Cine sunt şi cu ce avere vin în funcţie secretarii de stat numiţi de Guvern?

La 8 iunie, curent, Guvernul demara reforma administraţiei publice centrale. Reforma prevedea ca din 16 ministere să rămână 9, funcţia de viceministru fiind exclusă şi înlocuită cu cea de secretar de stat. La interval de 5 luni de la debutul reformei, pe 7 noiembrie, Guvernul a aprobat numirea în funcţie a 23 de secretari de stat. ZdG a radiografiat CV-urile şi averile acestora.

Ministerul Finanţelor

Veronica Vragaleva – domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilităţii şi auditului în sistemul corporativ. Vragaleva a absolvit ASEM. A fost şefă a Direcţiei metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS). A activat la Ministerul Finanţelor (MF) în calitate de viceministră. În ultima declaraţie de avere, indică un salariu de 129.740 de lei de la MF şi circa 37.500 de lei de la IFPS. Vragaleva deţine un teren agricol obţinut prin moştenire şi un apartament de 54,4 m.p.

Veronica Ursu – domeniile investiţii publice, asistenţă financiară externă, datorii publice şi sistem trezorerial. Ursu este doctor în economie. A activat la MF, de unde, pentru 2016, declară un salariu de aproape 149.000 de lei. Deţine 4 terenuri extravilane, două apartamente, un garaj şi două automobile, un Ford şi o Toyota, fabricate în 2008 şi procurate în 2012 şi, respectiv, 2013. Ursu este membră a Consiliului de Administraţie la „Poşta Moldovei”, ÎS „Radiocomunicaţii”, ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”, SA „Red Nord” şi SA „Red Nord-Vest”.

Tatiana Ivanicichina – domeniul politici bugetare. Ivanicichina a fost şefă adjunctă a Direcţiei generale datorii publice la MF. În declaraţia de avere din 2016, declară un salariu de 103.514 lei, precum şi o indemnizaţie de peste 22. 600 de lei de la Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare. Deţine un apartament de 47,2 m.p.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

Vitalie Iurcu – domeniul economic. Şi-a făcut studiile la ASEM. În 2007-2009, a fost director general al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, după care, în 2009-2015, a deţinut funcţia de director general al SA „Moldtelecom”. Ulterior, a deţinut funcţia de viceministru al Economiei. În ultima sa declaraţie de avere, Iurcu indică un salariu de aproape 113.000 de lei de la minister. Iurcu deţine trei terenuri intravilane şi patru extravilane, are în proprietate un apartament, două case de locuit şi o construcţie pentru sport. El deţine două automobile Porshe Cayenne din 2012, obţinute prin contract de comodat.

Anatol Usatîi – domeniul construcţiilor şi infrastructurii drumurilor. În martie-august 2015, a deţinut funcţia de viceministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Şi-a făcut studiile la ULIM, fiind licenţiat în economie. În ultima sa declaraţie de avere, cea din 2015, Usatîi indică 340. 808 lei, obţinuţi de la I.P. Fondul Provocările Mileniului Moldova, în calitate de director la proiectul de reabilitare a drumurilor, şi alţi 56.584 de lei, obţinuţi în calitatea sa de viceministru.

Iuliana Dragalin – domeniul infrastructurii calităţii şi cooperării internaţionale. Dragalin şi-a făcut studiile la ULIM. Din 2009 până în 2013 este lector superior la ULIM, Catedra de management şi marketing, din 2012 până în 2013 este prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, iar din 2013 până în 2014 – conferenţiar universitar interimar, decan interimar al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din 2014 este conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Serghei Bucătaru – domeniul transporturilor. Bucătaru a făcut un masterat în drept la USM. Este avocat de profesie. Din 2015 activează la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) în calitate de viceministru. În ultima sa declaraţie de avere, Bucătaru indică un salariu de peste 146.000 de lei obţinuţi din activitatea de la MTID. Acesta deţine un apartament, un oficiu şi un automobil Nissan X Trail din 2008, evaluat la 21.380 de euro.

Vitalie Tarlev – domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Tarlev şi-a făcut studiile la UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie, la Academia de Administrare Publică a Guvernului R. Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, după care la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe Politice şi Drept. Din iunie 2013, este viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. În declaraţia sa de avere, Tarlev indică un salariu de 153.000 de lei de la MTIC. El deţine un teren intravilan, evaluat la peste 367.000 de lei, o casă de locuit şi un garaj. Este proprietarul unui automobil Skoda Octavia din 2009, evaluat la 126.000 de lei.

Ministerul Justiţiei

Nicolae Eşanu – domeniul creaţiei şi perfecţionării legislaţiei, profesiilor şi serviciilor juridice, reprezentării Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională. Este licenţiat în drept. A deţinut funcţia de viceministru la Ministerul Justiţiei (MJ). Pentru 2016, Eşanu declară un salariu de 172.500 de lei la MJ. Are în proprietate un teren agricol şi patru apartamente, evaluate la 622.000 de lei, circa 135.000 de lei, peste 229.000 de lei şi, respectiv, peste 23.000 de lei. Deţine un automobil Honda CR-V, cumpărat în 2011 şi evaluat la peste 240.000 de lei.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Dorin Andros – domeniul dezvoltării regionale şi rurale. Anterior, Andros a fost responsabil de implementarea politicilor publice în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC). A deţinut funcţia de şef al Direcţiei politică şi cooperare regională a MDRC. Pentru 2016, Andros indică un salariu de 102.000 de lei la MDRC şi un salariu de 8282 de lei la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Construcţiilor. Acesta deţine un apartament de 73,3 m.p., evaluat la peste 542.000 de lei, un automobil marca Nissan Qashqai, fabricat în 2008 şi evaluat la 86.400 de lei.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Daniela Morari – domeniul integrării europene. Şi-a făcut studiile la ASEM. În perioada iulie 2013-martie 2015 este şefă adjunctă a Direcţiei Generale pentru Integrare Europeană a MAEIE, iar în martie 2015-martie 2016, este şefa Direcţiei Generale pentru Integrare Europeană a MAEIE. În declaraţia de avere pentru 2016, indică un salariu de peste 184.600 de lei la MAEIE. Deţine un teren intravilan şi o casă de locuit în construcţie, precum şi un BMW 120D, cumpărat în 2010.

Tatiana Molcean – domeniul cooperării. Molcean a activat la MAEIE, în calitate de şefă adjunctă a Direcţiei Generale, de unde declară pentru 2016 un salariu de peste 146.000 de lei. Este acţionară la SA „Electrotehnica” şi asociată la FPC „Munceşti” SRL.

Ministerul Apărării

Vladimir Iliev – domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învăţământ militar şi planificare a resurselor. Noul secretar de stat a indicat în ultima sa declaraţie de venituri şi proprietate, pentru 2015, un salariu de 114.580 de lei pentru serviciul militar prin contract, un apartament cu suprafaţa de 71,5 m.p., cumpărat în 2008. În 2015, potrivit declaraţiilor sale, avea un depozit de 30.000 de lei, cu rata dobânzii de 17,1%.

Ministerul Afacerilor Interne

Mihail Beregoi – domeniul cooperării internaţionale, politicilor de personal şi învăţământ. Beregoi are studii economice şi medicale. Din 2016, acesta ocupă funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Timp de un an, a fost consilier principal de stat al premierului. Pentru 2016, Beregoi declară un salariu de 110.440 de lei la MAI, 82.000 de lei la GIZ şi 60.700 de lei la Guvern. Deţine două apartamente şi un garaj. Este proprietarul a două automobile, o Mazda 626, fabricată în 1988, şi un Lexus ES 300, fabricat în 2014 şi procurat în 2016.

Dorin Purice – domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii. Purice a fost viceministru la MAI. Şi-a făcut studiile la Facultatea de Drept. Din august 2012 până în aprilie 2016 a ocupat funcţia de şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI, de unde declară un salariu de peste 89.400 de lei, şi alţi peste 151.000 de lei de la MAI pentru 2016. Deţine un teren intravilan de 0,043 ha, un apartament şi două case. Purice deţine un automobil Lexus ES300h, evaluat la 15.900 de euro.

Alexandru Larionov – domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei şi cetăţeniei. Larionov este locotenent-colonel, şef al Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAI. Şi-a făcut studiile la Academia de Administrare Publică de pe lângă Guvernul R. Moldova şi la Academia Trupelor de Grăniceri „Bogdan Hmelniţki” din Ucraina. Din 2006 până în 2015 a fost lector la Academia „Ştefan cel Mare” şi la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Pentru 2016, Larionov declară un salariu de circa 140.000 de lei la MAI. Deţine o casă de locuit de 60 m.p., cumpărată în 2006, evaluată la peste 44.500 de lei.

Vitalie Bârsan – domeniul gestionării crizelor şi situaţiilor de urgenţă, rezervelor materiale de stat şi de mobilizare. Bârsan este membru al Asociaţiei pentru dezvoltarea durabilă „Kratos”. În declaraţia sa de venituri, indică pentru 2016 un venit de 6000 de lei, obţinuţi de la SRL „Azimuth Retail”.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

Viorica Dumbrăveanu – domeniul asistenţei sociale. Este magistru în drept, specializarea drept penal şi criminologie. Şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova. Din 2009 până în 2015, a fost şefă a Direcţiei politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), timp de un an a fost viceministră a Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. Pentru 2016, Dumbrăveanu declară un salariu de peste 130.000 de lei la MMPSF. Deţine un teren agricol şi patru terenuri extravilane, precum şi o casă de locuit de 53,9 m.p. Are în proprietate un automobil Mercedes C 200, cumpărat în 2010 şi evaluat la 60.000 de lei.

Rodica Scutelnic – domeniul asistenţei medicale. Scutelnic şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, medicină generală. În perioada 2012-2016, a deţinut funcţia de şefă la Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă, Ministerul Sănătăţii (MS). Pentru 2016, declară un salariu de peste 239.000 de lei. Deţine şase terenuri extravilane, cinci obţinute prin donaţie şi un altul prin moştenire. Este proprietara unui apartament de 72,6 m.p. şi a unei case de locuit de 227 m.p.

Nelea Rusu – domeniul asigurărilor sociale şi medicale. Rusu a ocupat funcţia de şefă a Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Pentru 2016, declară un salariu de peste 113.500 de lei. Familia Rusu este proprietara unui apartament de 46,4 m.p., evaluat la 407.000 de lei, şi a unui automobil Passat B5+, evaluat la 2000 de euro.

Anastasia Oceretnîi – domeniul muncii şi demografiei. Este doctor în sociologie. Pentru 2016, declară un salariu de peste 106.000 de lei la MMPSF. Deţine un teren intravilan obţinut în 2012, un apartament de 32 m.p. şi un automobil marca Kia Carens, evaluat la 80.000 de lei.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

Elena Belei – domeniul cercetării. Este doctor în drept. Pentru 2016, declară un salariu de 90.930 de lei de la USM, aproape 92.000 de lei de la MJ şi 12.000 de lei obţinuţi din activitatea la Camera Înregistrării de Stat, precum şi 38.500 de lei la INJ. Are în proprietate două apartamente, evaluate la peste 205.000 de lei şi, respectiv, la peste 223.000 de lei.

Andrei Chistol – domeniul culturii. Chistol şi-a făcut studiile la Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, apoi la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele R. Moldova. Are master în relaţii internaţionale. Anterior a activat la Ministerului Culturii (MC). Pentru 2016, declară un salariu de peste 209.000 de lei de la MC. Deţine un apartament de 43,3 m.p., obţinut prin donaţie.

La 25 octombrie, curent, au fost numiţi în funcţie şapte secretari generali de stat: Iulia Costin la MEI, Anatolie Munteanu la MJ, Mihail Căpăţână la MAEIE, Radu Burduja la MA, Boris Gîlca la MSMPS, Igor Şarov la MECC şi Iurie Uşurelu – la MADRM.

Din bugetul de stat au fost planificate resurse financiare în valoare de 40 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile aferente implementării proiectului de lege privind reforma Guvernului. Pe măsura implementării proiectului, ar putea apărea şi alte implicaţii financiare pentru bugetul public naţional.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. mihail

    Sa faca treaba buna, asta conteaza. Mare avere nu au. Important sa fie supravegheati, iar ei devotati lucrului, atunci totul va fi cum treuie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *