Arhiva: Ştiri politice

Ce spune Ghimpu despre reținerile CNA din ultimele zile

Mihai Ghim­pu, lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral, s-a ară­tat nemul­țu­mit de reți­ne­ri­le Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) din ulti­ma peri­oa­dă. Tot­o­da­tă, aces­ta spu­ne că învi­nu­i­rea care i se adu­ce minis­tru­lui Chi­rin­ciuc în ordo­nan­ța de recu­noaș­te­re…