul de petiționare: monitorizare și perfecționare, care cuprinde rezultatele studiului privind funcționalitatea sistemului de petiționare în cadrul a 15 instituții publice (Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenția Rezerve Materiale, Direcția Poliției Rutiere, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspecția Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătăți, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Serviciul Vamal).

Studiul a fost efectuat în cadrul implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției din inițiativa Transparency International – Moldova cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova și Oxfam Novib.

În studiul realizat de către Efim Obreja, expert al Transparency International – Moldova, au fost analizate informațiile oficiale privind funcționarea sistemului de petiționare oferite de către cele 15 instituții publice, precum și de Aparatul Președintelui, Aparatul Parlamentului, Cancelaria de Stat a R. Moldova. Au fost analizate actele normative care reglementează activitatea de petiționare, paginile electronice ale instituțiilor publice, informațiile și mijloacele plasate la intrarea sau în preajma instituțiilor publice, petițiile primite și examinate de instituțiile publice pe parcursul anului 2009. De asemenea, a fost efectuat un sondaj printre funcționarii instituțiilor publice și petiționari privind funcționarea sistemului de petiționare.

Conform informațiilor oficiale, în anul 2009, instituțiile publice incluse în studiu au înregistrat, au examinat și au soluționat circa 37000 de petiții, inclusiv 1679 în numele colectivelor, 300 de la funcționarii instituțiilor subordonate, 479 de cereri prealabile de contencios administrativ, au primit în audiență peste 7900 de persoane, au recepționat la linia telefonică de încredere circa 17600 de apeluri, au anchetat 5484 de cazuri de încălcare a legislației expuse în petiții, au restabilit în drepturi 7084 de persoane.

64,1% dintre petiţionari – nemulţumiţi

Studiul relevă neajunsuri și imperfecțiuni în legislația cu privire la petiționare, în special privind transparența funcționării sistemului de petiționare, prevenirea utilizării abuzive a sistemului de petiționare, supravegherea implementării legislației, protecția petiționarilor. Publicația cuprinde problemele și neajunsurile depistate în funcționarea sistemului de petiționare în cadrul instituțiilor publice, în special: lipsa informațiilor privind depunerea petițiilor, persoana responsabilă de activitatea de petiționare, legislația cu privire la petiționare, programul de primire a cetățenilor în audiență, telefonul de încredere și modul de funcționare a acestuia; neasigurarea transparenței funcționării sistemului de petiționare, caracterizată prin lipsa informațiilor privind petițiile înregistrate și examinate, soluționarea acestora; înregistrarea ca petiții a documentelor care depășesc limitele noțiunii de petiție; netransmiterea spre examinare organelor competente a petițiilor; examinarea la nivel central a multor probleme minore, care urmează a fi soluționate de către subdiviziunile teritoriale ale instituțiilor publice sau autoritățile locale; neimplementarea măsurilor de prevenire a utilizării abuzive a sistemului de petiționare și de protecție a petiționarilor; efectuarea inadecvată a analizei activității, controlului intern și a supravegherii funcționării sistemului de petiționare; cunoașterea insuficientă a legislației de către funcționari și petiționari.

Astfel, 64,1% dintre petiționarii care au participat la sondaj au afirmat că în urma examinării petițiilor depuse sau în urma unor audiențe nu au fost restabiliți în drepturi, nu le-au fost protejate interesele legitime și nu le-a fost reparat prejudiciul cauzat și doar 23,5% dintre petiționari au afirmat că, pe deplin sau parțial, au fost restabiliți în drepturi, le-au fost protejate interesele legitime și le-a fost reparat prejudiciul cauzat, ceea ce denotă o situație alarmantă.

Nemulţumiri şi… recomandări

Conform rezultatelor sondajului, 71,5 % dintre petiționari nu au încredere sau au puțină încredere în capacitatea sistemului de petiționare a instituției publice de a le proteja drepturile și interesele legitime și doar 23,0% au afirmat că au încredere, multă încredere sau încredere deplină.

Prezenta publicație cuprinde un șir de recomandări, care au drept scop sporirea eficienței funcționării sistemului de petiționare, asigurarea protecției drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, prevenirea și relevarea faptelor de corupție. Recomandările se referă la: modificarea și completarea legislației cu privire la petiționare; asigurarea transparenței funcționării sistemului de petiționare; organizarea și asigurarea materială a funcționării sistemului de petiționare; asigurarea recuperării prejudiciilor cauzate; respectarea prevederilor legislației privind transmiterea petițiilor organelor competente; implementarea de către organele de urmărire penală a măsurilor de prevenire a înregistrării ca petiții a denunțurilor sau plângerilor penale; istruirea funcționarilor și educația juridică a populației; apelarea la instituția de mediere în vederea soluționării problemelor petiționarilor; protecția petiționarilor; prevenirea utilizării abuzive a sistemului de petiționare; efectuarea adecvată a controlului intern și a supravegherii funcționării sistemului de petiționare; implementarea măsurilor de prevenire a corupției etc.

Olesea VASILACHEPreluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. Valentina Cușnir

  din noiembrie 2008 m-am adresat în Judecătoria Călărași pentru a fi pedepsiți autorii unei plîngeri false împotriva mea în timpul exercitării mandatului de deputat către 4 conducători ai celor mai înalte instituții ale Republicii care, la rîndul lor, le-au remis,prin încălcarea cerințelor legislației, la alte instituții spre examinare.
  Nici una din instituții nu a încercat să verifice dacă corespund adevărului cele expuse în plîngere.
  Important este că eu nu am știut și nu am fost anunțată sau întrebată asupra cazului expus în plîngere.
  Ce facem cu astfel de scriitori de plîngeri inventate???? Dar și cu cei care contrar legislației, nu au trimis plîngerea la organele competente pentru a stabili veridicitatea ci au lucrat 2(doi)ani plătiți din Bugetul de Stat???!!!!!pentru a-mi coase un dosar penal???
  Am de gînd să trag la răspundere tote instituțiile care au examinat minciuna la indicațiile lui voronin !!!!!!
  Vă chem să Vă implicați și să analizați acest caz!!!! Următoarea ședință de judecată va avea loc la 27.10.10 ora 11:00 la Călărași.
  tel.meu 69110326

 2. Valentina Cușnir

  dar cum să apreciem activitatea Direcției Petiții și Audiență a Parlamentului, unde am înregistrat mai multe petiții către președintele Parlamentului și la majoritatea din ele nu am niciun răspuns???? La 14.01.2010 am înregistrat cererea să fiu primită în audiență de către președintele Parlamentului mihai ghimpu și nu am niciun răspuns??????? Avem nevoie de așa armate de angajați plătiți din Bugetul de Stat și să se teamă de o altă armată din jurul lui mihai ghimpu care papă bine din Buget dar se tem să le amintească că trebuie să răspundă la adresările cetățenilor???
  Și pe unele din aceste cazuri m-am adresat în Contenciosul Administrativ al Curții de Apel Chișinău și am chemat în justiție 6 sau 7 instituții de Stat.
  Ședința la CA luni, 18.10.2010 ora 10:00, judecător Gavriliță.
  Așteptăm și presa la ședințele de Judecată.

 3. AVRAAM

  D-na Valentina!!!!Cu tot respectuc catre D-stra,a-ti fost deputata,cati alegatori ati ajutat?De cate ori ati mers in teritoriu pentru a culege plingeri de la cetateni,electorat pentru a le solutiona problemele?Cite petitii ati studiat personal?Acu la realitate:Daca un ex/deputat nu poate sa obtina DREPTATE/ADEVAR/JUSTITIE in acest STAT,apoi cum si ce face un taran,medic,profesor,un invalid ori boschetar?Nicicum!!!!!Salvarea e una-UE ori Rusia la negru!Peste 2 ani veti uita amarul,va raminea doar DORUL.

 4. Valentina Cușnir

  lui AVRAAM.
  Dacă îmi dați așa întrebări, habar nu aveți cine sunt și ce am făcut. În fiecare zi de luni toți 4 ani de mandat am mers în centre raionale și sate la zilele de audiență și am rezolvat foarte multe întrebări!!!!
  V-am refuzat cumva???? Am fost pe locul 2 dintre cei mai activi deputați!!!!! Exemplele care le-am adus se referă la acțiunile guvernării actuale!!!! Chiar vreți să nu schimbăm nimic???

 5. AVRAAM

  Bafta D-na Valentina in efortul pe care il depuneti,succese si rabdare!Am si eu o intrebare,dar va rog sa nu va suparati.Intru totul ce faceti Dvs-ra,si ceia ce a-ti facut,oare nu meritati un ORDEN de la Ghimpu?La intrbarea precedenta nu v-am provocat,am pus special intrebarea asa de-a latul,nu de aia ca habar n-am cine e Cusnir,ci ca altii de pe forum sa inteleaga cine sunteti cu adevarat.Am observat pe YOUTUBE un comentariu urat adus Dvs-ra,de aia si v-am intrebat-Cine sunteti si unde mergeti? Cu stima si respect catre Dv-stra!Eu va cunosc personal si Dv-stra pe mine tot.—-http://www.youtube.com/watch?v=JnvVNasZs0U&feature=related

 6. Valentina Cușnir

  lui AVRAAM !
  Cunosc foarte bine lucrul la negru în UE !!!!
  Dar nu suntem în stare sau nu dorim, cel puțin, să schimbăm starea lucrurilor???
  Să mai meargă și alți guvernanți la muncă peste hotare!!!!

 7. Valentina Cușnir

  lui AVRAAM !!!
  Încă în octombrie 2009 am fost înaintată spre distincție și stă dosarul la ghimpu pe masă. Am fost înaintată de Uniunea Oenologilor în calitate de vinificator cu mari realizări în 30 ani de muncă. atunci împlineam 55 ani. Am mai adăugat un an dar ghimpu cred că a arucat dosarul meu că nu sunt membru și nici simpatizantul partidului lui. Eu voi rămîne așa cum am fost și nu mă voi schimba după placul lui ghimpu sau altcuiva!!!

 8. AVRAAM

  pt.V.Cusnir-La toate celea-Multi ani inainte,d-na Valentina!si cum sa plece guvernantii peste hotare???Da biznesul,castelele,limuzinele,odraslele,amantele cui sa le lase???Si apoi guvernantii fudui ce pot ei face la negru?Pot a pune teracota?A matura strazile?A cauta de un batrin marazmatic?Ba!!!Da cine sa conduca contrabanda in RM?Cine sa racoleasca fete la prostituare?Cine sa decoreze “alesii”?Cum bre,d-na Valentina,sa plece guvernantii nostri la 1000 euro pe luna la negru pe cind aici lunat cheltuie cite 1-2000000 de lei?Ce,va bateti joc doamna de elita MOLDOVEI?

 9. Valentina Cușnir

  atunci cînd trăiești în mijlocul cetățenilor, cu ei, ca ei și pentru ei- atunci faci bine pentru Poporul Tău. Guvernanții noștri sau elita Moldovei, cum îi numește AVRAAM zboară pe sus dar nu ca păsările ci cu burta în sus și nu vor să vadă ce se întîmplă și cum trăiesc Oamenii simpli.Despre care 1000 euro vorbești, AVRAAMe pe lună la negru??? Dacă împarți la timpul cînd nu ai de muncă, cînd plătești totul cu ce rămîi. Femeile rar primes așa un salariu peste hotare dar cîte lacrimi varsă și prin ce trec pînă trimit un ban acasă?? Pe cînd guvernanților le vine mașina, plicul, materialele de construcție fără plată. Pentru ei fără plata dar le plătim tot noi că nouă ni le vînd mai scump ca să le dea lor gratis și bani în plic.
  De asta și nu mă vor categoric printre ei pentru că eu trăiesc ca toți Oamenii de rînd, cu ei și pentru ei. Nu vor să fie cineva care să-i pună la muncă pentru binele Poporului!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *