Alegeri sau lovitură de stat?

Comuniştii ştiu că au fraudart elegerile, dar refuză să recunoască, pentru că nu le convine. Instituţiile internaţionale ştiu şi ele că comuniştii au falsificat alegerile, dar evită s-o spună franc din considerente de “etichetă”. Concurenţii electorali bănuiau că guvernarea va frauda masiv alegerile, dar nu au fost pregătiţi să reacţioneze prompt. Şi doar tineretul, care ştie că votul lor nu putea să aducă câştig de cauză comun iştilor, a ieşit în stradă. Numai că mişcarea lor a fost preluată de SIS şi gestionată în interesul politic al comuniştilor.

Faptul că comunistii vor frauda alegerile se ştia în mod cert încă din momentul in care aceştia, secondaţi de “aliaţi”, au început a aşterne sub ei legislaţia electorală şi cea mediatică. Fără a eticheta, trebuie să recunoaştem, totuşi, cel puţin post-factum, că maniera în care au intervenit la acel moment opoziţia şi organismele europene a fost una prea inteligentă. Iar de aici şi rezultatul, care, de fapt, nu e o fraudă electorală, aşa după cum se insistă, ci o crasă lovitură de stat, trecută pe contul unui scrutin electoral, pretins democratic. Faptul că comunişti şi-au asumat la final exact 61 de mandate, câte le afişase Voronin după schimbul vizitelor cu Kremlinul, nu mai lasă niciun pic de îndoială că scenariile electoralei-2009 aparţin în totalitate ruşilor. O confirmă, in plus, şi numărul masiv de “observatori CSI”, dar şi graba cu care aceştia au insistat să dea, primii, “note bune” acestei campanii “ne-bune”.

Muromeţii Moldovei

Comuniştii au încercat să o facă pe bravii “muromeţi” chiar din seara zilei de 5 aprilie, când exit-pollul, menajat de IPP, iar ceva mai târziu şi “rezultatele preliminare”, ale CEC, i-au pus într-un câştig disonanat în raport cu oponenţii. Pretenţia comuniştilor la statutul de “cei mai iubiţi” candidaţi ai “poporului” s-a întors, însă, împotriva lor. Ceea ce a urmat pe 6 aprilie i-a pus în gardă. În replică, comuniştii redirecţionează protestele pe 7 aprilie în interesul lor, restricţionează circulaţia la frontiere, dar şi pe interior, sunt bruiate sporadic reţelele de internet şi telefonie mobilă, la sediile Preşedinţiei şi Parlamentului sunt inspirate pogromuri de pe urma cărora Bucureştiul este acuzat de tentativă de lovitură de stat, iar peste o zi Ambasadorul României la Chişinău este declarat “persona non-grata”. Între timp, CEC ia decizia şi anunţă simbolic, dar nu definitiv, cu un mandat mai puţin pentru comunişti. Prea puţin, însă, pentru a fi pace. Dacă ţinem cont că, în ajun, celelalte trei partide câştigătoare în alejeri, au cerut alegeri anticipate.
Mizele în politică contează pentru oricine. Cu atât mai mult pentru un lider în dificultate. Citeam zilele trecute o scrisoare venită pe adresa redactiei de la “cineva” din structurile de forţă, care nu făcea decât să reconfirme faptul că regimul Voronin este unul strict clientelar. Preşedintele nu are sprijinul pe care îl pretinde nici, cel puţin, între “ai săi”. Despre Voronin şi ministrul Papuc, personaje în aparenţă indisolubile, aflăm că se suferă reciproc doar pentru că se au “la mână” unul pe altul, deţinând “compromat”-uri serioase unul despre altul, dar şi despre “afacerile” feciorilor. Şi situaţia, – zice autorul, – este una similară pe toată verticala puterii, pe care Voronin a construit-o după schemele şi regulile de joc ale lumii interlope, în care păcatele şi nu prieteniile îi ţine legaţi pe toţi, unii de alţii.

Ce-am avut şi ce am pierdut?

Partea proastă a acestei campanii electorale, fraudate impertinent de partidul comuniştilor, îşi are şi partea sa bună, chiar foarte bună. În rezultatul scrutinului, am pierdut, s-a dus, ne-a părăsit, cel mai vechi partid parlamentar de după 1990 – PPCD (regretăm că nu mai este, dar în formula în care exista, nu ştiu dacă existenţa lui mai conta) şi am câştigat în loc două. Cel puţin două: PL şi PLDM. Am pierdut un scor electoral de aproape 9% , cât a putut aduna în 2007 PPCD şi am însumat altul (dacă mai plusăm şi AMN-ul), de 40%, în acest scrutin. În condiţiile de azi ale R. Moldova, cu o stare de spirit anticomunistă, 40% (trecute şi acestea prin sita SIS-ului) valorează, cu siguranţă, pentrtu această situaţie politică nouă, mai mult decât cele 60% pe care şi le-a asumat, arbitrar, partidul comunisilor. De ce? Pentru că ponderea gândirii calitative a celor 40% este net superioară celor 60%. Şi manifestările stradale ale tineretului din aceste zile, cu toate insistenţele oficialităţilor de a le compromite, arată clar că strada celor 40% ar putea să conteze pentru ziua de mâine a R. Moldova mult mai mult decât cota trucată a celor 60%. Contează acum, pe cât de bine va şti opoziţia democratică să gestioneze acest scor electoral şi acest val de spirit, ca el să nu degenereze, precum s-a mai întâmplat, într-o speranţă pierdută.

Revoluţie sau trucaj

Acţiunile de protest paşnic de luni seara la monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău nu au dat de bănuit nimănui că, a doua zi, ar putea degenera în violenţe şi acţiuni de vandalism. Pe 6 aprilie, seara, la iniţiativa Asociatiei “Hyde Park”, mii de tineri s-au solidarizat în preajma Monumentului lui Ştefan cel Mare pentru a aprinde câte o lumânare, în semn de protest faţă de fraudarea alegerilor din ajun de către partidul comunistilor. Manifestarea a continuat cu un marş până la sediul Preşedinţiei, după care mulţimea a revenit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, scandând: “Libertate”, “Ne-aţi furat viitorul”, “Jos comuniştii”. A doua zi dimineaţa protestele au fost reluate în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar din lipsa unei coordonări şi a unui mesaj clar, în foarte scurt timp zecile de mii de tineri s-au retras spre Preşedinţie şi Parlament, scandând neîntrerupt: “Jos comuniştii”, “Afară”, “Noi suntem schimbarea”. Neghidate de nimeni (?!), lăsate la voia întâmplării, în foarte scurt timp, protestele au intrat pe mâna provocatorilor, infiltraţi de serviciile speciale şi au degenerat în altercaţii cu politia. Iniţiatorii nu au fost de văzut nici în faţa Preşedinţiei şi nici a Parlamentului. În jurul orei 13.00, cele două sedii au fost invadate de atacatori, vandalizate şi incendiate. Pe sediul Preşedinţiei a fost afişat Tricolorul României şi Drapelul UE.

Tentativele partidelor de opoziţie de a prelua controlul asupra mişcării şi a o redirecţiona în una paşnică au reuşit doar parţial. Mulţimea devenise incontrolabilă şi trecuse sub influenţa “gherilelor de atacatori”.

Seara târziu, preşedintele Voronin califica situaţia drept tentativă de lovitură de stat cu implicaţii din exterior, lăsând să se subînţeleagă că ar fi vorba de România, iar vina pentru atacul asupra instituţiilor statului a fost trecută pe seama oponentilor săi politici: PL, PLDM şi AMN.

