Arhiva: Ştiri divertisment

Cum putem vopsi ouăle fără a folosi chimicale

În vre­mu­ri înde­păr­ta­te, pe când cre­din­cio­șii res­pec­tau tra­di­ția vop­si­rii ouă­lor de Paș­te fără să aibă la dis­po­zi­ție un maga­zin cu pra­fu­ri chi­mi­ce, oame­nii folo­seau ingre­dien­te natu­ra­le pen­tru a colo­ra coa­ja…

TEI – locul ideal pentru întâlniri

Tea­trul Națio­nal „Euge­ne Ione­s­co” con­ti­nuă tra­di­ția sa fru­moa­să! La fie­ca­re sfâr­șit de lună, în cadrul spec­ta­co­lu­lui „Chi­ri­ța în pro­vin­cie” este orga­ni­za­tă o tom­bo­lă cu pre­mii de excep­ție!