Arhiva: Ştiri divertisment

TEI – locul ideal pentru întâlniri

Tea­trul Națio­nal „Euge­ne Ione­s­co” con­ti­nuă tra­di­ția sa fru­moa­să! La fie­ca­re sfâr­șit de lună, în cadrul spec­ta­co­lu­lui „Chi­ri­ța în pro­vin­cie” este orga­ni­za­tă o tom­bo­lă cu pre­mii de excep­ție!

Concert pe întuneric

De Dra­go­be­te, Mol­do Cres­cen­do orga­ni­zea­ză un reci­tal de pian pe întu­ne­ric. Eve­ni­men­tul va avea loc pe 24 febru­a­rie, la ora 18:00, în incin­ta Muze­u­lui Națio­nal de Artă din Chi­și­nău care…