Arhiva: Ştiri culturale

Festivalul Covorului Basarabean 2016

Complexul de Meșteșuguri populare „Arta Rustica”, s. Clișova Nouă, raionul Orhei, vă invităm să descoperiți frumusețea covoarelor tradiționale basarabene la cea de-a III-a ediție a Festivalului Covorului, organizat în acest…

„Târgul de Florii” în Chișinău

Cre­ş­ti­nii orto­do­cşi au sărbătorit ieri, 24 aprilie, Flo­ri­ile, cea mai impor­tantă săr­bă­toare care ves­teşte Paş­tele, reme­morând intra­rea lui Iisus în Ieru­sa­lim, unde a fost întâm­pi­nat de locu­i­to­rii ora­şu­lui cu frunze…