Arhiva: IMPORTANTE

Joi, în ZdG

Joi, în edi­ția tipă­ri­tă a ZdG afla­ți care sunt com­pa­ni­i­le care au obți­nut cei mai mul­ți bani pen­tru rea­bi­li­ta­rea dru­mu­ri­lor în R. Mol­do­va în ulti­mii 7 ani, cine stă în…