Arhiva: IMPORTANTE

Cu drepturi doar pe hârtie

Petru Stal­be, vete­ran de răz­boi: „Am venit azi-dimineaţă cu un coleg de-al meu de la Coş­ni­ţa, Ana­tol Dicu­sa­ri. L-am între­bat de ce nu pre­zin­tă legi­ti­ma­ţia de vete­ran în trans­port şi…

De ce este acuzat ministrul Transporturilor

Patru per­soa­ne au fost reţi­nu­te astăzi în urma unor per­che­zi­ţii desfă­şu­ra­te de CNA şi pro­cu­ro­ri la domi­ci­li­i­le şi biro­u­ri­le con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), Admi­nis­tra­ţi­ei de Stat a…

Citiți ACUM în ZdG

În edi­ția din 27 apri­lie a Zia­ru­lui de Gar­dă afla­ți câți magis­tra­ți sunt cer­ce­ta­ți penal și con­dam­na­ți la închi­soa­re în ulti­mii opt ani de către jus­ti­ția refor­ma­tă a R. Mol­do­va…

Legătura dintre „PLS Parcare” SRL și Alexandru Pincevschi, proprietarul Elita 5, vizat în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău

Prin­tre per­soa­ne­le viza­te în dosa­rul tru­că­rii lici­ta­ți­ei pri­vind selec­ta­rea com­pa­niei care urma să ges­tio­ne­ze par­că­ri­le cu pla­tă în muni­ci­pi­ul Chi­și­nău se numă­ră și mili­o­na­rul mol­do­vean Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi, pro­pri­e­ta­rul hol­din­gu­lui „Eli­ta 5”….