Arhiva: Social

Despre eroii noștri – părinții

De mul­te ori stau și mă gân­desc, mai ales de când sunt depar­te de casă, cum oare au reu­șit părin­ții noș­tri să con­stru­ias­că o casă în Mol­do­va și să o…

Bani îngropaţi în asfalt

Anu­al, în R. Mol­do­va, mili­oa­ne de dola­ri sunt îngro­pa­te în dru­mu­ri neca­li­ta­ti­ve. Ast­fel, sta­rea dru­mu­ri­lor din R. Mol­do­va a deve­nit un subiect dis­cu­tat frec­vent atât de către şofe­ri, cât şi…