Nagacevschi: Evenimentele din aprilie 2009 sunt speculate de toate forţele politice

Interviu cu avocatul Vitalie Nagacevschi, preşedinte al organizaţiei obşteşti “Juriştii pentru Drepturile Omului”

 

— Dle Nagacevschi, v-aţi depus mandatul de deputat la scurt timp după prezentarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009. E vreo legătură între aceste date?

— Între aceste două date nu există nicio legătură – e o simplă coincidenţă. Încă până la prezentarea Raportului Comisiei în plenul Parlamentului, eu decisesem să-mi prezint demisia (cauzele demisiei le-am verbalizat anterior). Atunci, însă, în urma discuţiilor cu unii colegii din Parlament, am decis să demisionez doar după epuizarea totală a mandatului Comisiei parlamentare de anchetă.

— În calitatea dvs. de preşedinte al Comisiei de anchetă pentru elucidarea evenimentelor de după 5 aprilie 2009, ce ne puteţi spune acum, peste 3 ani de la evenimente, despre raportul acestei comisii?

— Nu cred că aş putea spune ceva suplimentar la cele spuse anterior: este un raport foarte complex, echilibrat, profesionist, care este bazat în exclusivitate pe faptele şi probele prezentate în faţa membrilor Comisiei de către persoanele audiate. Desigur, perfecţiunea nu are limită. Cu toate acestea, repet că raportul este unul complex şi profesionist, chiar dacă au fost comise unele scăpări, neintenţionate, cum ar fi cea de neverificare a cazului de blocare a Internetului, pe parcursul protestelor din 7 aprilie 2009.

— Atunci când fusese formată Comisia de anchetă, Consiliul Europei contractase doi experţi, Francesc Guillen Lasierra, din Spania, şi Ralph Roche, din Irlanda de Nord, care, în baza materialelor video şi foto, colectate de membrii Comisiei, urmau să formuleze mai multe concluzii vizavi de caracterul manifestaţiilor din 07 aprilie 2009 şi de prestaţia autorităţilor. Care au fost aceste concluzii?

— În primul rând, experţii au apreciat cât se poate de înalt calitatea raportului Comisiei. În al doilea rând, aceştia, practic, au repetat concluziile Comisiei.

— Totuşi, a fost sau nu necesară activitatea celor doi experţi?

— Obligatoriu. În primul rând, a fost necesar un ochi străin, dintr-o parte, care ar fi putut să stabilească momente pe care noi nu le-am observat sau le-am omis, în al doilea rând, aceşti experţi, direct dar şi implicit, au dat o apreciere raportului Comisiei, şi această apreciere a fost una foarte importantă. Opinia lor a făcut raportul mai credibil, inclusiv pe plan local.

— PNUD Moldova, Consiliul Europei şi Fundaţia Eurasia au sprijinit financiar activitatea Comisiei. În ce a constat finanţarea?

— Avându-se în vedere că din bugetul statului nu au fost prevăzute niciun fel de finanţări pentru activitatea Comisiei, toate cheltuielile au fost acoperite de finanţatorii enumeraţi în întrebare. Despre ce fel de cheltuieli este vorba? Salarizarea experţilor naţionali care au lucrat asupra raportului, acoperirea cheltuielilor de secretariat, remunerarea experţilor internaţionali, acoperirea cheltuielilor de călătorie a doi membri ai Comisiei la Strasbourg, traducerea raportului experţilor internaţionali etc.

— Câţi bani au fost alocaţi?

— Nu ştiu. Am uitat. A trecut atâta timp de atunci! De altfel, nu eu eram persoana responsabilă de evidenţa banilor.

— În cadrul activităţii Comisiei, au fost audiate 82 de persoane, multe dintre care – înalţi demnitari. Cine v-a şocat cel mai mult?

— Nu cred că aş putea spune că cineva m-a şocat prin declaraţiile sau prin dezvăluirile sale. Mai mult, am fost şocat de tabloul care se cristaliza în urma compilării informației obținute. Am fost surprins să aflu că există indici care spun că autoritățile nu au reacționat prompt, corect și eficient la cele întâmplate în aprilie 2009. Ba din contra, pe alocuri se crea aparenţa că unele autorități s-au aflat pe post de provocatori. De exemplu, nici acum nu-mi este clar cum de s-a ajuns la distrugerea totală a clădirii Parlamentului, după preluarea controlului asupra acesteia de către poliţie?!

— Au fost audiaţi şi presupuşi provocatori?

— Chiar la începutul raportului este indicat că acesta nu este un rechizitoriu. De altfel, o comisie parlamentară de anchetă nici nu este în drept să substituie organele represive ale statului sau instanţele de judecată şi să aducă învinuiri. Din acest considerent, nu cred că aș putea numi provocator pe cineva dintre cei audiaţi. Mai mult decât atât, în categoria provocatorilor ar putea ajunge nu doar persoanele din mulţime, care erau cu feţele acoperite şi care incitau la violenţe, dar și reprezentanții autorităților statului, care nu au reacționat corect, adecvat, prompt şi, în consecinţă, prin comportamentul lor duplicitar, de asemenea au încurajat elementele violente din mulţime să împingă protestatarii spre degenerare.

— În Raport se constată că, pe 7 aprilie 2009, forţele poliţieneşti, circa 400 la număr, depăşeau numeric persoanele agresive – cel mult 150 de persoane. Dacă poliţia nu a reuşit să-i izoleze pe cei violenţi, putem înţelege că, de fapt, a avut grijă de securitatea fizică a acestora?

— Această afirmaţie este bazată pe o construcţie logică greşită şi, din acest considerent, conţine o anumită doză de umor.

— Raportul conţine recomandări la adresa Procuraturii Generale, MAI şi CSM, care, ulterior, trebuiau să investigheze mai detaliat anumite circumstanţe şi persoane audiate de Comisia de anchetă. Ce a urmat?

— Ceea ce a urmat este notoriu – practic nimic. Au fost trase la răspundere câteva persoane. Atât. Cât priveşte formularea unei concluzii coerente privind evenimentele din speţă, aceasta lipseşte cu desăvârşire şi, din acest considerent, evenimentele din aprilie 2009 sunt speculate de toate forţele politice.

— Din Raport aflăm că Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi o tipografie aparţinând lui Oleg Voronin au tipărit ilegal peste 200 de mii de buletine de vot pentru a fi utilizate în fraudarea alegerilor. Cum credeţi, de ce nu a fost investigat acest subiect până la capăt?

— Afirmația de mai sus a fost preluată din declarațiile unui lider de partid, care la acel moment era în opoziție. Comisia nu avea mandat pentru investigarea corectitudinii tipăririi buletinelor de vot. Întrebarea din speţă ar trebui să fie pusă în fața autorităților statului, care aveau obligația să investigheze o asemenea presupusă fraudă.

— Fraudarea alegerilor a fost unul dintre motivele declanşării protestelor. Cine, cum şi în cât timp trebuia să demonstreze fraudele, să-i pedepsească pe cei care au fraudat? De ce nu s-a întâmplat nimic la acest subiect?

— Întrebarea este foarte complicată și cere un răspuns complex. În primul rând, este necesar de subliniat că există două feluri de fraude: directă și indirectă. Frauda directă se referă la fraudarea tehnică a rezultatelor scrutinului prin vot multiplu, prin vot controlat, prin votul persoanelor inexistente (decedate) etc. Frauda indirectă se referă la încercarea de a induce în eroare alegătorii prin mass-media controlată de putere, prin suprimarea mass-mediei independente, prin violarea dreptului la libertatea exprimării, prin instaurarea dictaturii și instalarea controlului cvasitotal în stat etc. Astfel, în ceea ce privește fraudarea indirectă, este notoriu că aceasta a avut loc și nu cred că cineva ar mai putea nega. În ceea ce privește fraudarea directă, la acel moment s-a creat o impresie generală că aceasta a avut loc și a fost una foarte masivă, or, anume acest fapt a servit ca motiv pentru declanșarea manifestațiilor pașnice, care ulterior, cu concursul provocatorilor, au degenerat în violențe. O parte dintre fraudele directe au fost demonstrate de partidele politice din opoziția de atunci. Nu știu din ce considerent nu s-a mers până la capăt şi nu au fost demonstrate toate fraudele sau lipsa acestora: fie din lipsă de dorinţă (după ce a fost preluată puterea de la comunişti, la ce ar mai fi fost necesar să-ţi pierzi timpul cu investigarea presupuselor fraude?), fie din lipsa posibilității (la momentul preluării puterii de către forțele democratice, aparatul de stat din eşalonul al doilea se afla într-o situaţie duplicitară: nu era clar pentru cât timp au venit democraţii la putere, unii din aparatul de stat, posibil, au fost implicaţi chiar ei în falsificarea votului; posibil că şi comuniştii au reușit să distrugă urmele), fie pe motiv că, în realitate, aceste fraude nu au fost masive şi o eventuală anchetă ar fi demonstrat că alegerile nu au fost fraudate.

— De ce, totuşi, nimeni nu a încercat să afle adevărul până la capăt?

— Nu am un răspuns la această întrebare.

— Ce ne puteţi spune acum despre felul în care este tratat subiectul Eduard Baghirov?

— Nu ştiu de ce, dar am senzaţia că acest Baghirov nu a avut, în tristele evenimente, rolul care se încearcă să-i fie atribuit sau cel pe care el însuşi încearcă să şi-l aroge prin anumite omisiuni (evită să dea răspunsuri clare la mai multe întrebări). Se pare că s-a încercat să se găsească în persoana lui Baghirov un fel de ţap ispăşitor şi, după ce autorităţile s-au convins că e o pistă greşită, i-au permis acestuia să fugă din R. Moldova.

— De ce abia acum procurorii încearcă să anexeze la dosarul morţii lui Valeriu Boboc materialele experţilor americani, pe marginea imaginilor video cercetate?

— Presupun că a durat mai mult timp obţinerea rezultatelor respectivei expertize.

— Din datele şi analizele pe care le deţineţi, ce ne puteţi răspunde la întrebarea: câţi tineri au fost omorâţi, totuşi, în urma acelor evenimente?

— Toate datele certe de care am dispus au fost incluse în raportul Comisiei. Personal, am impresia că, în timpul acelor evenimente, au murit cel puţin două persoane. Dar e vorba despre o părere subiectivă, pe care nu vreau să o promovez.

— Deşi au existat mai multe iniţiative, victimele acelor evenimente rămân nedreptăţite. Ar mai exista vreo soluţie de a le face dreptate celor care au suferit pe nedrept în izolatoarele de poliţie?

— Cred că singura posibilitate de a li se face dreptate, cel puţin parţial, este despăgubirea morală şi materială a acestor tineri. Sancţionarea poliţiştilor torţionari este practic imposibilă deja.

— În calitatea dvs. de avocat, aveţi în instanţa de judecată vreun caz al vreunei victime care a suferit în urma protestelor de la 7 aprilie 2009?

— Nu. Şi nu ar fi fost corect să am asemenea cazuri pe motiv că există o anumită incompatibilitate deoarece am fost președinte al Comisiei parlamentare care a investigat cauzele şi evoluţiile acelor evenimente.

— Cât de reală vi se pare astăzi o reformă a sistemului judiciar?

— Sunt sigur că, dacă va fi voinţă politică, reforma va fi realizată. Se pare că la momentul actual sunt coapte toate premisele necesare efectuării unei reforme profunde, care ar readuce sistemul judecătoresc la normalitate.

— Preşedintele Nicolae Timofti, care vine din sistemul judiciar, declara că majorarea salariilor judecătorilor, până la câteva mii de euro, ar putea stârpi corupţia din justiţie. Aşa să fie?

— Această măsură cu siguranţă că ar reduce esenţial cazurile de corupție, însă nu ar stârpi-o definitiv. De altfel, teoria și practica spun că stârpirea totală a corupției este imposibilă, dar este posibilă reducerea corupţiei până la nivelul când se poate vorbi despre controlul acesteia de către stat. Aș menționa că lupta cu corupția este o activitate continuă și multidisciplinară. În context, să nu uităm despre responsabilitatea personală a judecătorilor pentru actul de justiție, pregătirea corespunzătoare profesională a judecătorilor etc.

— De ce, totuşi, nu avem, printre condamnaţi, judecători acuzaţi de corupţie, în situaţia în care, inclusiv şeful statului, recunoaşte că sistemul judiciar e afectat de corupţie?

— Această întrebare ar fi fost bine să fie adresată unor instituţii abilitate cu combaterea corupţiei, cum ar fi CCCEC, MAI, Procuratura Generală sau Consiliul Superior al Magistraturii. Eu aş putea doar specula, avansând presupuneri: fie pe motiv că este imposibil de a întreprinde măsurile iniţiale operative de investigaţii, atâta timp cât judecătorii au imunitate, fie pe motiv că nu se doreşte instrumentarea unor astfel de cazuri.

— Aţi plecat din politică definitiv? În ce condiţii aţi reveni?

— Deocamdată, nu am planuri să revin în politică – mă simt mult mai bine în postura de avocat.

— Ce ar însemna pentru cetăţenii R. Moldova preconizata reformă CEDO?

— Depinde despre care reformă întrebați. În prezent se lucrează în permanență asupra simplificării procedurilor în fața Curții, dar și asupra sporirii capacității Curții de a soluționa cât mai multe cereri fără să fie periclitată calitatea examinării acestora. Această reformă continuă se datorează faptului că Înalta Curte de la Strasbourg a devenit ostatecul succesului său. Scopul reformei este reducerea termenului de examinare a cererilor la Curte. Dacă mă întrebați despre mult discutata inițiativă a Marii Britanii de a reduce din competenţele Curţii, cred că această iniţiativă nu are şanse de izbândă. Astfel, reformele angajate la CEDO vor duce la micşorarea termenului de examinare a cererilor, inclusiv ale cetăţenilor R. Moldova.

— Vă mulţumim.

Pentru conformitate, A.G.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

11 comentarii

 1. nikor

  “raportul comisiei este foarte complex,echilibrat si profesionist… dar nu stiu cum s-a ajuns la distrugerea parlamentului si presidentiei, nu stiu daca au fost fraudate alegerile, nu stiu cite persoane au decedat in urma acestor evenimente si nu stiu…” bravo!am cheltuit ceva bani din finantarile externe si acum stam linistiti… apropo de incompatibilitatea de a reprezenta in judecata victimele- e valabila si in caz in care victimele ar avea banii lui plahotniuk?

 2. Elena

  Despre care speculatii vorbiti domnule V.Nagacevschi? Nu era cazul sa va fi ocupat la modul cel mai serios fiind in fruntea Comisiei Parlamentare pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie,2009? Nu cred ca este serios din partea dumneavoastra,fiind avocat de profesie.Raprtul cu siguranta ar fi fost altul decat cel prezentat in Parlament.Va inteleg,ca fiind la acel timp membru al PLDM-lui,n-ati fost in stare sa spuneti adevarul si despre unii camarazi implicati in acele evenimente.Foarte mult sper,ca odata cu venirea la putere a unor noi politicieni cu viziuni adevarat democdratice,nu formale ca acum,adevarul va iesi la suprafata si am presimtirea ca multi politicieni care acum sunt la varf “au pufusor pe botisor” si vor trebui sa raspunda in fata justitiei!!! De ce nu ati inaintat dosarul “7 aprilie” la CEDO???De ce? Vreau sa se faca lumina,altfel riscam sa “stam cracanati”!

 3. Vazatorul

  Si de ce nimeni nu mai vorbeste de instalarea Monumentului Libertatii in memoria terorii din Aprilie 2009, concurs câstigat de sculptorul Tudor Cataraga in 2010, iar ca recompensa “oficiala” el a fost omorât intr-un alt “accident” la comanda in Dec. 2010 impreuna cu sotia lui Dora.

 4. Bogdan

  “desteptilor”, iar incpeti ca si atunci cu prostiile, comisia nu era de anketa penala nu era judecata, organ represiv sa pedepseasca deklaratiile false. avea mai mult un karacter analitic. Veneau cei chemati si spuneau ce vroiau, sau nu spuneau nimic si nu putau di imusi, comdtrinsi sa spuna afrbavarul.
  Sa-stabilit pistr prcare urmau sa mearga organele de forta si sa saope bi, dar ce-au facut? o sa ainteleti ca raportul a fost bun da nu sa facut nimice recomanda ori o sa latrati prosteste mai departe-

 5. Sfetnicul Sfatuitor -4

  AGENDA MESAJELOR DIRECTE – ( 4 )
  pt. un nou Presedinte: Nicolae Timofti
  ——————————————————————————-
  (video) “Adevăr sau Provocare ” ?
  Un film anonim DEZVĂLUIE cine sunt organizatorii evenimentelor din aprilie 2009 !

  / Potrivit realizatorilor, în „operațiunea 7 aprilie 2009” ar fi fost fost implicat Mark Tkaciuk,
  Eduard Baghirov, reprezentanți ai serviciilor speciale rusești,
  reprezentanți ai serviciilor speciale moldovenești / SIS /.

  http://unimedia.md/?mod=news&id=46327
  ———————————————————————————————–
  un comentariu preluat de la:
  Planetin, 07 aprilie 2012, ora: 18:43;

  si o ADRESARE CATRE NICOLAE TIMOFTI:
  ——————————————————————————-
  ” De la bun inceput am inteles ca 7 aprilie 2009 a fost o provocare a fortelor reactionare
  cu scopul de a distruge complect toti lastarii democratiei si a innabusi rezultatele
  Revolutiei noastre de eliberare nationala de la sfirsitul secolului trecut.
  Acest film confirma aceasta concluzie. Provocatorii au fost agentura putinista
  si cea din Transnistria cit si agentura sionista, spriginita de Israel si Rusia.

  Cerem Presedintelui Republicii Dl Nicolae Timofti,
  sarcina principala a caruia este Apararea Tarii
  sa se implice urgent pentru a analiza si sistematiza toata informatia relevanta
  si de a lua masurile necesare pentru a pedepsi si curma activitatea
  acestor structuri dusmanoase pentru Tara si poporul nostru.

  Deasemenea atrag atentia publicului si analistilor nostri politici,
  ca “PubliikaTV” este un canal, initiat si condus de sionisti.
  Directorul Dumitru Tira si contingentul de baza al acestui canak sunt evrei.
  Ei desfasoara o activitate fina de dezinfomare
  si formatare a opiniei publice favorabile acestui clan.
  Nu e de mirare ca anume colaboratorii lor l-au ajutat pe … evreu Baghirov
  sa evadeze din Tara. Din rasputeri se staruie sa-l acuze pe deputatul
  Valeriu Saharnenu – precum ca acesta nu respecta “drepturile” jurnalistilor.
  De fapt ei si personal Victoria Kriukova, au comis o crima evidenta impotriva
  statului nostru si trebuie pedepsiti.

  Atrag atentia de asemenea, ca conducerea acestui canal –
  de indata ce au aflat ca eu am demonstrat stiintific falsitatea teoriilor relativiste
  ale cumirului lor Einstein (considerat “cel mai mare savant al tuturor timpurilor
  si popoarelor”), mi-au blocat posibilitatea de a interveni cu comentarii pe situl lor.
  Toate aceste dezmintiri se contin pe situl meu:
  http://www.gravity1975.narod.ru
  —————————————————————————————–
  N.B.
  Evenimentele din 7 aprilie 2009 sunt descifrate în cartea
  ” MOLDOVA COSMICĂ” difuzată prin “Poşta Moldovei” şi “Pro Noi” .

 6. Bi-em-Ci

  @Sfetnicului de 2 bobi și ăia arizi.
  Nu spun că totul e bine până într-un punct,pt că nimic nu e bine și punctul lipsește,adică limita.
  Sub masca de mari patrioți se ascund tot soiul de duși cu pluta.
  Care-i treaba ta cu Enstein? Nu e savant? Tu ‘științific’ poți demonstra numai borta macaroanelor și,uneori,când salvarea nu e în preajmă,să ululuiești că ai fi Napoleon.
  Sionistul ești tu,și meseria asta a nenorocit popoare întregi.Îl trec cu vederea pe Hitler să nu te ofensez.
  Fiecare individ răspunde de faptele sale,dar să scuipi un popor,o nație de milioane de indivizi,trebui dat jos din copac și băgat pe undeva,nu contează unde,dar băgat…
  Nu mai ciripi de sus,toți știu și totul se știe referitor la 7/04.Că o fac pe niznaiul,asta e altă poveste,nu descoperi tu acum America.Sau și Columb e evreu și un nimeni,tu,neam de traistă?

 7. vera

  Daca legea, pentru acei cu posturi mari si imunitate este ca o floare la ureche, atunci despre care adevar si dreptate sa mai vorbim intr’un stat,unde rusofonii cu mafia lor si aliatii lui Voronin i-si fac de cap si pina astazi, provocind lumea la cearta, prin actiunile sale de protest si alte mijloace practicate?
  Poate oare cineva, liber, sa declare adevarul despre evenimentele de la 7 Aprilie 2009, in cazul cand n-are securitate?
  Alta mai este:
  Ce folos,ca avem presedinte, daca nu respecta serviciul de infopmatie al populatiei: PRESA!
  Nu-mi prea place asa comportament; “bate la ochi”!
  Trebuie ca fiecare om, in postura sa, sa aiba o anumita cultura, o constiinta clara, bazata pe adevar si LEGE si atunci statul nostru va progresa, iar evenimente ca la 7 Apriie 2009,credca nu se vor mai intimpla…
  DEMOCRATIA la noi in RM “merge in coate” si se mai pot intimpla multe si de toate,fiindca “porcii” sunt satui si-si fac de cap; care si cum poate.Nu-i mustra constiinta de evenimentele intimplate.Vor posturi mari ca totul sa-ngroape,sa mearga mindri mai departe…

  M E S A J:

  Hudeoa,la o parte, comunistilor
  Impreuna cu toti ocupantii-sfintii!
  Voi trebuiti stirpiti odata
  Ca buruianul ce-ncurca la planta,
  Sa creasca liber,

  S-aduca roada
  In Moldova mea spurcata
  De oameni – corupti,
  Criminali pin’la moarte,
  Cu securitare:altii in spate.

 8. galaction

  Comisia era de ancheta, doar asa poarta titlul. Problema e ca nu exista un Regulament al acestei Comisii, precum exista in alte tari, care reglementeaza atributiile si procedurile de lucru ale Comisiei de ancheta.
  Ce efect mai are Raportul ei, elaborat far nici un fel de reguli si, care nici nu e ancheta

  Comisia DE ANCHETA avea atributia de ancheta! Problema ca nu exista nusi un act normativ, un Regulament, precum exista in alote state, sadecvat care i-ar reglementa atributiile,metodele, procedurile de lucru si, evident, incheieerile cu efectele care le-ar avea.
  Astfel, nu a avut nici un rost,si, este ilogic saapui ca noi nu am facut ancheta, dar ce a fost ce ati facut? SI PENTRU CINE? SCOPUL DE ELUCIDARE A FAPTELOR…
  Asa e la noi, cand vor sa ingroape o problema creaza o Comisie…

  /

 9. Nicolae

  este un raport foarte complex, echilibrat, profesionist, care este bazat în exclusivitate pe faptele şi probele prezentate în faţa membrilor Comisiei de către persoanele audiate. Desigur, perfecţiunea nu are limită.

  Este un raport de adormit muierile. Profesionistii asa nu procedeaza. Nici nu se vind. Am pierdut orice incredere in asa zisul avocat Nagacevschi. Imi amintesc cu cita insistenta a fost el desemnat presedinte al Comsiei respective. Mai bine era numit gagauzul Stoianoglo ca ar fi fost mai echidistant de cit moldoveanul Naqacevschi.

  o comisie parlamentară de anchetă nici nu este în drept să substituie organele represive ale statului sau instanţele de judecată şi să aducă învinuiri.

  Organele represive au limite Codul de procedura penala. Voi nu ati avut nici o limita. Ati putut face totul pentru a afla adevarul. Voi ati camuflat si aceia ce era evident.

  Pacat de poporul Moldovei caci asa si nu are noroc de oameni cu verticalitate. Doar de cinici camuflati in avocati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *