Arhiva: Social

Sate – exemple pentru oraşe

De la începutul lunii curente, mai multe primării din localităţile rurale ale R. Moldova şi-au deschis, pentru o zi, larg uşile. Evenimentele au avut loc după ce respectivele comunităţi au…

Politica Guvernului împotriva fermierilor

În cadrul programului “Iniţiativa ONG-urilor şi organelor de informare în masă împotriva corupţiei”, ONG BIOS a efectuat o amplă cercetare în scopul identificării barierelor în accesul la informaţia agricolă. În…

Averile deportaţilor evaluate scump

“Monitorul Oficial” din 4 noiembrie 2008 oferă câteva documente preţioase pentru victimele represiunilor politice. Acestea se referă la Metodologia evaluării averii confiscate, o hotărâre prin punctul 4 al căreia se…