Suspecţiile vizavi de cele întâmplate sunt mai multe:

1. Poliţia a intervenit doar formal în protejarea celor două sedii, fapt care dă de presupus că devastarea a fost un act planificat de serviciile speciale. Şi încurajat. Nu-i exclus că, la acţiuni, au fost mobilizate “brigăzile negre” ale preşedintelui, consituite din tineri puşcăriaşi, amnistiaţi anterior prin decret prezidenţial.

2. Declaraţiile făcute de preşedintele Voronin denotă clar că PCRM avea nevoie de un pretext pentru a-şi îngheţa relaţiile cu România, în schimbul dezgheţului lor cu Rusia.

3. Voronin şi-a dorit un cap de acuzare pentru oponenţii săi politici, pentru a-i discredita în faţa electoratului şi a instituţiilor internaţionale, sperând că îi va determina să recunoască valabilitatea alegerilor.

4. Protestele lansate de “societatea civilă”, fie că au fost deturnate de serviciile speciale, după prima seară de manifestare, fie au fost inspirate organizatorilor de către acestea. Altfel este greu să explici de ce o acţiune atât de responsabilă şi de mare amploare a fost lăsată a doua zi fără control.

Petru GROZAVU

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

11 comentarii

 1. Gabriela

  The communists know that they understand fraudart, but refuses to recognize because they do not like. International institutions and they know that the Communists have falsified elections, but avoids saying so frank considerations of “label”. Electoral candidates will suspect fraud massive government elections, but were not prepared to react promptly. Only youth who know that their vote could make common cause to win isti, out on the street. But that movement has been taken by the SIS and managed in the interests of political Communists.

  Comments that election fraud will be clearly knew from the moment they, second of “allies” have begun to fall under its electoral law and the media. Without the label, you must admit, however, at least post factum, that the manner in which they spoke at that time the opposition and bodies were too intelligent. And here the result, which in fact is not election fraud, as it insists, but a coup d’etat crass, put a poll on the election, allegedly democratic. And that the communists have taken to end exactly 61 seats, they display many Voronin after the exchange of visits with the Kremlin, not leave any little doubt that electoralei-2009 scenarios are all Russians. A confirmed, moreover, and the massive “CIS observers”, but with haste and they insisted on giving the first, “good” this campaign “our best”.
  Muromeţii Moldova

  Communists have tried to make bravii «muromeţi» from the evening of April 5, when exit-poll, coddle the PPI, and some later, and “preliminary results”, the CEC, they put in a win disonanat against opponents. Communists claim to the status of “most loved” of candidates “people” came back, but against them. What followed on April 6 he has to guard. In response, the Communists protest forwards on April 7th in their interest, restricting the movement of the border, but on the inside, are jam sporadic internet networks and mobile offices to the Presidency and Parliament are inspired pogroms from Bucharest who is accused of attempted the coup d’etat, and in a day ambassador of Romania in Chisinau has been declared “persona non-grata.” Meanwhile, the CEC decision and announce symbolically, but definitively, with a mandate for less communists. Too little, however, to be alone. If you take into account that, on the eve, the other three winners in alejeri have asked election.
  Stakes in political matters to anyone. Especially for a leader in difficulty. Day reading a letter on the editorial staff coming from “someone” in power structures, which was not only reconfirm the fact that Voronin is strictly clientelar. The President does not support any claim that, at least, between “of its”. About Voronin Papuc Minister, apparently indisolubile characters, that are suffering each other just because they were “at hand” each other, holding «compromise» links serious about one another, but also about “business” virginity. And the situation – the author says, – is similar throughout the vertical of power, which Voronin has built a following schemes and rules of the game world underworld, the sins and not take friendship bound them all, each other.
  What I had I lost?

  Part of this stupid election campaigns, the insolent fraud communist party, he and his good, really good. As a result of elections, we lost, it was gone, he left, the oldest parliamentary party after 1990 – PPCD (we regret that there is, but the formula there, I do not know if the count of May) and I won instead of two. At least two: PL and PLDM. I lost the election by a score almost 9%, but could add PPCD in 2007 and amounted to another (and more if the AMN), 40% in this poll. In terms of today’s Moldova, a fig Anticommunist, 40% (passed through sieve and the SIS’s) worth, certainly pentrtu this new policy, more than 60% that it assumed, arbitrarily comunisilor party. Why? To share that quality of thinking 40% is clearly superior to 60%. Events and street youth in these days with all the insistence of officials to compromise, make clear that the 40% street could count for tomorrow a Moldovan more trick than the rate of 60%. It matters now, how well you know democratic opposition manage to score this election and this wave of spirit, that it does not escalate, as has happened in a lost hope.
  Revolution or trucaj

  Actions of protest peacefully Monday evening at the monument of Stefan cel Mare in Chisinau not have anyone to suspect that the day could degenerate into violence and vandalism actions. On April 6, evening, at the initiative of Association “Hyde Park”, thousands of young people were solidarize around the Monument of Stephen the Great to light a candle, in protest against election fraud by the eve of the Communist Party. The event continued with a march to the headquarters of the Presidency, after the crowd returned to The Great National Assembly, scandând: “Freedom”, “You have stolen the future”, “Down the Communists.” The next morning protests have been repeated in The Great National Assembly, but the lack of coordination and a clear message in a very short time tens of thousands of young people have withdrawn to the Presidency and Parliament, uninterrupted scandând: “Jos comment» , “Out”, “We are changing.” Neghidate nobody wanted (?!), left to chance in a very short time, protests have entered the hands provocatorilor, infiltrate and special services have degenerated into altercaţii with police. The initiators have not been seen before in any Presidency and Parliament. At around 13.00, the two offices were invaded attack, fire and vandalized. The Presidency was established Tricolorul displayed Romania and the EU flag.

  Attempts by opposition parties to take control of the movement and divert it into a peaceful succeeded only partially. The crowd became incontrolabilă and passed under the influence “guerrillas attack.”

  Late evening, President Voronin qualify as the attempted coup d’etat with implications from the outside, leaving to subînţeleagă that would be about Romania, and blame for the attack on the state was passed on account of its political opponents: PL, PLDM and AMN .

  Suspects in relation to the event are several:

  1. Police have formally intervened only to protect the two locations, which it alleged that the devastation was a planned act of special services. And encouraged. It ‘s possible that the shares have been mobilized “black brigades” of the President, consituite young prisoners, amnesty previously by presidential decree.

  2. Statements made by President Voronin clearly shows that PCRM will need a pretext to freeze its relations with Romania, in exchange for thaw with Russia.

  3. Voronin and he wanted a head count for its political opponents to discredit the electorate before and international institutions, hoping that it will lead to recognize the validity of the election.

  4. Protests launched by “civil society”, or that have been hijacked by special services, after the first night show, or were inspired by the organizers. Otherwise it is difficult to explain why such a responsible and large has been left the day without control.
  Peter GROZAVU

 2. ozn

  mai gabriela daca vreiai sa nu se stie ca nu esti molodvanca atunci de ce tiai mai pus si numele????????????

 3. horia,closca si crisan (r)

  poate nu este nici o problema sa ai un partid comunist la putere,sau chiar sa fraudezi alegerile,sau chiar sa vandalizezi,sa omori,sa sodomizezi,sa zmulgi limbi sau sa arzi in iazul cu pucioasa,dar sa nu vorbesti tu,oficial al tarii tale fiind,in limba natiei pe care o reprezinti,care pe deasupra mai e si limba de stat,sau sa te rebotezi dezradacinandu-te,asta e tragedia unei natiuni.

 4. Anti-lovitura

  Cum unde-s cei loviti? S-a lovit in partidele liberale care, in cazul unui vot corect, ar fi preluat puterea in stat. Prin fraudarea masiva şi deturnarea scorului electoral, pus la cale de FSB-ul rusesc in favoarea comunistilor, s-a realizat, in modul cel mai brutal si vulgar posibil, o lovitură de stat. Partida liberală a fost lipsita de dreptul de a-şi prelua mandatul la guvernare. Asta nu-i lovitura de stat? Ori credeai ca o lovitură trebuie sa implice numaidecat lupte de stradă? Comunistii au gasit o alta solutiue, mai “democratică”.

 5. labagiilor de comunisti!

  Conform ultimelor standarde iso nu exista limba moldoveneasca…exista limba romana si variante ale sale…deci comunistii jos si nu mai tineti scaunele sub fund doar k sa furati saracii oameni…JOS STALIN!!!

 6. dan

  o alta solutie la asa criza era toti tineti trebuiau sa forteze frontiera cu Romania si sa faca manifestatia la Iasi asa avea un impact mult mai mare international si Voronin sar ruga de ei sase intoarca sau sa ii declare persoana non grata.

 7. cmacan (RO-UE)

  Frate iti admir curajul insa stai linistit. Poate dai idei cuiva. Adica tu ce vrei ca cetatenii moldoveni sa forteze frontiera UE (din opacate asta este Prutul acum) iar noi sa nu ne indeplinim angajamentele luate la Bruxelles si sa ne facem ca ploua. Iti dai seama ce zbiara Voronin _ V-am zis eu ca Romania este implicata iata dovada.

 8. Mihai (Valcea, Romania)

  Interesanta idee! Sunt sigur ca Romania nu ar ordona niciodata sa fie impuscati!…

  Cred ca ar fi de dorit o manifestatie de amploare la una din granitele cu Romania, un fel de hora Unirii care sa il lase pe Voronin cu gura cascata in papusoi!

  Asta ar fi o actiune simbolistica, mai multe pentru moralul nostru colectiv.

  Bosorogul ala pervers, general rus, nu ar fi intimidat de acest gest.

  Revolutia se face numai prin forta maselor, chiar daca ar putea exista ceva varsare de sange (sper sa nu, dar nu se stie niciodata).

  Numai asa aveti sansa sa scapati de diavolul rosu. Acum ramane de vazut cand se ridica o mana de barbati ai tarii asteia sa preia initiativa si sa scoata oamenii in strada.

  VA IUBIM!

 9. eu

  #

  NU TE MAI RUGA
  CA TE ROGI DEGEABA.
  PUNETI MANA SI FACETI CEVA, DACA SUNTETI PESTE 50%, DACA NU, PUTETI SA VA MUTATI IN ROMANIA, E TEREN DESTUL, SA LUCREZE RUSOFONII IN MOLDOVA, CA SI ASA DIN ROMANIA AU PLECAT 3-4 MILIOANE DE OAMENI IN EUROPA. DAR TARE MIE TEAMA CA ACUM TOTI SUNTETI PRODUSUL DINTRE RUSI SI MOLDOVENI, DECI… ALTA PSIHOLOGIE, VIZIUNE DECAT ROMANII. ASTA E.
  TRAGIC.
  SI NIMENI NU FACE NIMIC
  PAI CE SA FACA, CA DOAR AMERICANUL NICI EL NU ARE CE CAUTA IN IRAK SI AFGANISTAN, ASA CA VOI ATI CAZUT IN TROCUL ASTA DINTRE RUSI SI AMERICANI….
  #

  eu a scris (15 April 2009)

  SI DIN NEFERICIRE, NICI CU ROMANIA NU O SA VA UNITI
  INCHIPUIETI CA SRI-UL SA COABITEZE CU SECURITATEA MOLDOVEANO-KAGHEBISTA

  IMPOSIBIL, SRI-UL NU MAI ARE NIMIC DIN KGB, POATE DOAR CATIVA DIRECTORI, DAR CU VIZIUNI TOTAL OPUSE KGB

  SUNT TARE CURIOS CUM AU FACUT NEMTII IN 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *