Practicile vicioase ale Guvernului ne duc la CEDO

214-interviuUn interviu cu Janeta Hanganu, avocată

Absolventă a Facultăţii de Drept a USM, Janeta Hanganu este un exponent al noii generaţii de avocaţi din R. Moldova. A activat în calitate de consultant naţional la proiecte ale PNUD Moldova, Fundaţia “Soros Moldova”. Totodată, în anul 2005, a efectuat un stagiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Actualmente este avocat licenţiat, director al Biroului Asociat de Avocaţi “HANGANU, TĂNASE & PARTENERII”. Vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză.

— Începe campania electorală. Sub aspect juridic, care sunt cele mai vulnerabile segmente ce ar purea conduce la fraudarea alegerilor?

— Fraudarea alegerilor, deşi poate avea loc prin diferite metode, are drept scop fie împiedicarea alegătorilor să-şi exercite liber (sau în general) dreptul la vot, fie alterarea rezultatelor electorale.

În cazul Moldovei, consider că cele mai vulnerabile segmente ce ar conduce la fraudarea alegerilor sunt oprimarea presei independente, încălcarea libertăţii la asociere, lipsa libertăţii de exprimare. Aceste segmente devin şi mai vulnerabile în faţa abuzului fără protecţie din partea sistemului judecătoresc.

Nu mai puţin importante sunt şi intervenţiile Parlamentului în sistemul electoral, prin majorarea pragului electoral până la 6 procente pentru partidele politice, interzicerea alianţelor electorale, reînregistrarea partidelor politice etc. Aceste intervenţii, în mod evident, au drept scop fraudarea alegerilor, deoarece au fost adoptate şi promulgate cu mai puţin de un an în urmă.

Persecutarea oponenţilor politici prin arestări, exproprieri şi calomnie manipulează, în mod inevitabil, opinia publică şi opţiunea politică a alegătorilor.

Deşi sub aspect juridic aceste măsuri, chiar fiind ilegale, nu pot fi calificate tehnic drept fraudă electorală, ele cu siguranţă încalcă principiile unei democraţii.

— Aţi fost avocata familiei Muşuc şi a companiei «Megadat» la CEDO. După revenirea lui Ion Muşuc din pribegie, aţi avut vreo discuţie cu el?

— Eu am fost avocatul dlui Eduard Muşuc şi al companiei Megadat.com SRL în procedurile intentate de aceştia în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În scopul acestor proceduri am comunicat cu dnii Eduard Muşuc şi Igor Lupulciuc, nu şi cu dl Ion Muşuc. Astfel, nici nu cunosc despre locul aflării sale şi cu atât mai mult despre motivele revenirii sale.

— Cum explicaţi că Eduard Muşuc s-a transformat din victima Guvernului comunist, cum fusese tratat de CEDO, în aliatul acestui regim?

— La Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dl Eduard Muşuc a fost tratat drept victimă a încălcării drepturilor sale de Guvernul Moldovei, similar mulor altor petiţionari. Iar faptul că ulterior a devenit preşedinte al Consiliului Municipal Chişinău, inclusiv cu susţinerea fracţiunii comuniste, nu poate schimba natura juridică a încălcărilor comise de autorităţi atunci când l-au arestat şi condamnat ilegal, pentru ca mai apoi să-l elibereze şi să îl declare nevinovat.

Calitatea mea de avocat al său nu are nimic în comun cu activitatea politică a dlui Muşuc şi consider că nu este potrivit să laud sau să condamn modalitatea sa de a face carieră politică.

— Sunteţi avocatul TVR 1 la CEDO. În toţi aceşti ani de lipsă de pe ecrane a acestui post de televiziune, ce au pierdut consumatorii tv din R. Moldova?

— Pe lângă produsul media al acestui post de televiziune, consumatorii TV din Moldova au pierdut şi încrederea în Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi în instanţele de judecată – instituţii care se pretind democratice şi care sunt responsabile de protejarea unor asemenea principii cum ar fi libertatea de exprimare, pluralitatea de idei, şi nu în ultimul rând legalitatea.

— Eventual, în urma unei decizii favorabile, adoptate de CEDO în acest dosar, ce ar urma aici, în R. Moldova?

— O hotărâre favorabilă va permite, în primul rând, reluarea transmisiei TVR 1 pe teritoriul Republicii Moldova. O asemenea hotărâre va fi un precedent important ce va enunţa obligaţia Guvernului de a avea o politică transparentă, consecventă şi legitimă în domeniul audiovizualului. Noi sperăm că o hotărâre favorabilă în cauza TVR 1 ar putea preveni alte încercări de retragere ilegală a licenţelor posturilor TV şi radio din Moldova.

— Pe forumul unui site, www.2009.md, găsim despre dvs. şi următoarea opinie, legată de întrebarea «Merită sau nu Janeta Hanganu să devină deputat?», «Nu merită! Pentru că este deşteaptă, onestă, profesionistă şi nu are 120 kg, aşa cum îi stă bine unui deputat». Cum credeţi, din ce cauză parlamentarii de la noi au imaginea inversă aprecierilor făcute în acest mesaj?

— M-a amuzat şi pe mine acest comentariu. Probabil, este o formă de a spune că a venit timpul schimbării, când în Parlament ar trebui promovate persoane diferite de cei care au fost până acum deputaţi şi care au dezamăgit electoratul care i-a adus în fotoliile respective. În Parlamentul nostru îi putem număra pe degete pe cei care au apărut vreodată cu un discurs în plen sau care au adresat întrebări vreodată la vreun proiect de lege. De aceea, imaginea celor absenţi din “viaţa” Parlamentului evident că nu este asociată cu onestitatea şi profesionalismul. Poate din această cauză au şi fost sistate transmisiunile în direct ale şedinţelor din Plenul Parlamentului?

— În aprilie vom avea un nou Parlament şi un nou Guvern. Crezi că din acel moment CEDO va primi de la Guvern scrisori cu alt conţinut?

— Într-adevăr, poziţia Guvernului în cauzele examinate de CEDO este determinată nu doar de jurisprudenţa Curţii şi de faptele cauzei, ci şi de factorul politic. Consider că desemnarea unui nou ministru al Justiţiei şi, eventual, a unui alt agent guvernamental ar putea schimba conţinutul şi poziţia civică exprimată în memoriile depuse de ultimul la Curtea Europeană.

— Care ar fi portretul adecvat al unui reprezentant al R. Moldova la CEDO?

— Pentru a putea oferi soluţii potrivite nu doar Guvernului pe care îl apără, ci şi petiţionarului afectat de acţiunile Guvernului, agentul guvernamental în primul rând trebuie să fie profesionist, integru, inteligent, cu un simţ pronunţat al echităţii. Pentru a putea apăra valorile democratice şi pentru a le pune mai sus de interesul imediat al Guvernului pe care îl apără, Agentul Guvernamental trebuie să fie un adept şi un apărător al democraţiei, înainte de a fi doar un avocat al unei părţi. Pentru a convinge Guvernul pe care îl reprezintă să renunţe la practici vicioase ce încalcă drepturile omului, nu mai puţin importante sunt abilităţile sale de convingere şi de negociere.

— A fost sau nu executată hotărârea CEDO în dosarul «Tănase şi Chirtoacă» împotriva R. Moldova, privind interdicţia dublei cetăţenii?

— Hotărârea CEDO în cauza Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei a fost pronunţată la 18 noiembrie 2008 şi va intra în vigoare după 3 luni, la 18 februarie 2009. Până la această dată părţile pot cere reexaminarea cauzei de Marea Cameră a Curţii. Până astăzi nu am primit vreo înştiinţare dacă o asemenea solicitare a fost făcută de Guvern. Nici unul dintre petiţionari nu mi-a comunicat despre intenţia sa de a cere reexaminarea dosarului. Prin urmare, dacă până la 18 februarie 2009 nici una dintre părţi nu va cere reexaminarea cauzei, atunci hotărârea va intra în vigoare, iar Guvernul va avea termen de 3 luni ca să o execute.

După cum spuneam şi la conferinţa de presă la care anunţam soluţia dată de Curte în această cauză, modalitatea efectivă de executare a acestei hotărâri va fi determinată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei prin intermediul rezoluţiilor pe care le adoptă. După adoptarea unei asemenea rezoluţii în cauza Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei, consider că vor fi epuizate toate interpretările date de mai mulţi deputaţi şi funcţionari, iar Guvernul va trebui să modifice Legea astfel, încât aceasta să nu mai interzică persoanelor cu dublă cetăţenie accesul în Parlament.

— La ce etapă se află dosarul IPTEH la CEDO?

— Dosarul privind renaţionalizarea imobilului din bd Ştefan cel Mare, 65 din Chişinău se află în procedura Curţii, care a decis să îl examineze în regim prioritar, din motiv că acest imobil fusese inclus în lista bunurilor expuse în toamna 2008 la privatizare. Guvernul Republicii Moldova şi-a prezentat deja poziţia pe această cauză, susţinând, similar altor cauze deja pierdute la Curte, că renaţionalizarea a fost legitimă, procedurile judiciare s-au desfăşurat fără nici o încălcare şi că nu a avut loc încălcarea nici unui drept pretins. Până la sfârşitul lunii februarie 2009 urmează să prezentăm contraargumentele noastre. Sperăm să obţinem o hotărâre pe această cauză în timp util, astfel încât să fie posibilă restituirea proprietăţii.

— Care e cel mai grav dosar împotriva R. Moldova pus pe rol la CEDO?

— Este dificil de a spune care este cel mai grav dosar împotriva Moldovei la CEDO, din simplul motiv că sunt mai multe criterii ce determină gravitatea unui dosar. Cel mai des este folosit criteriul financiar, adică cât de scump este un anumit dosar pentru bugetul Republicii Moldova şi, respectiv, pentru contribuabilul moldovean. În acest sens, până în prezent, cel mai costisitor dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este cel al companiei Unistar Ventures GmbH, fosta proprietară a companiei Air Moldova, căreia i-au fost adjudecate prejudicii în valoare de 6,7 milioane EUR. Se presupune că fiecare din dosarele Megadat.com SRL şi IPTEH ar putea stabili un nou “record”.

Eu însă consider că acest criteriu nu reflectă neapărat corect gravitatea încălcării comise de Guvernul Moldovei. Bunăoară, deşi nu a rezultat în adjudecarea unor sume fabuloase, cauza Tănase şi Chirtoacă reflectă încălcarea unor drepturi fundamentale pentru o societate democratică – drepturi la libere alegeri, comisă de însuşi Parlamentul Moldovei prin votarea unei legi discriminatorii şi antidemocratice.

În mod similar, nu mai puţin grave sunt cauzele ce constată aplicarea torturii şi a relelor tratamente de către poliţişti sau arestările ilegale autorizate de instanţele de judecată, care, de altfel, au menirea să ne apere pe noi toţi de asemenea tratamente. La fel de grave sunt cauzele pierdute de Guvernul Moldovei pentru încălcarea libertăţii de exprimare, libertăţii de asociere, libertăţii de a manifesta paşnic, libertăţii de conştiinţă şi religie, libertăţi fără de care o societate democratică este de neconceput.

Din punct de vedere istoric şi geopolitic, cel mai grav, desigur, este dosarul Ilaşcu, în care CEDO a constatat agresiunea armată a Federaţiei Ruse şi exercitarea unui control efectiv de către aceasta pe teritoriul Transnistriei.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, spre deosebire de alte tratate internaţionale în domeniul drepturilor omului, protejează un număr restrâns de drepturi şi de libertăţi, pe care statele membre ale Consiliului Europei le-au considerat fundamentale. Tocmai din acest motiv, fiecare violare a vreunuia dintre aceste drepturi este gravă.

— Sistemul jurisprudenţial este foarte barbatesc. Ai avut cazuri de tratament diferentiat pentru ca eşti femeie?

— Conform datelor statistice, în Moldova sunt destul de multe femei judecători. Însă pentru o femeie este dificil de a face carieră în avocatură în aceeaşi măsură în care este dificil de a face carieră în mediul de afaceri sau aproape în orice alt domeniu. În biroul nostru de avocaţi, sunt unica avocată femeie, dar nu am simţit vreodată o atitudine diferită din acest motiv.

— Cum apreciaţi coruptia în sistemul judiciar?

— În calitate de avocaţi, descurajăm toţi clienţii noştri să facă apel la asemenea remedii. Indirect însă desigur că am auzit despre câte milioane se cer şi se dau pentru diferite dosare. Dintre acestea nu ştiu câte sunt adevărate şi câte nu.

Puterea acreditează ideea că avocaţii sunt cei care intermediază darea mitei către judecători. Nu voi fi neapărat de acord. Dar există o castă întreagă de jurişti care se prezintă drept avocaţi licenţiaţi şi care în loc să profeseze avocatura, profesează o formă aparte de “intermediere”.

O soluţie pentru a reduce nivelul de corupţie, atât în cadrul sistemului judecătoresc, precum şi în orice alte domenii, ar fi pedepsirea celor corupţi. Este grav faptul că întregul corp al colaboratorilor din cadrul CCCEC şi a Procuraturii Anti-corupţie lucrează pentru a identifica profesori sau doctori ce primesc 200—800 de lei mită şi nu reuşesc altceva decât să sporească sentimentul de impunitate.

— Dacă aţi putea, ce aţi face ca judecătorii din R. Moldova să nu comită atât de multe greşeli, din cauza cărora, ulterior, statul este condamnat la CEDO?

— În calitatea mea de avocat întreprind tot ce îmi stă în puteri ca judecătorii din R. Moldova să nu comită greşeli şi să adopte hotărâri legale şi întemeiate, ce nu vor genera noi condamnări la CEDO. Şi vreau să cred că profesionalismul meu şi al colegilor mei avocaţi este un factor important în schimbarea stării de lucruri în justiţie. Trebuie să spunem că Moldova nu este condamnată la Curte doar pentru greşelile judecătorilor, care acţionează într-un anumit mod nu neapărat din necunoaştere. De aceea, consider că o schimbare depinde mai mult de felul şi de măsura în care puterea politică influenţează sau nu sistemul judecătoresc.

— Îţi mulţumim.

Pentru conformitate, ZdG.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. Valeriu

  Nu inteleg. Fata asta chiar crede ca e bine ca medicii si profesorii iau mita cite 800 lei si e rau zice ea ca sint depistati.
  Presupun ca nu cu 800 lei mita a fost la stagiune la CEDO. Cred ca si facultatea a absolvit-o nu cu cite 800 lei la fiecare examen.

 2. alimos

  ba neghiobilor se zice AVOCAT chiar daca e femeie si nu AVOCATA. MEDICA, JURISTA, PRESEDINTA, DOCTORA. heheh Agramatilor

 3. pt alimos

  ba incarturarule!
  daca nu ai auzit de noile tendinte ale limbii romane, in special atunci cand este vorba de diferentierea de gen, atunci nu cred ca ai dreptul sa numesti pe cineva neghiob.
  si, nu te-ai intrebat niciodata de ce DEX-ul se reediteaza? si, in general, ai auzit de metodele de imbogatire a vocabularului unei limbi?
  nu incerca sa faci pe lingvistul si sa descoperi roata, ca au reusit altii s-o faca, cu mult inaintea ta.
  PS. Mai rasfoieste o carte de lingvistica general si mai citeste-l putin pe Coseriu sau Saussure.

  Si, daca tot de crezi deseptul desteptilor, acceseaza linkul si ai sa te convingi de contrariul – http://dexonline.ro/search.php?cuv=avocat

 4. alimos

  lasa asta stii bine ca am dreptate asa ca sterge spumele d-ul reporter sau dna REPORTERA.
  De ce ma nu acceptati critica sanatoasa? Daca tot sinteti un ziar de critici si oameni perfecti si toti in jur is rai. Complexatilor si incordatilor. Sincer uneori ma mir cum puteti sa sugeti niste stiri sau investigatii cum le numiti voi, din deget.

 5. alvin

  Are dreptate valeriu, mai mult ca atit, ea are are obraznicia de a face aluzie ca avocatii nu intermediaza mita pentru judecatori. Deoarece toti juristii(inclusiv judecatorii)flaminzi, sint si avocatii nevoiti sa participe la coruptie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *